onsdag 16 mars 2011

En förlorad borgerlighet

Debatten om datalagringsdirektivet, som kunde följas via webb-TV, visar på hur fullkomligt förlorad borgerligheten är i grundläggande integritetsfrågor. Det finns inget kvar. Det är slut, finito, ett avslutat kapitel. Att det finns gott om personer i de borgerliga partierna som struntar fullständigt i integritetsfrågor är förstås ingen nyhet. Det är däremot häpnadsväckande att se hur personer som faktiskt har något slags rättspatos, som egentligen vet vad som är rätt och fel, lik förbannat röstar ja till fruktansvärt integritetskränkande lagstiftning. Det är fegt, principlöst och förtjänar ingen som helst respekt.

"Integritet är ett viktigt begrepp. Det är också svårt", tyckte Johan Pehrson (FP) i ett debattinlägg. Jag har förstått att Pehrson måste anstränga sig för att begripa integritetsfrågor. Det är OK. Vi har olika talanger och svårigheter här i livet, Johan Pehrson begåvades tyvärr inte med förmågan att förstå att han som politiker ska skydda grundläggande mänskliga rättigheter. För oss andra är det ingen svår fråga. Grundläggande fri- och rättigheter ska försvaras. Integritetsinskränkningar ska alltid ses ur perspektivet vad de kan leda till på många års sikt, vilka falluckor som de öppnar och hur de kan utnyttjas av framtida makthavare. Det är inte alls svårt.

"Fri kommunikation är en förutsättning för det öppna samhället", fortsätter Pehrson och påpekar att Sverige i internationella jämförelser ses som ett av världens mest fria länder. Ja, varför vill ni i Folkpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Socialdemokraterna rasera den bilden? Varför vill ni förstöra den frihet vi så länge har åtnjutit bara för att gå EU till mötes? I praktiken erkänner den svenska riksdagen på detta sätt att Sverige har förlorat sin självbestämmanderätt.

Datalagringsdirektivet är en kompromiss mellan den totala friheten och möjligheten att bekämpa grova brott, tycker Johan Pehrson. Sedan när det blev det total frihet att slippa få all sin elektroniska kommunikation lagrad? Att hänvisa till vad polisen vill är förstås bekvämt. Självfallet vill polisen alltid ha ökade befogenheter, precis som alla verksamheter vill ha mer pengar om du frågar dem. En politiker med någon sorts moraluppfattning borde kunna se denna enkla intresse- och målkonflikt. Det är lagstiftarens uppgift att balansera sådana intressekonflikter, inte att kort hänvisa till vad polisen vill.

"Är det rimligt att skicka den notan till skattebetalarna, verkligen?" frågar sig Ulrika Karlsson (M) och påpekar att frågan handlar om "heder". Jag tror inte att Karlsson är rätt person att prata om vad som är hedersamt och inte som politiker. Även Centerpartiets Johan Linander fokuserade på hur oooerhört mycket pengar Sverige skulle vara tvunget att betala till EU i vite. Han kallar det "en sorglig dag" och konstaterar på sin blogg att "datalagring är skit". Men han tycker att det är viktigare att Sverige gör som EU har beslutat än bevarar integriteten för medborgarna. Det finns ingen paragraf i Lissabonfördraget som ger oss rätten att betala oss fria, påpekar Linander. Han tycker att vi ska ha större respekt för medborgarnas pengar än så. Jag tycker att svenska politiker ska ha större respekt för medborgerliga rättigheter än så. Tyvärr blev riksdagsdebatten ännu ett bevis på hur ryggradslös och principlös den svenska borgerligheten har blivit.

Precis som Maria Abrahamsson tycker Johan Linander egentligen inte om datalagringsdirektivet. Men de röstar ja ändå. Frågan är vad som är värst? Borgerliga politiker som Johan Pehrson, som helt saknar en rimlig rättsuppfattning och över huvud taget inte förstår integritetsaspekter i de lagar som riksdagen stiftar, eller sådana som Abrahamsson och Linander som egentligen tycker rätt men ändå röstar fel.

Med sådana borgerliga politiker kan vi lika gärna lägga ned. Det är tråkigt att behöva säga det, men i dessa frågor är det Miljöpartiet och Vänsterpartiet som står upp för våra fri- och rättigheter. Hur de hade agerat i regeringsställning vet vi förstås inte. Men just nu är de ensamma om att försvara våra fri- och rättigheter i riksdagen.

150 miljoner i böter för att strunta i datalagringen fick Johan Pehrson
att utbrista: "Vet du hur många undersköterskor det är?"

Inga kommentarer: