onsdag 31 oktober 2007

Sossar på tillnyktring?

Den socialdemokratiska landstingspolitikern Ingela Nylund Watz anser att partiet måste öppna upp för privat vård. Partiet bör fokusera på att stärka patientens rätt i vården, att stå på patientens sida, inte vårdapparatens. Privata och ideella alternativ är ibland ett utmärkt komplement till den offentliga vården, slår Nylund Watz fast.

Hon låter ganska mycket som en kristdemokrat. Eller en moderat. Frågan är hur stor del av partiet hon har med sig i dessa tankegångar. Socialdemokraterna har agiterat hårt mot privata alternativ i vården, att ompröva denna hållning kräver mod och framför allt någon sorts förankring i de egna leden. Partiet håller rådslag efter rådslag och det lär dröja innan vi får se hur den nya socialdemokratiska sjukvårdspolitiken ser ut - och om den alls blir ny.

Tittar man närmare på vad Nylund Watz skriver ser man att hon inte är så otroligt positiv till privat vård ändå. Gränsen ska gå vid privat drift av akutsjukhusen eftersom "graden av komplexitet i vårdinnehållet gör det motiverat ett förbehålla sjukhusen för drift i offentlig regi". Samtidigt som hon skriver att marknadsstyrning och konkurrens är ändamålsenliga metoder inom sjukvården, diskvalificerar hon alla privata vårdgivare då de inte anses kunna behärska den komplexitet som ett akutsjukhus kräver. Virrigt. Men kanske törs inte Nylund Watz säga något annat innan hon ser vilka reaktioner hon får från partiet...

Inga kommentarer: