måndag 27 augusti 2012

Merkel vill ha nytt EU-fördrag

Det sägs nu att Angela Merkel vill arbeta fram ett nytt EU-fördrag för att grundlagsfästa den finanspolitiska pakten och ge EU definitiv beslutanderätt över medlemsländernas ekonomiska politik. Fördraget ska bidra till att vi får "mer Europa", för att använda förbundskanslerns egen vokabulär för mer överstatlighet.

Hur pigga Merkels kollegor är på att utarbeta ännu ett fördrag återstår att se. Fördraget måste förstås, om det blir verklighet, godkännas av de där eländiga medborgarna runt om i medlemsstaterna. De som haft för vana att sätta sig på tvären när de väl fått möjligheten att göra sin röst hörd.

Det kan alltså snart bli dags för irländarna att rösta rätt igen - och för alla oss andra att åter mobilisera krafterna för att få upp frågan på agendan. Där är vi dock inte riktigt än.

Inga kommentarer: