tisdag 16 oktober 2007

Nu kanske det blir lugnt ett tag

Så blev de då dömda till slut, de omtalade Stureplansprofilerna. Jag ska avhålla mig från att göra några lekmannabedömningar av bevisningen utan nöjer mig med att konstatera att vi åter igen har fått se en dom i tingsrätten bli till något helt annat i hovrätten. Att tingsrätten och hovrätten kan göra så helt olika bedömningar, där den ena leder till en friande dom och den andra till fyra års fängelse, är intressant. Nu kändes det ändå ganska väntat att de två misstänkta skulle fällas i hovrätten eftersom tingsrätten konstaterat att det förmodligen skett en våldtäkt men att det inte kunde styrkas att männen insett det. En sådan förklaring får bara inte hålla i en hovrätt givet bevisningen i fallet.

Det är bara att hoppas att hovrätten inte låtit sig påverkas av det massiva mediedrev som pågått. En friande dom skulle mycket väl ha kunnat skapa rubriker av det slag vi bevittnat i andra fall, där rättens ordförande med flera hängs ut med namn och ålder. Domstolarna måste alltid stå fria från allmänhetens reptiltänkande. Kanske kommer fallet upp i HD vad det lider.

Inga kommentarer: