onsdag 30 mars 2011

Sossar på juridiska villospår

Det är inte en mänsklig rättighet att köpa sex utomlands, hävdar tre socialdemokrater i ett svar till Beatrice Asks nej till att förbjuda svenskar att köpa sexuella tjänster utanför landets gränser. Nej, men det är en mänsklig rättighet att få bestämma över sin egen kropp. Just detta förbjuder svenska politiker när det talar om för oss vilka slags sexuella överenskommelser samtyckande vuxna får ha.

Huvudproblemet med förslaget om att utvidga sexköpsförbudet till att omfatta svenskar var de än befinner sig är att det bryter mot legalitetsprincipen. Som Per Hagwall konstaterar i sin välskrivna artikel i SvD ska en handling för att vara straffbar vara det där och när den begås. Om det är lagligt att köpa sexuella tjänster i Tyskland ska jag inte kunna straffas för det när jag återvänder till Sverige. Detta måste vara huvudregeln.

Att Socialdemokraterna inte fäster så stor vikt vid petitesser som juridiska rättsgrundsatser borde vara uppseendeväckande. Dessvärre är det inte det, ty vi vet alla att Socialdemokraterna saknar rättslig ryggrad. Därför förmår artikelförfattarna inte se problematiken från ett annat håll, nämligen att om Sverige kan straffa sina medborgare när de i ett fjärran land gör något som i svensk kontext betraktas som omoraliskt, borde rimligen andra länder kunna göra detsamma mot sina medborgare. Och vad som är omoraliskt varierar som bekant från land till land, från kultur till kultur, från regim till regim.

Tyvärr har moralistiska sossar gott sällskap av moralister i den borgerliga regeringen. Att Beatrice Ask säger nej till att förbjuda svenskar att köpa sex i länder där det är lagligt får närmast betraktas som ett olycksfall i arbetet för hennes del (och jag kan svära på att det inte är hon som har skrivit denna stringenta och välformulerade artikel). Ask har hela tiden varit drivande för att pressa den sexuella friheten mot väggen. Hon drev på för att få en straffskärpning av sexköpslagen, hon tillsatte en utvärdering vars resultat i praktiken var förbeställda och hon har på fullt allvar föreslagit att misstänkta sexköpare borde skämmas på torget och inför sin familj.

Sverige har blivit ett sexualpolitikens u-land och den utvecklingen har vi svenska politiker från höger till vänster att tacka för. Att socialdemokrater och vänsterpartister (säkerligen i sällskap av en hel del folkpartister) i denna fråga är lite extra galna gör inte alliansregeringen särskilt mycket bättre.

2 kommentarer:

Markus "LAKE" Berglund sa...

Du läste väl Joshens text om Ask?

http://scriptorium.se/josh/2011/03/29/jag-minns-vad-du-gjorde-forra-sommaren/

Briljant formulerat. Speciellt liknelsen mellan en magnet och makten...

Hans Li Engnell sa...

Tack för tipset, ska läsa den.