lördag 11 april 2015

Arbetsförmedlingen och verkligheten

Effekterna av flera års miljöpartistisk migrationspolitik blir nu alltmer synliga runt om i landet. Hjälporganisationen Caritas i Angered slår larm om att flyktingsituationen börjat bli ohållbar.

Varje vecka tar organisationen emot över 900 besök från asylsökande. Det handlar om personer som inte får läsa svenska eller arbeta och därför befinner sig i ett slags vakuum. Det krävs ett uppehållstillstånd för att få tillgång till vissa insatser, vilket är rimligt. Men eftersom flertalet kommer beviljas uppehållstillstånd blir den ökande väntetiden på beslut helt bortkastad.

Lås oss prata lite siffror. Enligt statistik från Eurostat beviljade Sverige under 2014 flest uppehållstillstånd av alla EU-länder i förhållande till befolkningsmängden. I absoluta tal ligger endast Tyskland, ett land med 80 miljoner invånare, före Sverige. Av alla syrier som sökte asyl i EU kom en fjärdedel till Sverige.

Beviljade asylansökningar per miljon invånare.

Vi vet vilka effekter denna politik har fått på mottagningssystemet, som har kollapsat eftersom det saknas bostäder, men också hur skillnaderna i sysselsättningsgrad mellan inrikes- och utrikesfödda ser ut. Mediantiden på runt åtta år innan en flykting - vilket är en begränsad grupp av alla asylsökande - har fått egen sysselsättning (inkluderar arbete några timmar i veckan samt bidragsjobb) vill regeringen korta till två. Hur det ska gå till vill de, i vanlig ordning, "återkomma till".

Vi vet också att Arbetsförmedlingen medgett att etableringen av nyanlända inte har fungerat, att myndigheten inte klarat sitt uppdrag. I detta pressade läge går lite förvånande AF:s generaldirektör Mikael Sjöberg ut och säger att Sverige behöver permanenta dagens rekordstora invandring. Detta för att "klara välfärdens finansiering".

Påståendet är besynnerligt eftersom det utgår från att asylsökande kommer i arbete när de anlänt till Sverige, vilket ju inte är sant. Det utgår också från att merparten som kommer till Sverige har en relevant kompetens som efterfrågas på den svenska arbetsmarknaden. Det är inte heller sant. Mikael Sjöberg gör alltså antaganden som inte stämmer överens med verkliga förhållanden när han propagerar för en fortsatt hög asylinvandring.

I gruppen syrier, som stod för mer än hälften av alla beviljade uppehållstillstånd 2014, är det en liten minoritet som har eftergymnasial kompetens. För dem som har en examen är det givetvis viktigt att få den validerad. Det betyder dock inte automatiskt att kompetensen är efterfrågad på svensk arbetsmarknad. Sedan har vi resten, majoriteten, som inte har en hög utbildning att validera. Bland gruppen somalier har mindre än var femte sexårig grundskola att uppvisa. Är det dessa som ska fylla hålen från de stora pensionsavgångarna?

På generaldirektören låter det som om det är arbetskraftsinvandring Sverige pysslar med. Så är det nu inte.

Argumentet är lite underligt. Eftersom det råder krig i Syrien, och Somalia har stora problem att ens existera som statsbildning, kan inte Sverige ha en riktad arbetskraftsinvandring som tar tillvara den kompetens som saknas i landet? Landets långsiktiga intressen är alltså inte så intressanta. Egentligen.

Sjöberg tar, som den socialdemokrat han är, ställning i migrationspolitiken. Inte för att en hög asylinvandring ligger i eller underlättar AF:s uppdrag utan för att Sverige "behöver vara en humanistisk nation". Det är stora ord från en person vars myndighet är starkt dysfunktionell och inte klarar sitt uppdrag, allra minst med nyanlända.

Förmågan att se verkligheten för vad den är, och agera utifrån detta, är tydligen en bristvara i dag. Mikael Sjöberg är i gott sällskap när han använder hjärta i stället för hjärna och har lite otur när han sätter ord på sina tankar.

Detta vore acceptabelt om Sjöberg var krönikör på Metro eller tillhörde Malena Ernmans och Henrik Arnstads twittergäng. Men för en generaldirektör för en av landets största och sämst fungerande myndigheter är Sjöbergs uttalanden däremot både olämpliga och oanständiga. Och, förstås, avslöjande.

Läs även:
Johan Westerholm, Fnordspotting, Anybody's Place

En liten jämförelse mellan grannländer:
Antal beviljade asylansökningar i Sverige.

Antal beviljade asylansökningar i Finland.

32 kommentarer:

Anonym sa...

Politrukerna behöver ingen sanning,det räcker med den "gemensamma värdegrunden".
Tyck rätt, i varje fall offentligt,och du får en slev till köttgrytorna du med.
Så länge det vara.

Anonym sa...

Jag har svårt att förstå hur välfärden kan kräva invandring. Varje gång invandringen ökar minskar pensionernas värde och köerna till den offentliga servicen ökar. Vi kan exempelvis mäta det senare genom att se efter hur länge vi måste vänta i telefonkö när vi ringer en myndighet eller en välfärdsinrättning. Hur kan någon då påstå att välfärden kräver mer invandring? Jag tror att det förhåller sig så att många jobb inom välfärden är inriktade på att vi har invandring. Om invandringen minskar skulle de människor som arbetar med invandring bli tvugna att byta jobb, kanske de tvingas att spela fia med pensionärer istället för att orientera de nyanlända om bidragssystemen. Det kan ju faktiskt vara så att invandringen garanterar många av jobben inom välfärdssektorn, men många av dessa jobb hade inte behövts om vi inte haft en stor invandring.

Anonym sa...

Jag tror faktiskt - på fullt allvar - att man blundar och hoppas på att om vi släpper in tillräckligt många så måste det bland invandrarna finnas några "Herbert Felix-typer" som kan rädda oss...
Läs historien om Herbert Felix på:
http://www.felix.se/om-oss/historia/
och byt ut 'ättiksfabrik' mot 'Sverige'..

Anonym sa...

Mig veterligen tar Finland emot östasiater och flyktingar som har förmågan att anpassa sig till landet. Finlands inrikesminister Päivi Räsänen säger följande om migrationsströmmarna till Finland (http://hbl.fi/nyheter/2013-11-03/521181/forsamlingarna-har-en-viktig-roll):

"Finland ska prioritera lättintegrerade grupper, sade Räsänen i Sunnuntaisuomalainen, och gav som exempel förföljda kristna och vietnameser. Det var andra gången på ett par år som Räsänen hamnat i rubrikerna på samma tema – och båda gångerna har hon misstolkats eller felciterats, anser hon.

Hur menar du – kan Finland prioritera till exempel kristna flyktingar?

– Nej, religion är inte en urvalsgrund. Men Finland bestämmer själv var vi gör urvalet. Och visst funderar vi i de här övervägandena över vilka som är sådana grupper som har lättare att integreras i Finland."

Vidare är det det är fråga om tillfälliga uppehållstillstånd för de 6000 som beviljades asyl i Danmark 2014, där den beviljade ofta får återvända till ursprungslandet. I Danmark måste man först vara boende i landet under 5 år innan man kan ansöka om ett permanent uppehållstillstånd och bevisa att man försörjer sig själv. Radikal skillnad från Sveriges PUT - Permanent uppehållstillstånd, där man får leva och verka i landet utan att skriva språktest, gå med på våra sekulära värderingar och krav på egen försörjning.

Detta inlägg ska primärt ses som ett faktatillägg, sekundärt som ett tillägg om hur Sverige bör agera i ett kulturellt, rättsligt och samhällsbildande perspektiv. Jag förespråkar självklart att Sverige bör efterlikna våra nordiska grannländer i denna fråga. Vi bör därtill självfallet utvisa kriminella invandrare, stävja islams inverkan på Sverige, förespråka återflyttning. Sverige är faktiskt i ett allvarligare läge än att vi enbart kan säga: "stoppa flykting- och anhöriginvandringen." För mig krävs det på ett grundläggande plan en genomgång av det jag nyss nämnt.

/ Magne

Anonym sa...

Inte ens sossar tror på sossarna.(Lika lite som moderater tror på moderaterna)
Politikerna har ljugit in sig i ett hörn och nu försöker man med ännu större lögner för att korthuset inte ska ramla ihop.
Men naturligtvis ramlar det.


http://ledarsidorna.se/2015/04/arlighet-varar-langst/

och

http://ledarsidorna.se/2015/04/den-omutbare-tjanstemannen/

Anonym sa...

Jag tror nog det här är en ytterligare bravad från ett så kallat undersökningsbolag, Miklo (http://www.sydsvenskan.se/skane/sa-ser-invandringen-ut-i-din-kommun-1/):

"Miklo – som gör undersökningar åt kommuner och myndigheter – vill vända på diskussionen om invandring och ställa frågan "Tål Sverige så här lite invandring?".

