lördag 12 januari 2013

USA-val, eurokris och hemundervisning


Det som skulle bli fjolårets sista nummer av Nyliberalen blev i stället årets första. Nu är det dock äntligen här och innehåller bland annat:

# Trots att det amerikanska presidentvalet 2012 stod mellan två kandidater som bäst kan beskrivas som pest och kolera menar Per Bylund att valet faktiskt visade att friheten mycket väl kan komma att utses till dess egentliga vinnare.

# Centralstyrningen och likriktningen i EU går långt bortom den harmonisering som möjliggör en inre marknad. Alla förväntas rätta in sig i ledet. Den fria rörlighet som var EU:s lockvara mot folket är nu i stället utsatt för krypskytte. I praktiken finns det ingen bra, realistisk alternativ vision om EU på bordet. Henrik Alexandersson ser därför bara en utväg.

# Vad gör hemundervisning så kontroversiellt och farligt att svenska politiker beslutat förbjuda det helt och hållet? Finns det något vetenskapligt stöd för att traditionell skola är bättre för barnen än hemundervisning? Daniel Fjellström tog en titt på den omdiskuterade frågan.

# I eurokrisens spår har vi sett ett antal nya boktitlar som berör ämnet ur olika vinklar. En av dem är Johan Norbergs bok Eurokrasch. Joakim Kämpe tycker inte att den ger en tillfredsställande bild av eurokrisens orsaker.

Dessutom: Massor av recensioner, attacker och annat!

Inga kommentarer: