måndag 7 januari 2013

Migrationspolitikens utmaningar

En av de största utmaningarna med att ta emot flyktingar är att hitta varaktiga boenden till de nyanlända. De fastnar i Migrationsverkets boenden på grund av den stora bostadsbristen ute i kommunerna.

Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson anser att situationen är ohållbar. Det fattas helt enkelt bostäder. Men bristen på bostäder är inte den enda svårigheten, även om den är grundorsak till flera följdproblem.

Vi ser i dag en utveckling mot det jag brukar kalla hyresvärdarnas marknad. Samtidigt som Sverige tar emot alltfler flyktingar som varken kan språket eller har en försörjning skärper hyresvärdarna kraven på sina potentiella hyresgäster. De flesta har numera inkomstkrav (en inkomst som motsvarar fyra gånger årshyran är inte ett ovanligt krav). I Stockholm är det endast de tre stora kommunala bostadsbolagen som godkänner försörjningsstöd som inkomst.

På den öppna bostadsmarknaden är det svårt även för svenska låginkomsttagare att hitta en bostad. För en flykting som varken kan språket eller har någon inkomst är det därför näranog hopplöst. Socialtjänsten får ta ansvaret men kan inte trolla med knäna utan tvingas förhålla sig till de spelregler som gäller.

Utmaningen i att få ut människor i arbete kombinerat med svårigheterna att hitta en bostad gör att människor fastnar i trångbodda och tillfälliga boendelösningar i många år. De snurrar runt i Arbetsförmedlingens mer eller mindre meningsfulla insatser, tappar självförtroendet och mår psykiskt dåligt av sin boendesituation. Detta är vardag för alltfler människor med utländsk bakgrund. Men det diskuteras väldigt sällan av ansvariga politiker.

Jag gillar inte att vi ständigt måste förhålla oss till vad Sverigedemokraterna tjänar och inte tjänar på när vi tar ställning till migrationspolitiken. Men visst är det så att en illa skött flyktingmottagning som den vi nu bevittnar - där politiker på riksnivå har ignorerat utmaningarna på kommunal nivå - gynnar de röster som helt vill stoppa invandringen. Järnrörsskandaler till trots är det inte alls märkligt att SD ökar i både opinion och medlemsantal.

1 kommentar:

Anonym sa...

SD:s absolut bästa valarbetare är alla de goda som ständigt kråmar sig inför varandra.

Jimmie skrattar hela vägen till nästa opinionsundersökning.