fredag 3 februari 2012

Ånger på dödsbädden

Kommer man på sin dödsbädd att ångra att man inte jobbade mer? Det förväntade svaret på den frågan är nej och det får nu också empiriskt stöd.

En sjuksköterska inom den palliativa vården, Bronnie Ware, har skrivit en bok om sina erfarenheter med människor som genomlever sin sista tid i livet. Hon listar de fem vanligaste skälen till ånger hos folk på dödsbädden.

Något många ångrar är att de jobbat för mycket. Jag gillar att jobba. Jag blir rastlös efter två veckors semester och behöver stimulans. Men jobbet är bara en del av livet och inte den allra viktigaste. Jag känner därför väldigt liten tillhörighet med personer vars enda, eller viktigaste, mål i livet är att tjäna pengar.

Många ångrar också att de inte tog vara på sin egen potential, att de lät andra diktera villkoren. Här handlar det dels om att inte låta sig utnyttjas, att leva för andras skull, dels om att faktiskt ta chansen och pröva saker i sitt liv. Våga misslyckas. Mitt livs största chansning blev min största framgång. Vissa säger att de aldrig hade vågat. Jag är ingen våghalsig person, men ibland måste vi våga misslyckas för att kunna lyckas.

Det är förstås helt poänglöst att ångra något som man inte kan ändra på. min filosofi är att alltid se framåt, inte blicka bakåt. Men är man döende har man förstås inte så många andra alternativ än att summera sitt liv.

Så. Se till att leva ditt liv så att du slipper ångra saker när det är dags för dig att lämna in.

Inga kommentarer: