lördag 31 augusti 2013

Moderata ungdomsfeministerna

Mäns våld mot kvinnor är ett uttryck för maktstrukturer i Sverige. För att ge ökat skydd åt den sexuella integriteten bör en samtyckeslagstiftning införas.
Det har onekligen hänt en del i Moderata ungdomsförbundet sedan jag var aktiv i slutet av 90- och början av 2000-talen. Då stod striden i distrikten mellan nyliberaler och konservativa. I dag står dörren uppenbarligen öppen för statsfeminister, och två företrädare - varav en är distriktsordförande för Muf i Skåne - kan upprepa gamla statsfeministiska slagordBrännpunkt utan att det upplevs som märkligt.

Detta är en utveckling som har pågått parallellt med avideologiseringen av moderpartiet. Tidigare Muf-basen Nyklas Wykman ville att förbundet skulle tala mer om könsmaktsordningen. Så sent som i januari i år skrev förste vice förbundsordförande Rasmus Törnblom att det är viktigt att moderater också kallar sig feminister.

Detta är inte borgerligt. Det är inte liberalt. Det är tvärtom kollektivistisk smörja som borgerliga partier och förbund borde hålla sig goda för, som de borde bekämpa, inte omfamna. Moderaterna borde inte alls "ta täten i jämställdhetsfrågan" utifrån en statsfeministisk infallsvinkel, utan tvärtom ta strid mot det strukturella maktperspektiv som företräds av Gudrun Schyman, Madeleine Leijonhufvud och Birgitta Ohlsson.

Men å andra sidan är Muf:arnas utspel inte alls förvånande. Det är trots allt ungdomsförbund till ett parti som dominerar den regering som skärpte den feministiska sexköpslagen.

7 kommentarer:

Anonym sa...

MUF-ledningen består av kvinnliga ninjafeminister och manliga queens.

Anonym sa...

M borde byta namn till Hen-partiet i(s)lamisterna. Vem vet, kanske har MUF Stalins porträtt i kansliet? Kanske sjunger de internationalen i smyg?

/annan onym

Anonym sa...

Nej, MUF har inte Stalins porträtt i kansliet, bara porträtt av Efva och Ewa, och Jonas Gardell och Mark Lewengood..

Brooke sa...

Jag ser inget behov av utökad samtyckeslagstiftning.

Anonym sa...

Väl rutet. Tyvärr är jag inte förvånad. MUF är så totalt av-ideologiserat att medlemmarna förlorat varje uns av ideologisk kompass och följaktligen kan slänga ur sig exakt vad som helst. T o m jämte det söndertriangulerade moderpartiet framstår muffarna som ett gäng genomcyniska hens. Dock matchas väl knappast cynismen av någon realpolitisk fingertoppskänsla i detta fallet.

Barbapappa sa...

Vadå "av-ideologiserat"? Feminism, kollektivism och socialism är väl helt klart ideologier.

Ordet ni söker efter är "förändrat", eller möjligen "anti-ideologiserat".

Hans Li Engnell sa...

Jag tror inte att Moderaterna medvetet har anammat en ny ideologi eller nya ideologier. Partiet har bara backat bort från konfliktytan i flera frågor, som exempelvis arbetsrätten, och börjat låta som alla andra. Dit hör även jämställdhetsfrågorna.

Vilket är en helt naturlig utveckling när man leds av en person som varnar för att ha visioner.