torsdag 14 maj 2015

Uppehållstillstånd är ingen integrationsåtgärd


Den nya heta frågan i migrations- och integrationsdebatten är den om huruvida det är mest lyckat för integrationen att ha tillfälliga eller permanenta uppehållstillstånd som huvudregel.

Denna fråga dominerade när integrationen diskuterades i senaste partiledardebatten. Då fick Annie Lööf och vänstersidan förklara varför PUT är bättre medan både Jan Björklund och Anna Kinberg Batra argumenterade för TUT.

Jag blir förbryllad av debatten, för nu utmålas TUT respektive PUT, beroende på vilket parti du frågar, som en integrationsåtgärd i sig själv. Som om det räcker att ta ställning för eller emot tillfälliga uppehållstillstånd.

Denna diskussion förs nu öppet i Folkpartiet, där Jan Björklund och Birgitta Ohlsson står på olika sidor, och det blev tydligt i partiledardebatten. Jag undrar vad som har hänt. Inte kan väl politikerna på allvar mena att den stora integrationsproblematiken handlar om uppehållstillståndens längd?

En vanlig invändning mot TUT är att de skapar osäkerhet om framtiden och att det finns forskning som visar att PUT underlättar för personen att integreras i samhället. Men även om så är fallet, måste vi komma ihåg att Sverige trots sina generösa PUT är sämst i hela OECD på att integrera utrikes födda på arbetsmarknaden. Vi har ett gigantiskt gap mellan inrikes och utrikes födda, och när det gäller flyktingar specifikt är resultaten ännu värre.

Låt oss vara tydliga med en sak: som flykting får man uppehållstillstånd utifrån särskilda skyddsskäl. Kanske på grund av krig i hemlandet. Situationen kan förändras och landet bli en säkrare plats man faktiskt kan återvända till (vilket också är mångas mål när de flyr). Därav vitsen med tillfälliga uppehållstillstånd.

De flesta länder ger TUT i normalfallet. Att Sverige i stället delat ut PUT har ökat strömmen av asylsökande hit. Att ersätta PUT med TUT kommer, vad Sverigedemokraterna än säger, emellertid inte få någon mirakulös påverkan på migrationsströmmarna i detta skede. När så pass många syrier, somalier och eritreaner redan finns i Sverige är det nämligen en pull-faktor i sig själv. Folk vill åka dit familj, släkt och bekanta redan finns.

Vi kommer således få vänja oss vid en fortsatt hög asylinvandring även efter att TUT kommit att bli huvudregel för den som söker asyl i Sverige. Om det nu ens blir verklighet.

9 kommentarer:

Anonym sa...

Det verkar med andra ord kört,Sverige blir med tiden ett konglomerat av Syrien Somalia ock Eritrea,strålande tider så länge som de infödda lever och betalar skatt till de övriga,sedan då?

Anonym sa...

"När så pass många syrier, somalier och eritreaner redan finns i Sverige är det nämligen en pull-faktor i sig själv. Folk vill åka dit familj, släkt och bekanta redan finns."

Att vi har många grupper från andra länder är knappast huvudförklaringen att människor migrerar till Sverige, eller ens en övervägande faktor. Enkelt förklarat: Pushfaktor, landet du bor i är en miserabel plats; pullfaktor: landet du vill till finns framtidsmöjligheter.

Vad som är den avögrande faktorn, det vill säga pullfaktorer, är länders, kontinenters, materiella och kulturella välstånd. Så länge denna värld har denna ojämlika fördelning, kommer människor från mindre bemedlade zoner söka sig till Sverige. Det kan vara människor från Sydamerika, Asien, Afrika och de mindre utvecklade länderna i Europa, som vill komma till Sverige. För Sverige en politik som öppnar våra gränser för alla, dvs. fri invandring; då kommer också miljontals söka sig hit.

Mindre bemedlade människor kommer alltid söka sig till bättre livsvillkor, det är en grundläggande mänsklig instinkt. Det kan handla om att migrera från stad till stad, från land till land, eller från kontinent till kontinent; t.o.m. att byta kommun pga. den höga kommunalskatten i vissa kommuner, medan en annan kommun har några procentenheter lägre kommunalskatt. Detta oavsett PUT, TUT, Löfvens floskler, MPs idiotier, eller whatever(!).

Ett sätt att stoppa invandringen från dysfunktionella stater, är att Sverige inte är attraktivt att bo i, då kommer migrationsströmmarna från de mindre bemedlade länderna att minska. Så den effektivaste signalpolitiken att ge, om vi vill signalera att andra människor inte ska komma hit, är helt enkelt att göra Sverige till en plats utan framtidsmöjligheter. Andra alternativet är att helt enkelt föra en arbetskraftsinvandring, och tala klarspråk om att vi vill behålla våra framtidsmöjligheter.

/ Magne

Anonym sa...

TUT underlättar naturligtvis inte integrationen. Det gör inte PUT heller. Integrationens största problem är stora volymer i kombination med mycket låg utbildning. Men TUT är ett fåfängt försök att få ner volymerna, men detta får man naturligtvis inte säga från "öppna hjärtan" moderaterna. Hur absurd Sveriges migrationspolitik är visar EU-komisionens förslag till fördelning. Enligt denna "rättvisa"fördelning skulle Sveriges andel minska med 90%! Och ändå är det inte pk att tala om volymer i den humanistiska stormakten. Grattis SD.

Mona sa...

Hm,vad det inte så SD ville ha det? Verkar som dom får rätt på punkt efter punkt.

Anonym sa...

Men EU,s förslag innebär bara att Sveriges kvot av kvotflyktingar blir mindre,inte att andelen av övriga migranter blir mindre,eller har jag missuppfattat det hela.

Hans Li Engnell sa...

Ja, asylsökande och deras anhöriga har ju lika stor rätt att söka asyl i Sverige oavsett vad EU bestämmer om flyktingkvoter mellan olika medlemsländer. Och invandrare med flyktingstatus är trots allt i minoritet.

Anonym sa...

"Vi kommer således få vänja oss vid en fortsatt hög asylinvandring även efter att TUT kommit att bli huvudregel för den som söker asyl i Sverige."

Enligt Thomas Gür innebär TUT att man inte har rätt att ta hit anhöriga.

Hans Li Engnell sa...

"Enligt Thomas Gür innebär TUT att man inte har rätt att ta hit anhöriga."

Det är en intressant sidoeffekt, och säkert finns (precis som Gür skriver) mer baktanke än vad som framgått. Men eftersom det enligt M:s förslag räcker att delta i den s.k. etableringen (som ju inte har fungerat alls hittills) för att få PUT, återstår att se vilken den reella skillnaden blir.

Anonym sa...

För den som vill analysera omvalet i Båstad kommun finns ett litet screenshot här: http://i.imgur.com/M6rKEHY.jpg.

Kort sammanfattning: det lyser rött på samtliga partier förutom SD och Bjärepartiet, vilket tydligen ska vara ett parti som inte vill ha fler flyktingförläggningar i Båstad kommun.

/ Magne