lördag 26 januari 2013

Klimatkatastrof - var god dröj


Det skrivs och pratas väldigt mycket om den annalkande klimatkatastrofen just nu. Det går knappt en dag utan att en brand i Australien, en storm i USA eller bitande kyla i Ryssland förklaras med klimatförändringarna. Konsensus tycks råda: vi bär själva skulden för det extrema vädret (som om det inte funnits tidigare).

Naturskyddsföreningen och andra extremistorganisationer får massor av medietid och slickar sig om munnen. Miljöpartiet kan inte ha bråttom nog att förbjuda eller sönderbeskatta allt som kan tänkas öka uppvärmningen i världen. Frågan är kort sagt åter i mediernas blickfång och det finns tydliga politiska poänger att vinna (Miljöpartiets starka opinionsläge vittnar om detta).

I en norsk forskningsrapport framgår emellertid att även om planetens medeltemperatur steg kraftigt under 1990-talet har uppvärmningen bromsats upp under 2000-talet. Forskarna menar således att det inte pågår någon skenande global uppvärmning, som bland andra Naturskyddsföreningen och Greenpeace hävdar.

Det låter ju som goda nyheter. Självfallet ska teknikutvecklingen uppmuntras så att vi slipper vara beroende av fossila bränslen. Även om människan inte är ensam faktor bakom en stigande temperatur - klimatet har alltid varierat på jorden - är fossila bränslen smutsiga och absolut inget framtidsalternativ. Andra alternativ måste till.

Den norska forskningsrapporten passar dock väldigt illa med mediernas dramaturgi. Gissningsvis kommer den alarmerande rapporteringen därför att fortsätta precis som vanligt. Om det inte redan har skett kommer forskare och debattörer, hängivna den alarmistiska linjen, att stämpla forskningsrapporten som oseriös. Naturskyddsföreningen är snart i TV-rutan igen, var så säker.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Några danska forskare som gjort en studie menar att med en "normalisering" av klimatet ur historiskt perspektiv skulle Skandinavien ha samma klimat som södra Tyskland i dag. Vore coolt med vinprovarresor i Norden :-)

apa tycka, apa skriva sa...

Självfallet ska teknikutvecklingen uppmuntras så att vi slipper vara beroende av fossila bränslen.

Mmm, "uppmuntran"... Dvs, vi tar dina pengar med våld och spenderar dem på våra lobbyistkompisars kassa teknik istället för på vad du skulle satsat dem på.

Om medborgarna ville bli oberoende av fossila bränslen skulle det inte behövas "uppmuntran". The market would provide.

Micke sa...

Alternativet att låta en kapitalstark elit låta sitt kortsiktiga egenintresse definiera framtiden helt och hållet åt oss har alltid varit högerextremisters melodi.

Anonym sa...

Att låta en köpt vänsterelit låta sitt kortsiktiga egenintresse definiera framtiden helt och hållet åt oss har alltid varit mickeextremisters melodi.