– Ur vårt perspektiv har Sverige en liten invandring, och övriga Europa en ännu mindre. Sveriges befolkning skulle minska utan invandring och mellan 2010 och 2060 fördubblas antalet invånare över 80 år, säger Sohrab Fadai på Miklo och menar att med mindre invandring hotas vår framtida välfärd där allt fler pensionärer ska försörjas."

Professor Tommy Bengtsson håller dock inte med Sohrab och säger:

"Men Tommy Bengtsson, professor i demografi och ekonomisk historia vid Centrum för ekonomisk demografi på Lunds universitet, tycker att resonemanget är förenklat.

– Man måste ta in faktorer som hur lång tid det tar tills de invandrade får jobb. Man brukar säga att det under senare tid tagit i snitt sju år innan invandrare fått jobb. Och de som nyligen gått i pension från länder utanför OECD-området hade varit bosatta i Sverige i endast 22 år. Deras pensioner blev därför mycket låga, säger han.

Ur ett historiskt perspektiv är invandringen inte alls liten, utan ungefär dubbelt så stor som under den topp som var i mitten av 60-talet, enligt Tommy Bengtsson. Och även om dagens invandring var tre gånger så hög, och alla invandrare fick jobb direkt, skulle det inte lösa utmaningarna av en åldrande befolkning, enligt honom.

– År 2000 var 18 procent av befolkningen 65 år eller äldre. Om vi inte hade haft den invandring vi haft sedan 30-talet - då Sverige blev ett invandrarland – hade siffran varit 20 procent. Invandringen påverkar alltså ålderssammansättningen, men oerhört lite."

Jag satt och lyssnade på SR under förmiddagen, så säger reportern orden man trodde var uteslutna: "Sverige behöver mer invandring för att klara välfärden." Man skakar på huvudet och inser att SVT och SR påminner om Nordkoreanskt television.

/ Magne

Anonym sa...

Varför går Sverige så svagt, jämfört med Finland och Norge, som inte alls tagit in lika många nya medborgare från ilitterata länder som Sverige? Kan GD för Af, Göran P:s kusin, vara mutad av storfinansen, som tror på konkurrens mellan arbetar om jobben, månne?

Folke Liden sa...

Sannolikt ett beställningsjobb från regeringen.
Om inte det så är det definitivt en proaktiv åtgärd för att hålla sig kvar så länge som möjligt i jobbet.

Anonym sa...

Jag undrar över "Effekterna av flera års miljöpartistisk migrationspolitik...". De har ju bara suttit i regeringsposition under mindre än ett år, vad menar du?

Micke sa...

Varför går Sverige så svagt, jämfört med Finland och Norge, som inte alls tagit in lika många nya medborgare från ilitterata länder som Sverige?
--------------------------

Ett land kan inte vara illitterat i högre grad än det kan vara en brandbil eller ett kokt ägg.

Dess befolkning kan dock vara det. Sverige är inget undatatag och av någon anledning är högerextremister det främsta uttrycket för detta.

Hans Li Engnell sa...

Alliansen ingick en migrationsöverenskommelse med Miljöpartiet efter valet 2010. I praktiken har Sverige haft miljöpartistisk migrationspolitik sedan dess.

Amnexis sa...

Micke kallar "högerextremister" illitterata och stavar fel på ordet "undantag" - undatatag...

Micke bjuder ibland på viss humor må jag säga..

Micke sa...

I praktiken har Sverige haft miljöpartistisk migrationspolitik sedan dess.
-----------------------
Ok.Miljöpartiet styrde alltså alliansen?

Det här blir bara bättre och bättre.

Hans Li Engnell sa...

Ok.Miljöpartiet styrde alltså alliansen?
--------------------

Alliansen anammade Miljöpartiets migrationspolitik. Resultatet är förvisso detsamma.

Anonym sa...

Högerextremister är alltid illiterata.
Micke är illiterat.
Ergo?

Micke sa...

Micke är illiterat.
---------------------
Stavas illitterat

Anonym sa...

Om du för en gångs skull klarade av att lyda dina egna råd Micke : GOOGLA !

http://sv.bab.la/lexikon/svensk-engelsk/illiterat
http://tyda.se/search/illiterat
http://www.synonymer.se/?query=illiterat
http://www.typkanske.se/synonym/illiterat

Anonym sa...

Hur Sverige ska klara att överleva som nation framgår inte av författaren...
Det typiska i författarens, och extremhögerns, resonemang är just avsaknad av relevant fakta och hållbara lösningar för att säkra Sveriges framtid som nation.
Eftersom befolkningen inte är kapabla att själva se till att den ökning som måste finnas för att även Sveriges framtid ska säkras säkerställs behövs ett kraftigt invandringstal.
Rädslan hos extremhögern är att försöka skapa incitament mot invandring, och hur den än utformas faller den alltid på sitt eget oförnuft.

