tisdag 12 augusti 2014

En stat som gör fel saker


Folk ska jobba, inte supa, löd ett av finansminister Anders Borgs mer bevingade citat. Till detta kan man foga: Staten ska skydda liv och egendom, inte sälja sprit eller skapa genusplaner.

Storbranden i Västmanland kommer att bli omdiskuterad under lång tid framöver. Inte bara för dess rekordstora omfattning utan för hur den svenska beredskapen såg ut. Branden hade kunnat fås under kontroll tidigare om resurserna sett annorlunda ut, kan man konstatera. Och även om ett litet land som Sverige inte kan förväntas ha enorma resurser, inser nog de flesta att situationen i dag inte är acceptabel.

I andra länder kallas militären in när det inträffar större katastrofer. I kinesiska Yunnan såg vi nyligen hur militären hjälpte till att rädda drabbade och röja i bråten efter ännu en katastrofal jordbävning. Det är så det brukar se ut i andra länder.

Men i Sverige har Försvarsmakten inga resurser längre. Frivilliga insatser fick därför sköta matinsamlingar och evakueringar av boende och djur.

Däremot finns uppenbarligen resurser till annat, som vi kan läsa om på Försvarets hemsida:

Försvarsmakten arbetar även genom Nordic Centre for Gender in Military Operations (NCCGM), som fungerar som ett nav för information, kunskap och erfarenheter kring genusperspektivet i internationella insatser. Här utbildas bland annat Försvarsmaktens Gender Field Advisors. Centrumet fungerar som ett Department Head för genus inom NATO och finns vid Livgardet i Stockholm.
Man skulle kunna tro att Fi:s maktövertagande redan vore ett faktum. 

Det är förstås nedslående att svenska politiker nedmonterat det svenska försvaret så här. Det är pinsamt att Försvarsmakten sysslar med genusfrågor men inte har resurser att bistå vid den största skogsbranden i modern svensk historia.

Men berättelsen ovan visar också på något annat, nämligen att människors frivilliga insatser kan göra skillnad. Att vi i motsats till vad vänsterpartierna alltid har hävdat faktiskt kan själva. Att vi inte i alla lägen behöver ett offentligt skattefinansierat maskineri som gör allt åt oss.

Detta är en desto trevligare lärdom av eländet. Men jag blir bedrövad när jag tänker på vad staten ägnar sig åt i stället för sina kärnuppgifter.

13 kommentarer:

Anonym sa...

Skall man skratta eller gråta över tillståndet i Sverige,inga resurser till kanoner men till gender,ryssen och för den del nato måste skratta sig fördärvade över svenska politiker av 7 klöver kaliber 0!Det enda parti som inte är ansvarig för tillståndet är sverigedemokraterna,mycket kan man säga om deras förflutna,men det väger lätt jämförelsevis med andras dårskap!

Anonym sa...

Vad är statens kärnområden?

Borde inte lärdomen snarare vara att konkurrens är bättre än monopol?

Har du läst t.ex. makarna Tannehills libertarianska klassiker The Market For Liberty, Hans?

Den finns som pdf här:
http://mises.org/document/6058/The-Market-for-Liberty

Anonym sa...

På många sätt kan man se det som att samhällskontraktet mellan stat och individ håller på att upplösas. När inte staten klarar av att tillhandahålla grundläggande skydd för hälsa och egendom får det konsekvenser. Frågan är vilka? Kommer vi se beväpnade medborgargarden och gated communities inom några år, ökad splittring och segregation, gatustrider? Oroande är det i vilket fall.

/P.

Anonym sa...

Genusperspektivet är faktiskt viktigt i internationella insatser. Hur en svensk soldat behandlar en afghansk kvinna kan göra stor skillnad på hur lokalbefolkningen ser på soldaterna. Men visst, jag håller med, Försvarsmakten har viktigare saker att syssla med, framförallt i Sverige.

Catweazle sa...

Hurdå menar du? På vilket sätt skulle genuslära förbereda en svensk soldat i Afganistan på hur han/hon bör bemöta en afgansk kvinna? Det torde väl snarare orsaka problem om någon som skolats i att inte se skillnad på man och kvinna ska bemöta en kvinna från en urpatriarkal kultur på ett adekvat sätt!?!

Anonym sa...

Och nu säger "staten" eller rättare sagt regeringen att man tillskjuter 300 miljoner kronor till de berörda kommunerna. Vad kom den summan ifrån? Låter misstänkt slumpartat med krydda av valår.

Självklart skall man hjälpa kommunerna. Men jag undrar bara hur man så snabbt kommer fram till just 300 miljoner. Är det uträknat minutiöst, hurdå. Eller är det så man använder skattepengar. "Här känns det goodwill, vi öser på med rejäla slantar så ser det bra ut".

Kunde man inte istället låta en avdelning på befintlig myndighet ta emot alla fakturor och kostnads propåer i samband med alla skador? Och då betala för den verkliga skadan. Så får man se vad summan sedan blir. Samtidigt som man lär sig kostnadsbilderna inför framtida insatser, resurskrav och förberedelser.

Nu känns det rätt mycket symbolpolitik för skattepengar. Och sånt är ju ofta snuskigt.

Anonym sa...

@ P

Var skrev du eller jag under på ett "samhällskontrakt"?

http://www.libertyclassroom.com/you-signed-a-social-contract/

Rousseaus teori om samhällskontraktet bär skuld till många av historiens fasansfullheter. Något mer antiliberalt är svårt att tänka sig.

Anonym sa...

@Catweazle: Det handlar inte om att inte se skillnad på kvinnor och män. Genus handlar om att se på vad som är manligt och kvinnligt (även om det finns riktiga jävla avarter av begreppet idag) och det är klart annorlunda i Afghanistan mot Sverige. Om vi skulle ha manliga svenska soldater som kroppsvisiterar afghanska kvinnor skulle synen på dem försämras vilket i slutändan slår tillbaka. Bara hur man ska bemöta kvinnor och män när man är ute och patrullerar spelar också roll. Sådant måste man vara medveten om. Givetvis går det hand i hand med kultur och annat också. Jag menar inte att 15 hp genusvetenskap på Södertörns högskola på något sätt skulle vara användbart för en soldat.

Anonym sa...

....och vad har svenska soldater i Afghanistan att göra överhuvudtaget? Varför skall vi uppfostra muslimer i deras hemländer? Skulle vi själva uppskatta om andra kom till Sverige för att sprida sin uppfattning om rätt och fel?

Amnexis sa...

Anonym 12:13:

Det är inte genusteori du tänker på, det är sunt förnuft. Behövs verkligen Gudrun Schyman och Södertörns högskola för att tala om för en soldat att man inte ska tafsa på kvinnorna man kroppsvisiterar och om möjligt låta en kvinnlig soldat sköta det?

Ska genusteori ersätta vanligt sunt förnuft?

Catweazle sa...

Nä, någon genuslära behövs inte för det. En som blivit skolad i könskommunism och nymarxism är inte lika bra förberedd på att möta verkligheten som en som inte blivit det.

Anonym sa...

Är det faktiskt så att försvaret inte har funnits på plats? Mitt intryck är till exempel att hemvärnet varit med på från början.
/B

Hans Li Engnell sa...

I väldigt begränsad omfattning, förefaller det.