onsdag 7 augusti 2013

Hyresregleringens förbannelse

Vi lägger mycket mer tid på att diskutera hur vi bör hantera bostadsköerna, än på att diskutera varför vi har bostadsköer.

Vi fokuserar mer på hur vi ska komma åt svarthandeln med hyreskontrakt, än på att diskutera varför vi har svarthandel.

Vi lägger mycket mer tid på att diskutera hur vi ska få igång bostadsbyggandet av hyresrättsbostäder, än på att fråga oss varför affärsdrivande företag inte bygger, trots att efterfrågan är så stor.

Dessa konstateranden gör Sonny Modig i en debattartikelDN Debatt. Modig kräver att hyresregleringen avskaffas.

Det är förstås den enda vägen framåt. Svensk bostadsmarknad håller på att kollapsa. Vi har fått en parallellmarknad där hyreskontrakt säljs och där den enda vägen in på bostadsmarknaden för många unga är att ha fötts med rätt föräldrar.

Hyresregleringen gillas framför allt av personer som bor i attraktiva lägen men inte betalar för det. Det är dess som Hyresgästföreningen, som ränner mer i gårdarna än värsta frikyrkoförbund, slåss för. De slåss för att innerstadsbor ska slippa höjda hyror.

Det är med bostadsmarknaden precis som med arbetsmarknaden. Det är tryggt på rätt sida av muren. Men det är ett smärre helvete att ta sig in dit. Snittiden för en lägenhet via Stockholms stads bostadsförmedling var 8,5 år under 2012. Kravet på kontaktinsats vid lägenhetsköp gör att många inte kan köpa sin lägenhet ens om de arbetar.

Tyvärr tror jag att vi är på väg mot en utveckling där så många människor står utanför den reguljära bostadsmarknaden att ansvaret för deras bostadssituation kommer att hamna hos Socialtjänsten. Jag tror därför att Stockholm inom en inte alltför avlägsen framtid kommer att införa ett system med sociala bostäder, liknande det i exempelvis Storbritannien.

Dessa lägenheter existerar redan i dag, men kommer med vissa specifika krav. Personer som arbetar och försörjer sig själva och inte har någon allvarlig social problematik kan inte räkna med en bostad.

Detta kommer att ändras i takt med att gruppen på fel sida om bostadsmarknadens höga mur når en kritisk massa. Det finns just nu ingen som helst ljusning i sikte på Stockholms bostadsmarknad.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Det liberala systemskiftet i Västerlandet som banade väg för likhet inför lagen, näringsfrihet och den industriella revolutionen etc, berodde inte på en kritisk massa.

Det var för att man framgångsrikt pekade på tvånget och våldet bakom varje statlig policy.

Dagens liberaler begår nog ett misstag om man väljer ut vissa symbolfrågor som cannabis och prostitution där man önskar liberalisering i stället för att gå till roten.

Johan sa...

Är det verkligen hyresregleringen som är orsaken till bostadsproblemen i Stockholm? Det hjälper knappast, men är den det stora problemet? Såvitt jag förstår har andra europeiska städer som London och Amsterdam liknande problem som Stockholm.

Hans Li Engnell sa...

Hyresregleringen är en viktig del eftersom den kraftigt minskar incitamenten för byggföretag att bygga hyresrätter. Därtill kommer den långsamma byggprocessen - tiden från plan till färdigställda lägenheter kan vara upp till tio år. Här tittar regeringen på Tyskland, som har en mer effektiv byggprocess. Jag tror dock inte att man på allvar kommer att komma åt bostadsproblematiken och den parallella hyresmarknad som nu skapats utan att frångå den s.k. bruksvärdesprincipen.