fredag 24 februari 2012

Kofi Annan to the rescue

Kofi Annan blir FN:s och Arabförbundets sändebud i Syrien. Hans uppdrag blir att försöka hitta en fredlig lösning på krisen.

Efter Annans kapitala misslyckande i Rwanda, är det verkligen en bra signal att skicka honom till Syrien? Åter igen kommer någon från FN till en pågående slakt av civila och ska prata "fred". Bashar al-Assad måste le.

1 kommentar:

NoBlog sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.