onsdag 31 oktober 2007

Reflektion

Ulrica Schenström tar time out. Vad det egentligen betyder på sikt återstår att se - det känns som att hennes eventuella återkomst hänger ganska mycket på hur hårt tidningar som Aftonbladet väljer att driva detta framöver. Jag ska undanhålla mig från att fria eller fälla statssekreteraren (även om jag kan instämma i att Reinfeldt för närvarande har en hel del att förklara). En reflektion tänker jag ändå göra: är det inte lite märkligt att personer på vänsterkanten som tidigare upprördes över förföljelsen av Lars Danielsson och ansåg att hans förehavanden den där annandagen inte var så viktiga, nu tar första bästa tillfälle att kritisera den borgerliga statsministern och dennes statssekreterare?

1 kommentar:

Anonym sa...

Exсеllent рoѕt. I uѕed to be checking сontinuously thіs blog and
I аm impressed! Vегу useful info specificallу the ultimatе seсtіon :) I taκe care of such information muсh.
I wаs seeking this pаrtiсulаг info for а vегy lengthy
time. Тhаnk you аnd good luсk.

Нeгe is my web ѕite ... diet plans