måndag 20 augusti 2012

Avskaffad censur i Burma?

Farhågorna har varit många. Skulle en sluten militärregims löften om demokratiska reformer verkligen vara trovärdiga?

Hittills har faktiskt militärjuntan i Burma levt upp till sina löften. Aung San Suu Kyi sitter i parlamentet. Visserligen är hennes makt starkt begränsad som enskild ledamot i ett parlament som domineras av gamla militärer. Men hon sitter ändå där och inte i husarrest.

Nu hävdar regeringen att den ska sluta censurera alla inhemska publikationer. Vad det nya fria ordet blir värt återstår att se. Detta kommer egentligen prövas först när oppositionella kan yttra kritik mot regeringen utan att drabbas av några konsekvenser. Där är vi inte ännu.

Ändå tyder alltmer på att Burma har valt en väg mot ekonomisk utveckling och ökad öppenhet. Politiska fångar har släppts. Omvärlden har tagit bort sanktionerna i spänd väntan på om utvecklingen fortsätter. Om regimen håller kursen kommer det att medföra ökade utländska investeringar, en ökad turism i takt med att resandet i landet underlättas och på sikt minskad fattigdom.

Chanserna för det burmesiska folket att få ett bättre liv tycks ha ökat betänkligt.

Inga kommentarer: