tisdag 23 oktober 2007

Det Nya Europa

Det blåser frihetliga vindar i Europa. Även om valvinnaren Tusks ingalunda företräder något fläckfritt liberalt parti kan valsegern innebära att Polen tar ett steg bort från Kaczynskis nationalistiska konservatism. Det sägs ofta att liberala reformer i de nya medlemsstaterna innebär att de vänder sig mot väst. I själva verket har flera stater tvärtom skapat egna alternativ till det högskattesamhälle som präglar hela Väst- och nordeuropa. Estland, Lettland, Litauen, Slovakien, Rumänien, Bulgarien och även Island har alla infört platt skatt på olika nivåer. Makedonien lär vara på väg.

Segerherren Donald Tusk har aviserat att det kan bli aktuellt med en platt skatt på 15 procent i Polen. När platt skatt kom på tal i den tyska valrörelsen blev det krigsrubriker. Bara förslaget om platt skatt var tillräckligt för att sänka CDU och tvinga dem i koalition med SPD för att trygga en majoritet. Det är det gamla, trötta Europa mot det nya, unga Europa vi ser. Sverige skulle vinna oerhört mycket på att ansluta sig till det Nya Europa. Dessvärre har vi en regering som slåss med näbbar och klor för att bevara en modell som börjar få ett antikvärde.

Inga kommentarer: