onsdag 22 april 2015

En omöjlig ekvation


Vem bär ansvaret för att flera tusen människor hittills i år har drunknat i Medelhavet på väg från Afrika till Europa på sjöovärdiga båtar? EU, tycks vara en vanlig åsikt. Själv skulle jag snarare vilja rikta udden mot de länder från vilka människor flyr och de smugglare som girigt placerar människor i livsfara på Medelhavet.

Flyktingsmuggling är en vidrig verksamhet. Människor i nöd, och personer som drömmer om ett bättre liv än i sina hemländer, utnyttjas på ett hänsynslöst sätt. Detta kan ske eftersom vi tillåter det ske. Det lönar sig att smuggla människor till Europa. En rådgivare inom EU:s gränskontroll Frontex hävdar att den politik som går ut på att spåra upp och rädda flyktingar till sjöss får effekten att människosmuggling uppmuntras och därmed ökar.

Det skrivs nu debattartiklar och krönikor i rasande takt som alla kräver "lagliga vägar in i EU". Det är inte mycket som på ytan förenar nyliberaler och miljö- och vänsterpartister. Men i migrationspolitiken har de funnit varandra. Därför är det nu kutym att Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson Maria Ferm ena dagen kräver samma sak som nyliberalen Fredrik Segerfeldt kräver nästa dag.

Ett gemensamt förslag är möjligheten att söka asyl på ambassader. Målet tycks vara att så många som möjligt som vill komma till Europa ska få göra det. Det låter som en human linje. Men varken Miljöpartiet eller de liberaler som stödjer partiets migrationspolitik tycks nämnvärt intresserade av gränsdragningar eller de praktiska hinder som uppstår som en direkt effekt av en grön svängdörrspolitik.

Alla som reser med båtarna över Medelhavet kallas i medierna för flyktingar. Men bland dem finns förutom desperata människor från krigshärjade länder också individer från mer stabila samhällen som Senegal och Gambia. De är inte flyktingar utan ekonomiska invandrare, alltså människor som lämnar sitt land för att få en högre levnadsstandard någon annanstans. Vilket förstås ingen kan klandra dem för. Men det gör dem inte till flyktingar.

Den migrationspolitik som förfäktas av Miljöpartiet, Vänsterpartiet samt Centerpartiet, dess ungdoms- och studentförbund och en rad liberala frifräsare kräver ökad öppenhet mot omvärlden och uppluckrade eller avskaffade gränser. Men det ställs väldigt sällan frågor om hur de som kommer hit också ska kunna komma in i samhället. Arbeta. Bli självförsörjande. Först då finns möjlighet till de långsiktiga vinster för Europa som det ofta talas om, och ett bättre liv för den enskilde.

Dessa frågor är mer komplicerade än ett enkelt ja eller nej till mer generösa asylregler, där Miljöpartiets tankeförmåga tenderar att upphöra. Frågorna förblir ofta obesvarade. Men effekterna av dagens politik är inte långsiktigt hållbara.

Så fort människor beträder svenskt territorium, i den mån det ens får kallas svenskt numera, vidtar nämligen en omhändertagandepolitik. Då ska staten "ta hand om" alla.  Hur detta fungerar, eller inte fungerar, kräver inte längre någon närmare genomgång. Men det är ett faktum att den fria rörligheten inom EU och en rekordgenerös svensk migrationspolitik skapar slitningar och växande bekymmer i ett kravlöst Sverige som tror alla om gott och inte vill veta av något personligt ansvar.

Det är bekymrande att idéer på hur lågutbildade och personer som helt saknar skolgång ska kunna bli självförsörjande i bästa fall är skissartade och präglas av en hel del önsketänkande (som att det plötsligt skulle växa fram en låglönemarknad i Sverige i vilken skoputsarjobb på stan ingår). Eller säg såhär: om du lägger en offentlig festinbjudan på Facebook måste du vara beredd på hur du ska lösa det hela logistiskt när fler än bara dina närmaste dyker upp.

Att låta människor söka asyl på ambassader, att skapa generösare asylregler, att ge PUT till alla från krigshärjade områden är den lätta biten. Det svåra börjar när de väl kommit till Europa eller Sverige. När utbildningar som inte är vatten värda på svensk arbetsmarknad ska leda till jobb. När personer med sexårig grundskola i ett undermåligt somaliskt skolväsende ska bli självförsörjande. När hoppfulla människor som möttes av en öppen dörr vid gränsen möts av en stängd och tillbommad dörr på bostads- och arbetsmarknaden.

