torsdag 31 januari 2013

Sverige har valt att diskriminera sexsäljarna

I dagens SvD skriver moderaterna Beatrice Ask och Elena Drenjanin att Sverige "fått gehör" för den svenska hållningen i sexhandelsfrågan då EU:s regionkommitté lyft fram förbud mot köp av sexuella tjänster som en åtgärd mot människohandel.

Enligt Ask och Drenjanin ger kommitténs yttrande uttryck för "en europeisk samsyn rörande sambandet mellan prostitution och människohandel". Så är det emellertid icke. Om de tror att resten av EU ska följa efter Sverige ägnar sig artikelförfattarna åt rent önsketänkande.

Sverige är ganska ensamt i Europa om sin moralistiska repressionsmodell. Inte ens i Norden finns en samsyn. Norge har följt - och gått längre än - det svenska exemplet. Men i fjol beslöt Lagrådet i Danmark att inte rekommendera kriminalisering av köp av sexuella tjänster. Detta av hänsyn till sexsäljarnas situation, som försämras av ett sexköpsförbud.

I Sverige har politikerna valt att bortse från sexsäljarens situation och enbart fokusera på en radikalfeministisk tolkning av sexhandel: mannens (strävan efter) makt över kvinnan.

I vanlig ordning demonstrerar sexköpslagensa försvarare en slående oförmåga att se skillnad mellan frivilligt och ofrivilligt, vuxna människors egna val å ena sidan och tvång å den andra. Det är tröttsamt att debatten i Sverige inte har kommit längre än så. Samtidigt illustrerar det hur lövtunn argumentationen faktiskt är.

Det brukar sägas att sättet på vilket vi behandlar personer dömda till fängelse säger mycket om vårt samhället i stort. Detsamma gäller tvivelsutan behandlingen av sexsäljarna. Här är Sverige verkligen inte ett föredöme. Riksdagen har valt en väg som fokuserar på köparen men som genom att göra detta helt lyfter bort säljaren ur ekvationen.

Det finns, som jag påpekat tidigare, en alternativ väg: Nya Zeelands. Vi kan stärka sexarbetarnas rättigheter genom att avkriminalisera sexköp och koppleri. Vi kan välja att lägga makten och rätten hos sexarbetaren. Ge dem rätten att alltid säga nej till en kund utan att motivera varför. Ge dem rätten att kräva kondom vid samlag.

Om vi är intresserade av effekterna av en annan politik, finns utvärderingar att ta del av (bland annat i Nya Zeeland, se PDF). Men för politiker som Beatrice Ask och Elena Drenjanin, för att nämna blott två, är det viktigare att "sända signaler" än att arbeta evidensbaserat.

Det säger förstås en hel del om deras oförmåga att ta till sig fakta. Det säger också mycket om deras människosyn. De har valt diskriminering och stigmatisering framför skademinimering och empowerment.

9 kommentarer:

Micke sa...


Varför paras kravet på fri prostitution så gott som aldrig med krav på att dom skyldigheter och rättigheter det innebär att uppbära ett lagligt arbete ska efterlevas av prostituerade?

Hans Li Engnell sa...

Gör en sökning. Jag har skrivit om detta ett otal gånger.

Krossa Sverige sa...

Gammelmedia målar upp den marxistiska uppfattningen att "koppleri" är människohandel. Men den som läser lagen finner att det som lagen mot koppleri i själva verket leder till är:
* en sexsäljare kan inte anlita nån mot ersättning för att hjälpa henne med sin business, t.ex. göra reklam, svara på mail eller vakta.
* en sexsäljare som tar emot kunder i hemmet, MÅSTE enligt lagen vräkas av sin hyresvärd om någon illvillig informerar hyresvärden om att prostitution pågår där
* pimp and hoe-livsstilen förbjuds, vilket bevisar än en gång att det råder olikhet inför lagen. Muslimer och kulturmarxister får alla skattepengar, fritänkare och individualister får inga.

Anonym sa...

Ditt ständiga engagemang i sexhandlares och sexsäljares villkor insinuerar något....hmm...

Hans Li Engnell sa...

Anonym 14:44: Ditt val att skriva anonyma kommentarer insinuerar något...

Micke sa...

Gör en sökning. Jag har skrivit om detta ett otal gånger.
-----------------------------

Ja jag vet att DU har gjort det men fokus i debatten ligger generellt aldrig på att förändringar av lagen OCKSÅ ska innebära samma skyldigheter som andra som arbetar har.

JohJoh sa...

"Den svenska regeringen kommer att fortsätta sitt arbete med att hålla frågan om människohandel högt upp på EU:s dagordning och uppmuntra att fler medlemsstater i EU vågar säga nej till sexuell exploatering i alla dess former. " (min fetning)

Betyder det alltså att (M) jobbar för att göra porr och sexig reklam olagligt?! Hur ska man annars tolka detta?

Anonym sa...

Jag har ett "luder" med skonummer 39 som ger mig pungkross och darrande foten varannan vecka. Utan hennes nakna fötter mot mitt skrev hade jag inte kunnat skriva här idag. Det är den bästa och skönaste terapin man kan finna oavsett problematikbild.

Tack för ordet.

Jimmie Åkesson sa...

Betalar du arbetsgivaragift och sociala avgifter eller parasiterar du på hennes arbete?