söndag 27 januari 2013

Sexualisering inget hot


Vi får ofta höra - inte minst från småbarnsföräldrar och feminister - att vårt samhälle är sexualiserat. Implicit i påståendet är att det är något negativt, något vi bör bekämpa. Inte sällan utifrån tesen att sexualiseringen som sådan är skadlig och att "barn måste få vara barn".

Först och främst måste vi skilja mellan ett sexistiskt och ett sexualiserat samhälle. I det förstnämnda bedöms och behandlas kvinnor och män utifrån bestämda värderingar om de respektive könen och diskrimineras och kränks. Det är definitivt något vi ska bekämpa.

I ett sexualiserat samhälle har sex och sexualitet en stor plats även i det offentliga rummet. Det behöver inte nödvändigtvis vara något negativt. Men bilden av samhället som heltigenom sexualiserat känns - om vi blickar utanför kvällsblaskornas slaskiga värld - inte helt sanningsenlig. Tvärtom förblir sex tabubelagt och laddat på många håll, även om devisen "sex säljer"fortfarande gäller och alltid kommer att gälla.

David Camerons tossiga rådgivare i frågor om att "förhindra sexualisering och kommersialisering av barndomen", Claire Perry, hävdade nyligen att föräldrar bör genomsöka sina barns mobiltelefoner och datorer i jakt på sexuella text- och chattmeddelanden - och om det inte räcker stänga av Internet helt. Skälet är förstås de "faror" som lurar i det digitala nätet, inklusive lättklädda popstjärnor som vem som helst kan se på YouTube.

Frågan diskuteras i en artikel i The Guardian. Där hänvisas till studier som visar att problemet med att barn och ungdomar utsätts för sexuellt material är överskattat. I en studie hävdas att endast sju procent av brittiska ungdomar i ålderskategorin 11-16 år har mottagit ett meddelande med sexuellt innehåll (inte nödvändigtvis en bild) och bara fyra procent har sett ett sådant meddelande online. I 12-årsåldern är siffran lägre - under tre procent -  medan den föga förvånande är högre för 16-åringarna.

För radikalfeminister, förstoppade kristna, moralister i alla läger och även upphovsrättsindustrin har porr och sex på nätet - framför allt barnporren - fungerat som argument för att inskränka friheten på Internet. Idén att staten ska ha rätt att blockera sidor med olämpligt innehåll har vunnit terräng och blivit allmänt accepterad - även om motståndsfickor som piratrörelsen finns. Med principen etablerad kan vuxenpornografi framöver komma att bli politikernas måltavla. Bland mycket annat.

Jag är övertygad om att vi bara gör barn en otjänst om vi utmålar naket och sex till något skadligt och farligt, om vi tvingar dem att titta bort från lättklädda videor med Britney Spears eller övervakar deras mobil- och datortrafik. Vi kan fylla dem med skuld och skam genom att peka finger när de av nyfikenhet kommer i kontakt med porr (vilket de flesta kommer att göra förr eller senare). Och varför skulle vi vilja detta?

Att samhället är genomsexualiserat och att detta i sin tur är skadligt för barn och ungdomar har blivit ett axiom. Dels för att de anses ta direkt skada (oklart hur), dels då det skapar press och ångest över att inte passa in eller leva upp till orimliga ideal som de sexualiserade samhället har satt upp.

Tonårstiden är jobbig. Men vi glömmer lätt att tidigare generationer upplevde samma sak, fast under andra förutsättningar. Ungdomar har alltid utsatts för en press från sina föräldrar, staten och samhället i stort. De genom historien mycket fasta könsrollerna lade en enorm börda på såväl pojkar och flickor som män och kvinnor.

Barn och ungdomar i dag möter andra utmaningar i valfrihetens tidevarv. Men de blir knappast lättare att hantera om vuxenvärlden skuldbelägger ungas sexualitet, censurerar och skapar en alternativ verklighet. Barn och unga måste få vara nyfikna och sökande.   

Läs artikeln i The Guardian.

8 kommentarer:

Johan sa...

Samhället har väl snarare blivit mindre "sexualiserat"? Nedanstående klipp från Life of Brian hade censurerats direkt idag.

http://www.youtube.com/watch?v=2hRZDFhn0XA

Hans Li Engnell sa...

Det beror förstås på vilken tidsperiod man jämför med.

Micke sa...

Det finns inget egenvärde för andra än pedofiler att barn sexualiseras i allt lägre åldrar.

Micke sa...

Att hävda att människan ska anpassa sig till maskinen är dessutom ett uttryck för strävan att avsäga sig rätten till sitt eget liv till förmån för någon annans rätt att exploatera det.

Anonym sa...

Har Micke blivit luddit?

Hans Li Engnell sa...

Micke: Du kommenterar blogginlägg utan att ha läst dem, tydligen.

Anonym sa...

Det Micke ägnar sig åt systematiskt är flamebaiting.
http://en.wikipedia.org/wiki/Flaming_(Internet)

Micke sa...

Det är viktigt att vara medveten om att det medför en risk i sig att dra alltför stora växlar på begreppet troll. Det händer att internetanvändare falskeligen anklagas för "trollande", trots att de har ett seriöst uppsåt med positiva förtecken. Användare kan exempelvis anklagas för att vara "troll" antingen som ett uppsåtligt retoriskt knep, eller som en följd av missförstånd. En person med åsikter som skiljer sig från majoritetens upplevs lätt av andra debattörer som provokativ, och kan i förlängningen komma att beskrivas som ett "troll", trots att en mer neutral genomlysning av diskussionen kanske visar att det egentligen inte alls ligger till på det sättet. En annan orsak till att en person felaktigt upplevs som "troll" kan vara att personens meddebattörer har en annan uppfattning om vart forumets debatt bör leda. Om någon part uppfattar att socialt umgänge är forumets huvudsakliga syfte, och en annan part istället ser exempelvis analytiskt resonemang för att nå logiska slutsatser som det primära syftet, kan de två parterna uppfatta varandra som troll utan att någon av dem egentligen alls bär internettrollets attribut. Man kan därmed konstatera vikten av att forumets arrangör/moderator tydligt förklarar vad som är diskussionens syfte, om det finns gränser för yttrandefriheten i forumet, och var de i så fall bör dras.