onsdag 2 mars 2011

Så dags nu

FN:s råd för mänskliga rättigheter har beslutat utesluta Libyen. Generalsekreteraren Ban Ki-Moon säger att åtgärden sänder "ett starkt och viktigt budskap".

Ja, precis ett lika starkt och viktigt budskap som att tillåta att en regim som den libyska funnits representerad i rådet för mänskliga rättigheter över huvud taget. Sverige har inget i detta farsartade sällskap att göra.

Inga kommentarer: