lördag 21 mars 2015

En gnagande oro inför framtiden


I dag tänkte jag vara lite pessimistisk och långrandig, och det har inte med vinterns plötsliga återkomst eller någon helgångest att göra. Jag känner nämligen en gnagande känsla av olust och obehag inför framtiden som jag inte känt på samma sätt tidigare.

I vissa frågor har denna olust funnits länge. Massövervakningen, och den totala frånvaron av politiskt tryck för att bekämpa den, har jag länge känt en växande olust över. Men här har vi nu nått punkten då det enda vi kan göra är att se om vårt eget hus (mer om detta i denna bloggpost).

EU:s utveckling, som i motsats till vissa kampanjslogans har blivit motsatsen till "smalare men vassare", har jag också känt olust över länge. Detta svarta hål av byråkrati, antidemokrati och storhetsvansinne slukar alltmer av nationellt självbestämmande, och därmed också chans till ansvarsutkrävande, för varje år som går. Hoppet om en reformering av unionen är sedan länge dött.

Dessa två frågor är stora och viktiga. Men samtidigt som de fortsatt att vara essentiella för den liberala demokratins framtid, har även nya frågor vuxit i betydelse och omfattning.

Migrationen hör till de stora och relativt nya utmaningarna för Sverige. Den rekordstora asylinvandringen kombinerad med handfallenhet i mottagandet och kravlöshet i integrationen har skapat en dödlig cocktail. Resultatet är arbetslöshet, skenande samhällskostnader och kriminalitet. Detta är ett ekonomiskt och socialt pris som få i dag kan överblicka.

För första gången känner jag en lätt stickande oro för hur Sverige kan komma att se ut om 10-15 år. Vi har ett växande antal områden runt om i landet som resursstarka människor absolut inte kan tänka sig att bosätta sig i och många, inklusive företrädare för räddningstjänst och polis, inte ens vågar besöka längre. Antalet så kallade utanförskapsområden har ökat till närmare 190 stycken under den borgerliga regeringsperioden.

Bostadspolitiken är en fråga som blivit brännande akut. Vi har en bostadsmarknad som till följd av särintressen och politisk blindhet länge varit på väg att haverera. Den stora flyktingströmmen har egentligen bara påskyndat processen, och nu står vi inför fullbordat faktum. Det finns inte bostäder. Varken till studenter, unga som vill flytta hemifrån, nyanlända eller den som saknar medel att köpa en bostadsrätt. Det byggs mycket nu, men det byggs för dyrt och utom räckhåll för den växande grupp som aldrig blir accepterade av hyresvärdar.

Vi måste börja med att prata om rätt saker. När den nye bostadsministern Mehmet Kaplan hellre pratar om statliga subventioner och att i panik upprätta modulbyggnader, som sannolikt kommer att bli en historiskt dyr lösning (se denna paneldiskussion, särskilt 34 min in), missar han målet fullständigt. Det betyder att inget lär förändras till det bättre under de kommande åren.

Detta är oroväckande, ty jag instämmer i Mona Sahlins påstående i den länkade diskussionen ovan att Sverige förmodligen har denna mandatperiod på sig att fatta rätt beslut i bostadspolitiken. Därför är en miljöpartistisk bostadsminister ungefär det sista vi vill ha i detta läge (ungefär lika lite som vi behöver en miljöpartistisk migrations- och integrationspolitik).

Apropå att prata om rätt saker pratas det mycket om hur Sverige måste bli bättre på att vidareutbilda invandrare akademiker. Det är naturligtvis oerhört viktigt att den med en relevant universitetsutbildning, om det finns behov, kan få arbeta med ett arbete som motsvarar utbildningen.

Men när det gäller nyanlända till Sverige - hur många är egentligen akademiker? Enligt Arbetsförmedlingen (preciserat i myndighetens budgetunderlag för de kommande tre åren) är majoriteten av dem som får etableringsstöd inte akademiker:
Nästan 60 procent av de nyanlända inom etableringsuppdraget har endast förgymnasial utbildning, varav de flesta har kortare utbildning än nio år.
De flesta har inte med sig en hög utbildning från hemlandet. Vissa har det, men det är inte säkert att den är efterfrågad just på den svenska arbetsmarknaden. Detta är grundläggande för hur det kommer att gå för dessa människor i deras nya hemland. Ändå presenterar ingen, allra minst de rödgröna, en hållbar lösning på hur outbildad arbetskraft ska kunna komma i arbete på en arbetsmarknad där andelen okvalificerade arbeten är bland de lägsta i EU.

Vi kan konstatera att vitala delar fallerar: bostadspolitiken, arbetsmarknadspolitiken och integrationspolitiken har alla misslyckats. Ansvaret för detta bärs av både den förra alliansregeringen och den sittande rödgröna regeringen som helt saknar idéer för hur problemen ska lösas. Det som erbjuds är fler fruktlösa integrationssatsningar, bidragsjobb och framför allt goda tankar.

Den starka svenska ekonomin har länge varit politikernas räddning. Men det finns en del som tyder på att Sverige är överskattat ekonomiskt. Sittande regering pratar gärna om att Sverige har en relativt hög tillväxt visavi andra EU-länder. Men BNP per capita under Alliansens åtta år vid makten växte med endast 0,3 procent per år. Under de senaste fyra åren - 2010-2014 - låg tillväxt per capita på 0,0 procent. OECD:s siffror (fram till 2013) visar att från 2006 och framåt hade Sverige en årlig BNP per capita-tillväxt med 0,2 procent årligen (vilket ger oss plats 19 av 34 i OECD).

Att förlita sig på att "tillväxten", detta abstrakta begrepp, ska lösa problemen som tornar upp sig runt om i Sverige är förstås naivt.

Framtiden...
En framtid med segregerade förorter som både politiker och rättsväsende tagit sina händer från. En växande grupp radikaliserade unga och en ökad risk för inhemsk terrorism. En bostadspolitik som kollapsat och lämnar hundratusentals människor utanför. En växande andel av befolkningen som inte går till jobbet utan litar till bidragsförsörjning. Och som ett brev på posten en växande främlingsfientlighet. Detta är vad vi har att se fram emot om dagens utveckling tillåts fortsätta.

Jag tror att Sverige år 2025 kommer vara ett annorlunda land än i dag. Tyvärr befarar jag att det i huvudsak kommer vara i negativ bemärkelse.

Medan Gustav Fridolin tog på sig olika strumpor för att visa sitt stöd för "olikhet",
fortsatte regeringen att utebli med lösningar på grundläggande samhällsproblem. 

20 kommentarer:

Anonym sa...

Instämmer. Ser inga ljuspunkter överhuvudtaget då det gäller politikers handlingsförmåga. De är inmålade i hörn då det gäller migrationen/integrationen/bostäder.

Till råga på allt har jobbar man vidare på att vara Humanistisk Stormakt och förolämpar glatt Arabvärlden.

visst jag håller med Wallström om Saudis och medeltiden och värre, men med den lönen hon har borde hon klara att förmedla detta mindre klumpigt OCH faktiskt veta vad gemene man vet .... i stora delar av arabvärlden ÄR lagarna där i stort sett synonyma med Islam. Hon förolämpade Islam och nu får hela Sverige f-n för detta och från fler håll.

Anonym sa...

Så länge vi har politiker som hellre leker med sockar och ord som vore de en samling fjortisar än vara vuxna och ta ansvar så ser det mörkt ut, riktigt mörkt. Instämmer med det du skriver och har samma känsla.

Micke sa...

Kan nån förklara varför högerextremister och delar av högern tror att om man lever upp till deras krav att bryta vapenhandeln med Saudi så går detta att göra utan att det får konsekvenser för den som säljer?

