fredag 16 augusti 2013

Barnporr som murbräcka

Rikskriminalpolisen vill få tillgång till människors krypterade tjänster. Argumentet? Den vill komma åt barnporren.

Det är givetvis helt i sin ordning att polisen bekämpar brottslighet som sker på nätet. Barnpornografi är förbjuden att inneha och sprida (och numera även att vila ögonen på). Men det börjar bli hjärtligt tröttsamt att ständigt höra polisen (och organisationer som Ecpat och Rädda Barnen, för den sakens skull) föreslå inskränkningar i friheten på nätet och i människors personliga integritet.

Ja, det är naturligtvis ett problem att det finns människor som begår sexuella övergrepp mot barn. Men jag vill mena att detta problem har uppförstorats eftersom det tjänar politikerna väl när de vill genomdriva olika regleringar och inskränkningar i människors frihet. Upphovsrättslobbyn har varit mycket framgångsrik i sin användning av barnporren som murbräcka för att förbjuda spridning av upphovsrättsskyddat material.

Moralister tar varje chans de får. I Storbritannien har som bekant David Cameron tagit steget längre i ett försök att komma åt all pornografi. Det sluttande planet är på plats så fort man börjar diskutera filtrering, censur eller utökade polisiära befogenheter på enskilda användares bekostnad.

Polisen är ingen neutral part i detta. Självfallet önskar den utökade befogenheter. Det är därför vi ska ha en rimlig folkvald församling som kan sätta stopp för förslag som inkräktar på människors personliga integritet eller begränsar yttrande- och informationsfriheten. I teorin, alltså. Den svenska riksdagen har nämligen varit ytterst lyhörd för nya lagar av detta slag.

Det är därför inte alls otänkbart att riksdagen omsider går polisen till mötes även i denna fråga. Endast Piratpartiet begriper egenvärdet i informationsfrihet och integritet på nätet. Det är både tragiskt och skrämmande.

5 kommentarer:

Anonym sa...

Jag vet var min röst kommer att hamna i nästa riksdagsval. Det blir bara mer och mer uppenbart vad det enda rimliga alternativet är.

Anonym sa...

Vad pratar dom för krypteringstjänster? Och hur skulle det gå till rent praktiskt egentligen?

Anonym sa...

Även om det inte står i klartext i deras förslag innebär de att de vill ha bakdörrar direkt in i VPN tjänster, à la NSA.
Ipredator och Mullvad är antagligen de främsta målen eftersom de är svenska tjänster och alla 'vet' att det är där barnporr sprids (eller hur?)
Tor är självklart den största lockelsen, men eftersom det inte tillhandahålls av företag eller är nationsbundet får de väl bearbeta FN för att komma in där.

Hans Li Engnell sa...

Ja, det ska bli intressant att se hur de löser Tor...

gurra sa...

Polisens hela föutsättning är felaktig. Barnporr måste bekämpas vid källan. Det sker genom att man identifierar barnen som förekommer i materialet, letar upp förövarna och lagför dem. De bör även lagföra personer som säljer barnpornografiskt material och som biprodukt kunna lagföra köpare.

Polisen har mer än nog med spaningsmaterial för att kunna hantera de här uppgifterna utan att spionera på hela befolkningens privata korrespondens. I de fall där man behöver spana mot en misstänkt person är husrannsakan, trafikanalys och möjligheter till buggning fullt tillräckliga verktyg för att utreda brotten.

Rätten till privat kommunikation är en grundläggande mänsklig rättighet och ingen myndighet ska kunna bryta den med mindre än att en domstol har prövat skälen och graden av misstanke som ligger bakom.

Om man har lyckats kryptera sin kommunikation så att polisen inte kommer åt den så hör det till ens rättigheter att inte tvingas lämna ut lösenord eller använda teknologi med bakdörrar för myndigheterna. Vi har ett system för utredning av brott där polisens befogenheter är begränsade. Man får inte tortera misstänkta eller vittnen. Man får inte utsätta misstänkta för extrema perioder utan mat, vatten eller sömn. Man får inte tvinga en anklagad att vittna mot sig själv.

Begränsningarna finns för att vi vet att alternativet leder till ett sämre samhälle och en sämre rättssäkerhet. Människors rätt till privat kommunikation är ett område där polisens befogenheter måste begränsas.