tisdag 7 april 2015

Ett samhälle ingen respekterar


För en vecka sedan skrev jag apropå borgerlighetens ideologiska förvirring och vilsenhet att "arbete, frihet och ansvar" borde vara en självklar borgerlig paroll. Kravlöshet är inte en bra grund att bygga ett samhälle på - däremot ett säkert sätt att rasera tilliten i det.

Exemplen på hur vårt samhälle i allt högre grad vilar på kravlöshet blir allt fler. Vi kan lägga hela kravlöshetsidén som vänstern driver i skolfrågan och på arbetsmarknaden åt sidan och ändå hitta gott om exempel.

Samhällets institutioner är väldigt duktiga på att ställa krav ibland. Det är exempelvis mycket tydligt vad som måste uppfyllas för att du ska kunna beviljas ekonomiskt bistånd från Socialtjänsten. Handläggarna har inte mycket svängrum. Försäkringskassan följer upp misstänkta vab-fuskare och varje år får människor betala tillbaka bostadsbidrag för att de fått mer pengar än de haft rätt till. Och för en företagare saknas knappast krav på redovisning och ansvar för personalen och säkerheten på arbetsplatsen.

Däremot är det desto luddigare på andra områden. Enligt Migrationsverket får den som saknar identitetshandlingar en snabbare handläggning av sin asylansökan än den som kan uppvisa pass och annan information om sig själv vid ansökningstillfället. Detta betyder att det i praktiken lönar sig att kasta sitt pass när man ansöker om asyl i Sverige. Det lönar sig att vara oärlig, vilket förstås sänder konstiga signaler om Sverige som land.

Det sänder också lite märkliga signaler när personer som vistas här illegalt erbjuds vård och när barn vars föräldrar bygger bo på andras mark utan tillstånd, och vistas i Sverige tillfälligt, erbjuds utbildning. Eller när personer som begått brott och ska utvisas inte kan utvisas eftersom landet de kommer ifrån befinner sig i krig (detta blir särskilt besvärligt när det handlar om återvändande IS-krigare).

Jag kanske är gammalmodig, men jag tycker att ärlighet och rättrådighet är rätt bra saker, alldeles oavsett om det handlar om en relation mellan två individer eller mellan individen och en abstraktion som staten.

I Sverige befinner vi oss nu i ett läge där en del av befolkningen - däribland personer som söker ekonomiskt bistånd och sjukpenning - granskas hårt medan vi ser mellan fingrarna på fattiga som bygger kåkstäder på andras mark, premierar den som inte kan styrka sin identitet vid sin asylansökan och erbjuder kostsamma välfärdsförmåner till utländska medborgare som egentligen borde betraktas som turister.

Politiker pratar ofta om värdet av att "sända signaler", men de tycks omedvetna om vilka signaler som sänds när personer som bryter mot svensk lag erbjuds gratis boende, sjukvård och skola. Sett från utlandet måste detta framstå som helt barockt. Sett inifrån föder det misstro och i värsta fall främlingsfientlighet.

Lika rättigheter och skyldigheter. Det är en rätt bra utgångspunkt att bygga ett samhälle på. Sverige har blivit ett land där vissa grupper behandlas annorlunda bara för att de är födda i andra länder. I all välmening.

Vi ska inte alls förvånas om tilliten i samhället sjunker och om respekten för våra demokratiska system minskar. Ty vem kan i förlängningen förväntas respektera ett samhälle som belönar oärlighet och där lagar och regler bara gäller för vissa?

Läs även:
Fnordspotting, Sanna Rayman

12 kommentarer:

Anonym sa...

Tack för ett mycket bra inlägg. Håller med till 100 procent och är mycket orolig för vad denna styrning gör med oss. För detta påverkar oss som tidigare trodde på vårt samhälle och gärna bidrog på olika sätt till att det skulle fungera.
Så inte nu. Varför betala skatt när detta mest går till spillo? Varför vara volontär när de man vill hjälpa inte längre får tillgång till den hjälp de ideella organisationerna säger sig stödja? Varför engagera sig över huvud taget i ett samhälle på glid där framför allt ledarna roffar åt sig vad de kan av det allmänna?
Detta är en farlig utveckling och den går fort.

Anonym sa...

Mångkultur går före rättvisa och likhet inför lagen.

Anonym sa...

Upp-och-nervända toklandet Sverige tackar politrukernas verklighetsfrånvända blindstyre för detta.Den sociala ingejörskonsten!
Det är nog mer än tveksamt om systemet går att återställa så då blir grundtipset är haveri.
En ointresserad alternativt indoktrinerad väljarkår får då ta konsekvenserna.

Skogsmulle a ka Dr Mabuse sa...

Tack för ett bra inlägg - del 2.