Micke sa...


visst jag håller med Wallström om Saudis och medeltiden och värre, men med den lönen hon har borde hon klara att förmedla detta mindre klumpigt
------------------------

Berätta hur.

Anonym sa...

Vi har de facto inte demokratiska val längre. Decemberöverenskommelsen satte stopp för demokratin. Har vi ens val 2018, eller är risken för stor att ett "främlingsfientligt parti" får för många procent och riskerar landets ekonomi samt öppenhet? Jag vet inte, kanske det är DÖ som gäller framöver. Kanske sjuklövern ser att SD får 40 % i mätningarna, och överväger att ändra en paragraf till att - "Sverige har beslutat att ställa in kommande val pga ett litet nyfascistiskt parti hotar Sveriges ekonomi och öppenhet, och i slutändan inbördeskrig."

Det beror naturligtvis på den allmänna relativismen och migrationspolitiken. Skolor i Sverige är ju för fan rena skämtet många gånger. Prioritera kunskap, så ska ni se att landet också kan resa sig. Därmed bör man ha lek & dans som andra prioritet i skolan, vilket grundskola och gymnasiet ofta saknar. Migrationspolitiken är ett kapitel för sig som har skjutit detta landet ned i sank. Vem vet inte att en båt tippar över om det finns resurser för 100 personer, men man lastar den ändå med 1000 personer? Vad händer? Folk börjar råna varandra, missköta sig och missämja uppstår om de har olika kulturella anspråk. Vem vet inte detta?

Vem har inte kunnat se detta? Sverige är landet som inte varit i krig, som likt en evighetsmaskin kommer ha välstånd, enbart för det är Sverige - landet som står först i kön på den politiskt korrekta borgen.

Nu handlar det naturligtvis om återflyttning av invandrare och i synnerhet kriminella sådana, ingen mer asylinvandring - enbart arbetskraftsinvandring från fungerande stater (se hur civiliserade länder skött sin migrationspolitik, dvs Canada, Australien, Schweiz, Österrike). Skolan ska naturligtvis prioritera kunskap, som nämnts ovan.

Framtiden kan bli ljusare, men då krävs mod och vilja. Den som står och säger att Sverige fortfarande har plats för fler asylanter/bidragstagare är diskvalificerad att försöka få ordning på Sverige.

Jag vill nu ut och skrika på Löfven: "Hur fan tänker du? kriminaliteten är bortom alla gränser. När fan tänker du ordna upp problemen ni politiker orsakat för Sverige? När ska du sätta ned foten mot kriminella. Jag vill inte behöva dö för att jag sitter på ett fik i min förort! Du har ju för i helvete flera livvakter som staten betalar. När ska staten ordna så jag kan gå in på mitt fik med några livvakter, så de kan skydda mig när kriminella uppgörelser sker på våra gator där vanligt folk bor? När ska ni ordna upp detta haveri? Det är på tiden att arbetet påbörjas redan idag, det skulle skett för 25 år sedan ditt totala nonchalanta praktärsel!"

Är man skjuten i morgon på ett fik någonstans? Man börjar ju undra om man själv hamnar i skottlinjen i en kriminell uppgörelse (som inte skonar civila, utan kan döda dem för att visa att de inte räds någonting), och om man då får en kula på någon vital del av kroppen, om samhällsutvecklingen fortsätter som i nuläget.

/ Magne

elina sa...

Främlingsfientlighet kan också vara genuin rädsla för det vi inte vill ha, som islamsk påverkan i olika former, som tvingas på av Regeringen.

Jag ser inga ljuspunkter utan tror att samhället krackelerar. Mera skatt är universalmedlet för S & CO tills underlaget inte längre håller. Saudiaffären är bara en smula i det stora hela, orsakad av en synnerligen klantig (dum?) utrikesminister utan diplomatisk förmåga.

Anonym sa...

Det är väl Sveriges och svenskarnas huvudvärk, om vi bryter oss loss?

http://www.ofuss.se/

Anonym sa...

Deppigt värre redan nu,tur man antagligen är i barndomen om 15 år..

Micke sa...

Det är ett problem och ett hot mot demokratin att många tror att demokrati är när 13 procent högerextrema har veto gentemot alla övriga partier. Samma människor anser dessutom att allt samarbete mellan partier som inte inkluderar dom själva utgör diktatur.

Där ser jag det största hotet och den största risken för våld.

Anonym sa...

Micke:

Var det högerextremister som gick bärsärk häromdagen i Göteborg, där 2 mördades och fler än 10 personer skadades? Är det högerextremister som har gänggrupperingar? Eller är det balkan-, somalie, Mellanösterngäng som breder ut sig och slåss om territorier? Jämför Sverige under 80-talet, det är inte svårare än så att gänggrupperingarna eskalerade i och med den rådande migrationspolitiken. Så var finns dina bevis om att svenska högerextremister, eller helt vanliga svenskar som du kallar högerextremister, vilka är pappan som lämnar sin son och dotter på dagis och sedan arbetar 8 timmar, mamman som lagar mat åt sina barn innan de ska till handbollsträningen, ledaren som anstränger sig för att göra det bästa för dem personen i fråga tränar, företagsledaren som söker mer välfärd i vården etc.? Är det dem du tror kommer koka av ilska och utföra våldsdåd á la Breivik? Vanliga svenskar, vilka du gång på gång kallar för högerextremister.

Har du funderat över vilken beteckning du själv faller under? Är det psykopat, enstöring, extremist? Det är uppenbart att du projicerar dina illa dolda negativa sidor på andra, för att få må bättre själv.

Du kan ju köra på med Breivik i all evighet. En ensam galning ute på ett uppdrag. Den mannen var psyksjuk och det vet du också. Var i hela friden får du argument om att högerextremister utför våld, eftersom du inräknar Sverigedemokrater och människor som vill föra en annorlunda migrationspolitik bland dem?

/ Magne

Anonym sa...

@Micke, från den anonyme du frågade.

"Berätta hur"

Det är inte jag som är utrikesminister. Jag försöker leva som jag lär att kunskap är makt och ärlighet varar längst. Jag föredrar raka rör och säga precis som det är, enligt min uppfattning utan att svänga mig. Eller håller tyst.

Jag föraktar större delen av arabvärlden på flera grunder. Och den största är vurmandet för Islam och dess lagar (som faktiskt är äldre än medeltida) och som håller befolkningarna kvar i praktfull okunskap om allt som finns att veta.

Men ... till skillnad från Wallström vore jag helt medveten om exakt vad som anses vara kritik mot det heliga Islam. Det kan inte ha undgått dig att hon nu förskräckt bakåtpedalar och säger att det är en missuppfattning om vad hon menat.

Vi har en jubelidiot, bland många fler, i dagens regering. Ännu fler ministrar än någonsin som faktiskt inte förstår andra kulturer. Muslimer är bland det mest lättkränkta som finns. Så dåligt är det kollektiva självförtroendet inom den muslimska världen. De är oerhört känsliga, mycket för att deras länder är som de är. Allt kommer från väst (och nu öst som i Asien), själva producerar de inte ett skit utom möjligen olja.

Att en utrikesminister inte vet detta och inte inser, som lilla jag, att om jag inte kan kritisera på ett sätt som tas hyfsat väl emot, så är det bättre att hålla tyst.

Micke sa...

Är det inte bättre att ni säger som det är att ni hatar sossar lika mycket som ni hatar muslimer och att det är därför ni inte står ut med att det kostar att om en sosseregering gör som ni vill och ber Saudi att dra åt helvete?

Varför hyckla om det och låtsas som att Åkesson skulle klarat av att be dom dra åt helvete och ändå få pengar skickade en gång i månaden till Sverige?

Anonym 2 sa...

