torsdag 4 oktober 2007

Varför självmord?

Självmord är den vanligaste dödsorsaken för män mellan 15 och 44 år i Sverige. Det kan låta förskräckligt, men har vissa naturliga orsaker. Vi dör inte av sjukdomar i samma utsträckning längre. Vi är friskare och lever mycket längre. Dör vi i förtid är det oftast av en speciell händelse. Sjukdomar skördar förvisso många offer än i dag men även olyckor är en vanlig dödsorsak.

Vanligast i denna ålderskategori är alltså ta att sitt eget liv. Någon har sagt att vi har det bättre än vi mår i det moderna samhället. Men är det verkligen så illa att 1387 människor årligen ska behöva ta sina liv i Sverige (2004)?

Bland äldre människor, mellan 45 och 64, har självmordsfrekvensen stadigt minskat sedan 1980. Nu visar nya studier för 2005 och 2006 att självmorden ökar bland unga kvinnor. Jag har ännu inte gått igenom den nya statistiken, men historiskt har vi haft en relativt stabil kurva när det gäller självmord. Det handlar inte om några toppar och dalar utan om en rätt stabil utveckling i en viss bestämd riktning. Det verkar heller inte gå att peka ut särskilda samhällen eller stater där självmord är vanligare av en orsak som är specifik för just dessa. Ryssland har den överlägset högsta självmordsfrekvensen i Europa. Sverige ligger bättre till än Norge men samtidigt sämre till än Grekland och Moldavien.

Det finns många olika teorier och synsätt inom suicidforskningen. Undersökningar har visat att självmordsfrekvensen är högre bland välutbildade och att den ökar under låg- och högkonjunkturer. Vi vet också att självmordsförsök är vanligare bland tjejer men att pojkar lyckas genomföra självmorden i högre utsträckning. Det lär ha med valet av metoder att göra.

Avslutningsvis lite kuriosa om just metoderna. Att förgiftning är den vanligaste suicidmetoden var väntat. Jag blev dock lite förvånad över att den gamla klassikern hängning fortfarande är så välanvänd.

1 kommentar:

Martin Gustavsson sa...

Självmorden bland unga har ökat något. Om det har ett samband med den nya kulturen av brutala gruppvåldtäkter vet jag inte, men det kan kanske finnas ett samband? Det är kanske något för dig att utreda mer kvalitativt?