Extremhögerns brist på sakligt argument, oavsett samhällskritik, blir än mer löjlig när dess springschasar vräker ur sig osedligheter, och alltför ofta hot, i tid och otid.

Nu vill jag se/läsa hur(!) extremhögern med siffror förklarar hur Sveriges befolkningsökning utan invandring och bevarandet av Sveriges framtid som nation ska överleva...
Det som extremhögern hitintills presenterat är inte värt många korvören!

Hans Li Engnell sa...

Angående det påstådda behovet av invandring för att klara välfärden, läs den här:

http://www.tino.us/2015/04/trams-fran-ams/

Amnexis sa...

Anonym 08:57:

Snyfthistorier och en uppsjö med lögner i media håller sanningarna kring massinvandringen långt borta från allmänheten. I ett avsnitt av SvD:s desinformationskampanj hittar vi den starkt missledande rubriken: ”Utan invandring avfolkas Sverige”. I en journalistik som inte längre finns kvar i Sverige, skulle rubriken lyda: ”Utan invandring avfolkas ett fåtal av Sveriges kommuner, om inte regional- och familjepolitiken ändras”.

Micke sa...

Snyfthistorier och en uppsjö med lögner i media håller sanningarna kring massinvandringen långt borta från allmänheten.
---------------------
Precis.Grinadet från pragmatiska nazister är outhärdligt för dom övriga 87 procenten av väljarna.
Inte sedan 60 talet har det funnits en enskild väljargrupp så gnällt så in i helvete som SD´s väljare.

Micke sa...

Angående det påstådda behovet av invandring för att klara välfärden, läs den här:

http://www.tino.us/2015/04/trams-fran-ams/

Han är kurd och hatar araber.

Hans Li Engnell sa...

Din kommentar gör det tydligt vem som är xenofoben här. I vanlig ordning saknas sakliga invändningar.

Micke sa...

Din kommentar gör det tydligt vem som är xenofoben här.
---------------
Nyhet att nazister är en folkgrupp.
Inget förvånar mig längre.

Hans Li Engnell sa...

Så Tino är nazist nu?

Micke sa...Det är din slutsats efter att du hävdat jag är xenofob och att att nazister därmed är en folkgrupp vilket för mig är obegripligt.

Är folkpartister också en folkgrupp?

Hans Li Engnell sa...

Du avfärdar Tinos artikel med att han "är kurd" och "hatar araber". Vem är xenofoben här om inte du?

Micke sa...

Han är kurd och har har sagt att Sverige ska bör stoppa all invandring från Mellanöstern på grund av att det finns statistik som bevisar att inavel är vanligare i Mellanöstern än i Sverige.

Om det gör mig till xenofob är upp till dig.


Som jag ser det är det en indikation på vilka preferenser som styr hans arbete förutom den indikation vi redan har utifrån vilka som älskar när just han presenterar sin version av tabeller som beskriver "verkligheten"

Sen är ju inte oro över xenofobi något som någonsin varit ditt kännetecken.

Hans Li Engnell sa...

Vad har hans etniska ursprung med saken att göra?

Du får gärna komma med sakliga invändningar mot hans artiklar. Jag gissar att du inte kan göra det och därför riktar "kritiken" mot helt andra saker.

Amnexis sa...

Jadu Hans, det är likadant på Twitter. Massa skrik och gnäll över att Tino är husbl*tte, vem som gillar hans inlägg etc.. Men aldrig några sakliga rättningar av siffrorna han för fram. Aldrig kan någon peka på att just den och den siffran är felaktig och borde vara si eller så. Bara skrikande och skränande. Det är vad vänstern urartat till, och det intrycket kröntes ju av livesändingen från Vs valvaka i höstas...

Micke sa...

Vad har hans etniska ursprung med saken att göra?
---------------------
Det illustrerar att han är rasist.


Du får gärna komma med sakliga invändningar mot hans artiklar.
--------------------------
Det är en saklig och rimlig invändning mot hans trovärdighet som opartisk och saklig statistiker.

Du hade använt den själv om den var tillgänglig för och passat DINA syften.

Hans Li Engnell sa...

Det är en saklig och rimlig invändning
-------------------------

Det är uppenbart att ditt enda syfte på den här bloggen - oavsett ämne, oavsett vem som kommenterar - är att utpeka meningsmotståndare som rasister och nazister.

Jag tror att vi får sätta punkt nu. På riktigt.