tisdag 30 oktober 2007

Vänsterpartiet: Höjd skatt för låginkomsttagare

Vänsterpartiets nya stjärnskott, Josefin Brink, upprepar i dagens SvD-intervju det mantra som partiet har kört med i ett antal år nu: 150 000 nya jobb i offentlig sektor och hårda tag mot friskolorna.

Först till vad vänstern vill kalla ”jobbsatsning”: Man lägger alltså 30 miljarder, nästan hela försvarsbudgeten, på att anställa 150 000 människor inom offentlig sektor. Det är skattepengar vi talar om, inte privata pengar. Vänsterpartiet har tidigare påstått att tillväxten gynnas av att man lägger skattepengar i offentlig sektor i stället för att uppmuntra den privata sektorn att växa. Hur man får ihop ett sådant förvirrat resonemang vete gudarna, men det är tydligt att en växande offentlig sektor är grundläggande för vänsterpartiet. Detta kräver naturligtvis höjda skatter.

Eftersom alliansregeringen har sänkt skatterna för människor med låga inkomster och vänsterpartiet behöver alla miljarder de kan få för att skyffla in pengar i den offentliga sektorn, kommer alla låginkomsttagare genast att få känna av en skattehöjning. Det ska bli mer förmånligt att vara sjuk och arbetslös och svårare att få ekonomin att gå ihop om man jobbar. Snacka om en pervers syn på rättvisa.

Problemet för vänsterpartiet är att inget annat parti, inte heller socialdemokraterna, ställer upp på denna överbudspolitik. Sossarna gav vänstern nobben inför förra valet eftersom förslaget inte var seriöst och de lär inte ha något utrymme att leka överbudspolitiker om de ska framstå som trovärdiga inför valet 2010.

Själva förekomsten av friskolor kallar Brink ”ett totalt haveri”. Det är inte kvaliteten utan ägandeformen som är viktig för vänsterpartiet. Det är inte hur människor upplever sin tillvaro utan hur de borde uppleva sin tillvaro som intresserar socialisterna. ”Varför ska privata företag överhuvudtaget driva utbildningsverksamhet?” undrar Brink. Ja, varför inte? Om nu vänsterpartiet ska fokusera mer på kunskap i skolan är det väl inte ägandeformen som är det intressanta utan vad barnen lär sig i skolan. Att påstå att friskolor bidrar till missförhållanden är helt enkelt lögn. En idealiserad och likriktad kommunal skola som ska passa alla är ett hån mot alla elever som borde ha rätt att välja inriktning och få sina särskilda intressen och behov tillgodosedda. Vänsterpartiet saknar helt trovärdighet i skolfrågan.

Det är ändå positivt att se att vänsterpartiet håller fast vid gamla utnötta socialistiska föreställningar. Det betyder med stor sannolikhet att partiet även fortsättningsvis kommer att kräla kring 4-5 procent av väljarstödet. Det måste vara bekvämt att vara socialist i en kapitalistisk marknadsekonomi. Det system man hatar skapar ett välstånd som man sedan kan lova ut i form av bidrag till folket. Skulle vänsterpartiets politik få slå igenom, skulle det nämligen inte finnas något välstånd att fördela. Det gäller att inte bli för populär.

1 kommentar:

Anonym sa...

Finns mycket man skulle kunna kommentera, men jag väljer att kommentera skolgrejen eftersom du helt missar det viktiga.

Möjlighet till olika inriktningar och olika typer av bra pedagogik kan mycket väl erbjudas av den kommunala skolan.

Problemet med privata skolor är att de helt enkelt har mindre pengar och då blir det sämre skola. Om 10-20% ska gå till vinst, så innebär det naturligtvis att pengar som annars skulle satsat på verksamheten försvinner. Och det dyraste för en skola är lärare, varför lärartätheten är lägre på privata skolor än kommunala.

De privata skolorna innebär dock även att de kommunala skolorna får mindre att röra sig med. En privat skola kan gå i konkurs, lägga ner eller på annat sätt förlora kapacitet. Kommunen har däremot ett ansvar att erbjuda alla en skolundervisning, men kan inte säga nej till etablering av nya privata skolor. Följden blir att ökade lokalhyror för kommunala skolor eftersom man inte kan anpassa behovet tillräckligt snabbt och dessutom alltid måste vara beredd på att det kommer många nya elever. Privata skolor leder alltså till att även kommunala skolor förlorar 10-20% av sin budget.

För mig är kvaliteten det viktiga och därför är friskolor förödande för verksamheten. Många kritiserar att skolan idag har sämre resultat och att fler misslyckas, men ser inte samtidigt att denna försämring skett under en period då friskolorna ökat med över 200% och det dessutom gjort nedskärningar i skolan.

Satsa på kvalité istället för nyliberal renlärighet!