Detta är verkligheten. Och den måste vi förhålla oss till. Dagens politik är en omöjlig ekvation. Att borgerliga sluter upp bakom miljöpartistiska världsräddarambitioner är faktiskt lite bedrövande. 

Tidigare bloggat:
Miljöpartiet är riksdagens farligaste parti
Autistiskt förälskad i ens egen godhet

Läs även:
Fnordspotting

13 kommentarer:

Anonym sa...

Att de borgerliga sluter upp är inte bara lite bedrövande, det var faktiskt Reinfeldt som öppnade dörrarna på vid gavel och det är faktiskt katastrofalt.

Anonym sa...

Jehovas vittnens tidning vakttornet brukade prydas av en paradisisk teckning med lammet,lejonet och människobarnen som vilade på saliga gröna ängder.
Med samma religiösa frenesi stakas den svenska vägen ut trots att alla ser att det går åt helvete!

Staffan Ohlsson sa...

"Skapar slitningar och växande bekymmer....". Det är nog mycket värre än så. Mitt samhällskontrakt är brutet, och det är inte jag som brutit det. När, efter hand, alltfler upplever samma sak, då sker väldigt illavarslande saker - och landet kommer att förändras, sakta men säkert.

Anonym sa...

Det är länderna där flyktingarna kommer i från som bär ansvaret, migranterna själva och flyktingsmugglarna. Sverige eller annat europeiskt land har knappast skyldighet att helt sonika öppna gränserna. Om vi svenskar blir flyktingar en dag, då är det inte per automatik en rättighet för oss att bara fly till annat land. Kanske måste vi strida för landet, det accepterar jag om fallet är så att vi inte kan fly till annat land.

Flyktingströmmarna, de ekonomiska migranterna, kommer definitivt öka till Sverige. Övriga EU-länder kommer prompt säga nej nej nej, här finns inte arbete, bostäder etc., medan Sverige säger ja ja ja, kom hit, vi har ju alltid modulbostäder och ghetton ni kan bo i. Ett invandringsstopp finns inte på kartan, alltså vad kan vi förvänta oss 2020, 2025? Fortsatta strömmar på upp emot 250000/år. Den prognosen är kanske liten, när väl övriga EU-länder stramar åt än mera. Och migranterna kommer då få PUT i Sverige.

Kontentan blir alltså att Sverige kommer öka sin flykting- och anhöriginvandring. Vi står ut med våra bröst, och konsekvensen blir att gynnsam ekonomisk invandring minskar, och svenskar flyttar till annat land.

/ Magne

Anonym sa...

Borderlinefeldt blev så personligt förorättad av SD:s intåg i riksdagen varpå uppgörelsen med MP blev hans hämnd. "Så går det när man röstar fel!" sa Borderlinefeldt.

Att en person som är till den milda grad känslostyrd inte längre är statsminister skall vi vara glada för.

Anonym sa...

Vi bör agera för att folk överhuvudtaget inte riskerar livet på Medelhavet.

Förslag:

EU långtidshyr ett mycket stort område i exempelvis Algeriet. Området inrättas till en nivå som väsentligt lyfter sig över ett läger. Tänk Hong Kong som engelsmännen hyrde på 99 år och gjorde till en framgång.

Eftersom alla som flyr vill bo hos den vite mannen (jag förstår dem, vi är nämligen de enda som erbjuder anständigt fungerande samhällen) så styr den vite mannen i området/"landet", alltså ingen valdemokrati för de nyanlända, men däremot starka institutioner vilka är demokratins förutsättning. I detta av EU hyrda "land" kan det finnas fastighetsindelning med register, fungerande rättsväsende, skolor, vatten och avlopp och en utvecklad infrastruktur också i övrigt. Ett fungerande "land" helt enkelt.

Alla som då tar sig till Europa som flyktingar - landledes, sjövägen eller flygandes - avtransporteras omedelbart till detta "land" och därmed försvinner intresset för att sätta sig i skrangliga båtar eller betala andra smugglare, det saknas vinning både för migranter och smugglare i själva transporten.

Från detta "land" kan man senare söka sig vidare till Europa men då på mer kanadensiska villkor.

Anonym sa...

NU börjar det synas att paniken är enorm.Man börjar inse att det inte håller och inte kommer att fungera.
Än så länge handlar det om att det måste framstå som om politikerna har situationen under kontroll och enligt alla gällande naturlagar inte haft fel.Framförallt som att de inte ljugit mot bättre vetande.
Men det finns t.o.m dom som ifrågasätter den dynamiska duon Reinfeldt/Borgs bild av framgångslandet Sverige!

http://www.tino.us/2015/04/det-gar-inte-bra-for-sverige/

Wagner sa...

"Vem bär ansvaret för att flera tusen människor hittills i år har drunknat i Medelhavet på väg från Afrika till Europa på sjöovärdiga båtar? EU, tycks vara en vanlig åsikt."

Med samma "logik" är USA då ansvariga om jag sätter mig i en eka för att ro dit och drunknar på vägen?

Hans Odeberg sa...

Jag tycker att asylansökningar på plats är en utmärkt idé.

När man sökt, så får man en nummerlapp in till svensk byråkrati. Byråkratins kvarnar mal i lugn och ro, och tar den tid de behöver. Under tiden försörjer den sökande sig själv. När väl ansökan bifallits, efter en ansökningstid som jag gissar ligger på ca 50 år med tanke på sökandetrycket, får den sökande för rimlig handläggningsavgift köpa ett visum som berättigar till inresa till Sverige, samt en biljett hos valfri researrangör.

Anonym sa...

Instämmer. Bra skriver av Tino (http://www.tino.us/2015/04/det-gar-inte-bra-for-sverige/):

"Att ”vi blir fler som jobbar” eller att Sverige får “fler skattebetalare” genom befolkningsökning ökar inte välståndet. Orsaken är som redan lärs ut på gymnasienivå att nationers välstånd inte avgörs av hur stor befolkningen är utan av dess genomsnittliga produktivitet. Sverige har de senaste åren uplevt en befolkningsökning jämförbar med ett uland. I stället för att fokusera på att öka produktiviteten satsade Alliansen på att öka befolkningen, som de i grumliga resonemang låtsades var synonymt med “tillväxt”. Att ha Bangladesh och Nigeria som förebilder i den ekonomiska politiken gjorde dock inte Sverige till ett rikare land.

Den verklighetsbild som Nya Moderaterna använder för att försvara sin migrationspolitik liknar mest fria fantasier. Shulte pratar exempelvis om “högsta produktivitetsökningen” bland jämförbara länder trots att produktivitetsökningen låg på patetiska 0.2% och var under OECD-snittet."

/ Magne

Anonym sa...

Att herr Borg,den helige och höge,avskaffar BNP per capita när det passar honom utan att journalister eller forskare skriker högt och gällt berättar en hel del om Sverige....

Ådärkomdenja sa...

Vad/vem startade statskollapserna i Mena/MÖ, delar av Afrika och Afghanistan.

USA, gm Bush d.y, och efterträdaren Obama (Nobels fredspristagare 2009!) är svaret. Dessa herrar har startat den präriebrand av statliga överfall, kaos, anarki, hundratusentals eller feler dödade, flyktingkaos,mm, och framkallat den nu hyperaktuella massinvällningen via Medelhavet. EU kan anses ha en viss skuld, har varit vasall (England/Blair i Irak), men även Sverige, med flygstöd till sönderbombningen av Libyen, ett kontrollerat diktatorland, som med Gadaffis fall blivit en av två utslussningsomrråden av potentiellt miljoner "flyktingar/migranter". Det andra utslussninglandet heter Turkiet, ett muslimskt Natoland, där man kan undra om inte regimen bidrar genom att titta bort, när smuggelbåtarna seglar iväg mot Grekland. Islams utbredning ligger AKP väldigt varmt om hjärtat.

USA borde ställa alla erforderliga resurser tillhanda, vad gäller de effekter dom framkallat, och nu allvarligt hotar Europa.

Anonym sa...

Media berättar att många unga män bland de som reser över Medelhavet kommer från de eboladrabbade länderna i Västafrika. På andra ställen i kan vi läsa att sädesvätska kan innehålla ebolavirus under mycket lång tid.
Hur stor är risken att de för med sig en ebolaepedemi till Europa?