måndag 15 oktober 2007

Ofria friskolor

Socialdemokraterna har länge velat förbjuda religiösa friskolor helt och hållet. Miljöpartiet har stretat emot, men det främsta skälet till att skolorna fått vara kvar är att Sverige enligt Europakonventionen om mänskliga rättigheter helt enkelt inte har rätten att förbjuda dem. Moderaterna har upprörts över att Plymouthbröderna fått tillstånd att starta en friskola och nu vill regeringen förbjuda religiösa inslag i undervisningen. Det känns som något den förra regeringen hade kunnat föreslå.

Det är ännu oklart exakt vad detta kommer att innebära i praktisk tillämpning. Generellt sett finns ingen anledning att förbjuda skolor att lära ut något ur ett kristet eller muslimskt perspektiv, särskilt inte så länge alternativa tolkningar tillåts existera. De kommunala skolorna är inga under av neutralitet, om nu någon trodde det. Givetvis påverkas grundskoleeleverna av både sina lärare och av valet av litteratur. Endast mitt personliga historieintresse gjorde att jag läste om kommunismens härjningar under grundskoletiden, skolböckerna erbjöd nämligen ingenting i ämnet. Det är inte svårt att styra undervisningen enbart utifrån valet av vilka skolböcker barnen ska läsa, det behöver inte bara handla om agitatoriska predikningar.

Har någon undersökt vilka kunskaper barnen från konfessionella skolor har? Finns det grund i att barnen, som Björklund uttrycker det, "måste skyddas från extremism"? Det vore angeläget att titta på detta först innan man far ut i populistiska utspel.

Inga kommentarer: