måndag 14 oktober 2013

Tappar USA inflytande över internet?


Som en reaktion på USA:s övervakning av världens alla internetanvändare har alla större internetorganisationer uttryckt en önskan om att bryta med den amerikanska regeringen. I dag har det amerikanska handelsdepartementet direkt översyn över ICANN, som är en av organisationerna.

I ett gemensamt uttalande har uttryckts oro för konsekvenser av övervakningen och framförts krav på att fler länder och regeringar ska få ökat inflytande (det vill säga att det amerikanska inflytandet ska minska).

Nästa Internet Governance Meeting kommer att hållas i Brasilien, ett land som precis som så många andra utsatts för amerikansk övervakning. Till skillnad från exempelvis EU har emellertid det brasilianska ledarskapet, med president Dilma Rousseff i spetsen, reagerat med ilska. Rousseff ställde in sitt USA-besök och krävde en ursäkt från USA. Hon har sedan fortsatt att kritisera NSA.

Dessa reaktioner är ytterst välkomna och helt nödvändiga. Det är en kamp nu för att möjliggöra att vi över huvud taget kan ha det internet som vi känner det kvar i framtiden. Alternativet är ett slags intranät, styrt och övervakat av ett fåtal myndigheter (de flesta amerikanska). Det är just nu dit vi är på väg, men det är inte för sent att förhindra det.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Ett bevingat citat av Michael Cloud kommer man osökt att tänka på:

"Our trouble is not the abuse of power, but the power to abuse."

När Tolkien skrev Sagan om Ringen, var det egentligen en kondenserad version av Wagners Niebelungens ring, som i sin tur går tillbaka till fornnordiska sagor om hur makt korrumperar och är förgörande.

Uråldrig visdom som är lika aktuell i dag.

Anonym sa...

En lysande artikel om Maktens ring, Wagner och Eddan och Völsungasagan etc förresten:

http://www.lewrockwell.com/2013/09/donald-w-miller-jr-md/the-lust-for-power%E2%80%A8/

Micke sa...

Hur ser Lew Rockwell på den europeiska fascism som bevisligen också pockar på din uppmärksamhet Hitman?

Anonym sa...

Lew Rockwell skrev ett personligt brev till mig där han varnade för att i framtid dom otillräckligt medicinerade stalinisterna skulle försöka ta över det internet som han förutspådde skulle bli gigantiskt, hurså Micke?