lördag 10 augusti 2013

Obama och övervakningsstaten

"What makes us different from other countries is not simply our ability to secure our nation. It's the way we do it."
Barack Obama, som kommenterade övervakningsprogrammet på en presskonferens i går, har rätt i ovanstående. Men inte riktigt på det sätt han förmodligen själv menar...

Obama hävdade på presskonferensen att de steg som nu tas för att säkra människors fri- och rättigheter, däribland ökad öppenhet mot allmänheten, är tillräckliga. Egentligen skulle de inte ens ha behövts eftersom inga fel begåtts av de "patrioter" som sköter övervakningen, menar Obama.

Givet att dessa ord kommer från en president som redan flera år innan allmänheten genom en läcka gjordes uppmärksam på att amerikanska säkerhetsmyndigheter övervakar alla uppkopplade människor i hela världen, har de väldigt liten trovärdighet.

Tyskland har känt sig särskilt trampat på. Landet har avslutat ett övervakningsavtal med USA som funnits sedan Kalla kriget. Därutövar planerar tre stora epostleverantörer att kryptera all epost och skicka den endast genom tyska servrar.

Obama försvarar helhjärtat Patriot Act 215. I likhet med sin företrädare George W Bush och de flesta politiker runt om i världen försvarar han integritetskränkningarna med att de är nödvändiga för att upprätthålla en god nationell säkerhet. De där berömda avvägningarna mellan säkerhet och frihet, den där speciella balansen, görs emellertid alltid till den enskilda människans nackdel.

Edward Snowdens avslöjanden drog ned brallorna på Barack Obamas administration. Att han tvingas ägna en stor del av en presskonferens åt att försvara NSA:s övervakning är ett positivt tecken. Journalister, reportrar och även vanligt folk har blivit medvetna om vad som försiggår och kräver svar.

Men kommer det att spela någon roll om fem år? Kommer Snowden ens vara hågkommen? Vi vet att väldigt få frågor har tillräcklig lyskraft och styrka för att leva i år efter år. En fråga som inte påverkar människor direkt i deras vardag, riskerar att falla i glömska. Det finns en stor risk att det även gäller denna brännande fråga.

Vi behöver därför ständigt göra människor uppmärksamma på konsekvenserna av ett totalt övervakningssamhälle. Och påminna om att det är ett övervakningssamhälle där den enda garantin för att regeringen inte går överskrider sina befogenheter trots att den har teknisk möjlighet att göra det, är en politikers ord på det.


1 kommentar:

Anonym sa...

Riktigt tankeväckande är Joey Clarks artikel "4 Centuries of Surveillance":

http://www.lewrockwell.com/2013/08/joey-clark/4-centuries-of-surveillance/