Micke: Tycker du att Wallström lyckades bra eller? Sen är Åkesson inte utrikesminister och kommer nog aldrig bli det heller så det där är totalt orelevant.
Och att du kallar SD för högerextrema nazister.. Måste väl vara för att provocera? Eller är du totalt okunnig inom ämnet.

Dennis Nilsson sa...

Att domedagen snart är här, har du skrivit om ett otal gånger.

Ändå finns världen kvar.

Du borde byta taktik. Var positiv istället.

Den tekniska utvecklingen rusar framåt i toppfart. Snart kan vi migrera och bosätta oss på andra himmlakroppar och planeter.

Det kommer att skapa mänsklighetens största exodus någonsin.

Tänk dig, då blir det möjligt att prova ifall alla möjliga och omöjliga politiska och religioösa utopier, fungerar i verkligheten.

Det är bara samla tillräckligt många likasinnade och migrera till en ny värld, far, far away, och börja om från början.

Det är inte första gången detta sker i mänsklighetens historia.

Bli inspirerad bl.a genom att kolla in denna utmärkta dokumentär "Journey Of Man; A Genetic Odyssey": https://www.youtube.com/watch?v=-dDXIX-y6aY

Brooke sa...

Det enda riktiga hotet i sverige just nu är högerextremismen.

Därmed inte sagt att det vore inte vore trevligt om man minskade på invandringen. Men det kan man ju tycka utan att för den skull rösta på konservativa reaktionärer.

Micke sa...

Och att du kallar SD för högerextrema nazister.. Måste väl vara för att provocera?
------------------------
Nej.Dom är nazister.Pragmatiska nazister som anpassat sin politik till den tid vi lever i idag.

Amnexis sa...

Micke:

Då är alltså de rödgröna pragmatiska kommunister (stalinister/marxister) som i hemlighet gillar Pol Pot och NordKorea? Men som anpassat sig...

Försök igen.

(Vill man ha fler "träffsäkra" analyser likt de Micke bjuder på kan man alltid besöka närmaste dagis. Eller nä vänta, nu var jag taskig mot alla dagisbarn...)

Anonym sa...

Sluta mata trollet.. Bättre att bara ignorera ignoranta propagandatroll som bara rapar ur sig samma dynga dag ut och dag in.

Känner i övrigt ungefär som TS, det känns väldigt vemodigt att se hur vårt en gång rätt schyssta land förvandlas till skräp.

Flum, bristande konsekvensanalyser, populism, brist på granskningar av oberoende public service, borttagande av tjänstemannaansvaret, feminism, etc.. Finns mycket som står bakom allt som hänt sista decennierna.

Landet måste styras av pragmatism, sunt förnuft och logik måste alltid komma över allt annat. Annars blir det så här med livrädda politiker som inte ens kan fatta rätt beslut som skulle behöva tas.

zokrates76 sa...

"En framtid med segregerade förorter som både politiker och rättsväsende tagit sina händer från. En växande grupp radikaliserade unga och en ökad risk för inhemsk terrorism. En bostadspolitik som kollapsat och lämnar hundratusentals människor utanför. En växande andel av befolkningen som inte går till jobbet utan litar till bidragsförsörjning. Och som ett brev på posten en växande främlingsfientlighet. Detta är vad vi har att se fram emot om dagens utveckling tillåts fortsätta."

ehh hallå, har du sovit de senaste 20 åren? den framtid du beskriver är ju redan sedan länge här.

Micke sa...

Mästertrollaren Anonym 17.39 flummar runt i högerextrema floskler som han normalt postar på sin egen "liberalkonservativa" (högerextrema) blogg tillsammans med en miljon länkar för varje inlägg han gör.

Han var tvungen att gnälla om troll HÄR istället för på sin egen blogg eftersom han inte släppte igenom något av dom två inlägg jag skrev.

Det är så dom fungerar. Inte ens anonymiteten ger dom ryggrad.