Tänkte just på detta när jag läste att FK ökar kontrollen på föräldrar som VAB:ar. Sträck upp oss vanliga skattebetalare och visa världsklass i välvilja, aningslöshet och präktig moral i umgänget med flyktingar, illegala invandrare, kriminella och tiggare. Det är utmärkt att bloggare som du fortsätter ert utnötningskrig. Åsiktskorridoren börjar svikta. Fruktar dock att våra valda politiker väntar tills en större katastrof inträffar innan de vågar se över dagens dårhus.

Ty efter en social och ekonomisk härdsmälta... DÅ kommer ingen att ifrågasätta en översyn av invandringen, tiggeriet mm, Så
verkar de resonera. Våra märkliga, ryggradslösa politiker.

/ Skogsmulle a k a Dr Mabuse

Anonym sa...

En sällan observerad aspekt är att flyktingar genomgående kommer FRÅN mångkultur.

Och mångkultur är något som vi UPPMUNTRAR i Sverige.

Hur tänker man då?

Anonym sa...

Mångkultur är soft på en gemensam middag, där vi ska smaka av lite olika maträtter, träffa folk med andra synsätt än vårt eget, få sväva ut en aning och få klä sig i kläder från främmande land, pröva en kulturell företeelse som helt enkelt är oss främmande.

Mångkultur är dock inte soft om alla kulturer bör ha rätt att följa sin egen kulturella norm här i Sverige. Här i Sverige har vi gemensam kulturell anda som är sekulariserad och värnar vårt gemensamma svenska arv från gamla tider där mytologiska symboler och traditionella riter från asatro-Sverige innan 1000-talet och från vårt kristna Sverige som tog vid därefter.

/ Magne

Anonym sa...

Mångkultur innebär tyvärr att muslimernas inbördeskrig som har pågått sedan 600-talet i fortsättningen bedrivs bl a i Sverige.

Den enkla observationen att SAMTLIGA muslimska länder är mer eller mindre dysfunktionella, är det rasistiskt?

Om jag befarar att mångkultur innebär att muslimsk påverkan inte kommer att gynna svensk samhällsutveckling, är det rasistiskt?

Om jag inte är islamofil, är det rasistiskt?

Anonym sa...

Om den utpekade gäng-ledaren vid statsministerns beryktade Göteborgsbesök tagit tillfället i akt skulle vi suttit och funderat över om vi inte varit lite naiva här i Sverige...
Liberaler drabbas emellanåt av den sortens tvivel(som i Expressen bl a)
Men en latte senare och ett kamratstödjande samtal med någon lämplig skönande så slår vi ifrån oss allt sånt negativt.
Nej,naiva är vi verkligen inte i det här landet!
Vi sysslar inte med sånt!

Erik sa...

Ansvarslösheten märks allra tydligast på det faktum att myndighetspersoner aldrig någonsin ställs till svars om de misskött sådant som de faktiskt är satta att sköta. Oavsett om det handlar om en handläggare på försäkringskassan som klart och tydligt gett felaktiga direktiv åt en privatperson eller om det är socialtjänsten som låtit en liten flicka som Yara bli ihjälslagen, trots hur många varningstecken och anmälningar som helst. Ingen behöver någonsin ta ansvar.

På försäkringskassan är det den enskilde som får ta smällen. Man skall göra rätt och får skylla sig själv om någon på myndigheten faktiskt gett felaktig information. Det är bara att betala tillbaka eller gå till domstol (och förlora). Och på socialtjänsten beklagar man så mycket och går vidare.

Finns det något exempel på när en tjänsteman på en myndighet verkligen fått ta konsekvenserna av ett beslut de tagit som myndighetsutövare? Jag tvivlar.

Micke sa...

Du sänder också signaler.

Anonym sa...

Varför stanna på lägre tjänstemannanivå?
Borde inte ansvar kunna utkrävas av högre politiker?
Borde inte Maud svarat för Nuon?
Borde inte Fredrik svara för kostnaderna för sitt öppna hjärta?
Borde inte Margot svara för alla bortsprungna slantar när araberna inte blev så imponerade av hennes feminism?
Skulle någon vilja bli politiker om det utkrävdes ansvar?

Analytikern sa...

Under ca 30-40 har samhällskittet eroderats medvetet.
Precis som beskrivs i inlägget som kläms i princip Svennson åt medans romer etc inte får sin illegala verksamhet beivrad.
Lägg därtill bedrägerier mot Fkassa etc. som visserligen beivras men tillåts växa sig stora pga en orginell kontrollfilosofi.
Jag tror att det är en medveten politik för att fragmentisera samhället, skapa motsättningar och att genom en mycket stor invandring tvinga fram en total omstrukturering av svenska välfärdsmodellen.
Och det ingår i en plan som skickligt har genomförts. Vissa anser att politiska eliten inte skulle fatta effekterna av massinvandringen vilket jag bedömer som osannolikt. Uppkomna effekter är precis de önskvärda. Man vill avskaffa välfärdssverige och etablera en sk Nattväktarstat. Och allt går enligt plan.