onsdag 15 augusti 2012

Rökt

Australien är en av den demokratiska världens dassigaste länder på en rad områden. Inte minst vad gäller yttrande- och informationsfrihet.

Nu genomför Australien det som hittills bara har varit på diskussionsstadiet i EU: ett förbud mot att använda cigarettillverkarnas egna logotyper på förpackningarna. Alla cigarettpaket ska se likadana ut och ha samma gröna färg. Därtill ska paketen förses med otäcka bilder av tobakens skadeverkningar. Varumärket ska stå med liten svart text på paketets framsida, som liksom baksidan domineras av svarta lungor och gud-vet-vad. Som om vi inte redan visste vilka hälsonackdelar rökningen medför.

Jag gillar inte tobak. Jag är en stark motståndare till rökning. Men jag har heller inte mycket till övers för den extrema hetsjakt som pågår på rökare i västvärlden. Australien tar nu kampen mot tobaken ett steg längre och inskränker i praktiken yttrandefriheten och rätten att marknadsföra en laglig produkt.

Här blir det lite förvirrande. Ty cigaretter är inte olagliga, ej heller i Australien. Ändå blir det i praktiken olagligt att marknadsföra dem som en vanlig legal produkt. Sannolikt vågar politikerna ännu inte föreslå ett tobaksförbud och väljer därför något slags medelväg.

Kan Australien, kan förstås EU. Räkna med att initiativet i landet down under kommer att följas noga av moralisterna i Europa.

1 kommentar:

Micke sa...

Många libertarianer stöder iden om rökares rätt att låta sitt beroende ha som konsekvens att andra blir sjuka.Fullständigt obegripligt då dom säger sig vara det yttersta värnet gentemot orättmätigt våld mot individen.