onsdag 1 februari 2012

Dags att sänka byxmyndighetsåldern?

I senaste numret av Nyliberalen argumenterade tre centerpartister utifrån ett frihets- och rättighetsperspektiv för att åldersgränser bör avskaffas. En replik kommer att finnas med i nästa nummer, men jag vill redan nu lyfta frågan en aning.

Frågan om åldersgränser är intressant. Dels för vad den betyder i social kontroll över befolkningen - politikerna har exempelvis bestämt att den som är under 20 inte ska få köpa starköl, vin eller sprit och dricka den hemma medan det är helt OK att dricka den på krogen - men också vad den signalerar i former av moraliska pekpinnar. Här kommer vi in på sex.

Ett exempel är åldern för sexuellt samtycke, den så kallade byxmyndighetsåldern. "Byxmyndig" blir man vid 15 år i Sverige. Förenklat kan sägas att i Malta, Turkiet och vissa amerikanska delstater gäller 18 år, i Österrike, Tyskland och Italien 14, i Spanien 13. Många länder har satt gränsen vid 15 eller 16. Alla gränser är förstås godtyckliga. Sett ur ett globalt perspektiv är Sverige således varken mest liberalt eller mest tillknäppt.

Klart är i alla fall att 15-årsgränsen bygger på en förlegad syn då den inte speglar ungdomars sexuella verklighet. Därtill får den stora konsekvenser i fall som till följd av anmälningar får rättsliga följder. Vi har sett fall när ungdomar haft sex under frivilliga former men där ena parten (oftast en flicka) varit under 14 och någon utomstående anmält pojken för våldtäkt.

Det är rimligt med en lagstadgad gräns. Men samhället behöver samtidigt acceptera att dagens sexualnormer kanske inte är som de var för 50 eller 100 år sedan och att 15-årsgränsen måste diskuteras - och sänkas.

9 kommentarer:

Micke sa...

Återigen får jag påmnna om stt det vi så fall ska bestämma är huruvida en 60 åring ska ha laglig rätt att manipulera en 13, 12, 10 åring att ha sex med honom (henne) och att et barn i den åldern är tillräckligt mogern att ta ansar för att han (hon) låter sig manipuleras.

Micke sa...

Sverige således varken mest liberalt eller mest tillknäppt.
------------------
Det finns inget som säger att man driver en mer liberal politik om man tillåter vuxna ha sex med 12 åringar.

Det är frågan om en etisk gräns och vid vilken ålder ett samhälle genom exempel tvingar barn att anmma vuxnas normer och beteende.

Hans Li Engnell sa...

Nu vet vi ju att ungdomar under 15 har sex. Det uppstår problem när frivilligt sex plötsligt betraktas som ett brott i de fall ena partnern råka vara under 15 och den andre över. Om nu en 60-åring har som mål att ha sex med en väldigt ung person kan rimligtvis även en 15- eller 16-åring manipuleras. Och våldtäkt är våldtäkt oavsett ålder.

Micke sa...

Jag har ställt frågan förut:

Vid vilken ålder är ett barn psykiskt och fysiskt moget att ha sex med en 45 åring?

jag utgår från att ni anser att det är där den juridiska gränsen bör gå och eller?

Hans Li Engnell sa...

Åldersgränser kan diskuteras hit och dit, men frivilligheten måste vara avgörande. Om två 13-åringar - eller en 13-åring och en 21-åring - båda samtycker till sex ska det inte vara ett fall för rättvisan. I dag riskerar 21-åringen, i synnerhet om han är man, att åtalas för våldtäkt mot barn. Om du har problem med att personer av olika ålder har sex är det ditt privata bekymmer.

André sa...

Om jag inte missminner mig är det redan idag olagligt om man har sex med en person under 18 om det förekommer en beroendeställning. En sexuell akt mellan en 15 e årig elev och dennes lärare skulle kunna vara ett sådant exempel.

Om en 65 årig gubbe manipulerar till sig sex med en 15 årig kan nog detta också falla under samma lag. (Det är dock inte åldersskillnaden som är det centrala här utan beroendeställningen)

Man kan alltså sänka byxmyndighetsåldern utan att behöva oroa sig för manipulativa fula gubbar.

Hans Li Engnell sa...

Korrekt. BrB 6kap 3§, "sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning" vilket om det bedöms som grovt kan ge fängelse i upp till fyra år.

Micke sa...

Man kan alltså sänka byxmyndighetsåldern utan att behöva oroa sig för manipulativa fula gubbar.

----------------------
Nej det kan man inte.En sänkning av åldern innebär att möjligheten att manipulera ÖKAR.I synnerhet gentemot äldre barn där man juridiskt får svårare att hävda att det handlar om manipulation.

Jag oroar mig dock inte att särintressen skulle vägas tyngre i den här frågan än barns rätt att vara barn.

Anonym sa...

Byxmyndighetsaldern bör snarare höjas än sänkas.
Det händer att vuxna människor har sex och sedan angrar sig, men de anses psykiskt om emotionellt färdigutvecklade och därmed kapabla att leva med konsekvenserna av sitt eget handlande. Detta förhindrar förstas inte att de kan ma daligt över det som har hänt.
Sätt in en 13-aring i samma situation, en 13-aring som har "frivilligt" sex med en 20/30/40/50-aring och sedan angrar sig/inser att denne egentligen inte var redo. Det finns ingen chans för barnet att fa nagon form av rättvisa eftersom handlingen var frivillig, barnet kanske till och med var ledande.
Ska man da säga till den här 13-aringen att den far sta för vad den gjort, och har sig själv att skylla?

Att skydda barn fran sexuellt utnyttjande bör ga före vissa människors sexlust. Om det är viktigt för en 13-aring att ha sex kan den halla det hemligt. Det fungerade för mig och alla jag kände att "bryta mot regler" i smyg, det hör ungdomsaren till. För det ska inte samhället ga in och uppmuntra. Tanken ska väl vara att som samhälle sätta ned foten och visa vart gränsen gar. Gränsen är alltsa inte satt för barnet, utan för de vuxna som suktar efter barn. Ingen 13-aring kommer att straffas för att ha haft sex med en vuxen, däremot ska den vuxna kunna straffas.
Det är inte värt risken att ett barn ska ma daligt i efterhand, bara sa att nagra andra okomplicerat ska fa ge utlopp för sin sexuella frigörelse i form av tidig debut.

Mvh.