onsdag 9 januari 2013

Ett centerparti för alla - och ingen

Att det skulle blåsa kring det liberala idéprogram som tagits fram till Centerstämman var väntat. Men mycket tyder nu på att det kanske inte blir så mycket till strid alls om det nya partiprogrammet på Centerpartiets stämma i mars.

Anna-Karin Hatt, andra vice ordförande, avvisar förslagen och efterlyser en "starkare rättviseprofil" (partiet ska alltså bli mer vänster). Även partistyrelsen tar avstånd från de mest liberala förslagen som rör plattare skatt, fri invandring och rätten att bestämma över egna levnadsformer (som kommit att kallas månggifte). Annie Lööf uppges själv säga nej till det sistnämnda, vilket får ytterligare tyngd av att partiets förste vice ordförande Anders W Jonsson hävdar att partistyrelsen inte kommer att anta förslaget om månggifte.

Partitoppen fegar helt enkelt ur. Om alla uppenbart liberala delar stryks, kommer Centerpartiet endast att få ett traditionellt konservativt partiprogram som inte blickar framåt utan endast slår vakt om tingens ordning. Allt ska förbli som det har varit. Det skulle göra det svårt för partiet att förklara för väljarna varför de ska välja C framför M, FP eller KD. Och då finns det ganska liten anledning för partiets liberala krafter att stanna kvar.

Enligt Hatt är uppgiften "inte att sära ut och skapa ett smalare centerparti, där färre känner sig hemma". Partiprogrammet behöver således bli tillräckligt urvattnat för att så många som möjligt ska kunna skriva under på det. Det är svårt att se hur detta ska göra partiet tydligare.

Läs även:
Prärietankar, HAX

1 kommentar:

Anonym sa...

Eftersom partierna sällan går före och banar vägen, hade Centerpartiet inte först behövt en motsvarighet till Tenth Amendment Center? Vem blir den svenske Michael Boldin i eurokristider att starta ett liberalt decentralistiskt gräsrotsupprop?