torsdag 27 januari 2011

Höjt straff för omoraliskt sex

Som väntat kommer maxstraffet för köp av sexuella tjänster att höjas från den 1 juli. Det höjs från sex månader till ett år, vilket rimligen kommer betyda att vi får se fler fängelsedomar framöver. Människor kommer alltså att skickas i fängelse enbart för att ha haft sex med en annan vuxen människa på ett enligt politikerna omoraliskt sätt. Sverige har blivit ett sexualpolitikens u-land, ett land där endast den rätta sexualiteten och de korrekta sexuella aktiviteterna godkänns av staten.

Jag har bloggat en hel del om sexköpslagen tidigare och mycket är redan sagt om den så kallade utvärdering som nuvarande JK Anna Skarhed ledde och vars resultat blev helt i linje med den borgerliga regeringens önskemål. Det var nämligen fråga om ett rent beställningsjobb. Alliansregeringen förbjöd i praktiken kritik av lagen och bakband därmed utredaren fullständigt. Inga risker tagna, således.

Det den socialdemokratiska regeringen gjorde 1998, med gott stöd i riksdagen, var att stifta en lag som reglerade hur korrekta sexuella kontakter skulle se ut. Lagen förbjöd frivilliga sexuella kontakter mellan myndiga individer om de inte föll den radikalfeministiska världsbilden på läppen, det vill säga innehöll någon sorts betalning. Sexköpsförbudet initierades då av feminister på vänsterkanten och skärps i dag av feminister och kristkonservativa på högerkanten. Cirkeln är sluten. Vid sidan om står ett begränsat antal personer som är liberaler i både hjärta och hjärna och kritiserar eländet. Vi behöver bli både fler och mer högljudda.

Sexköp definieras fortfarande som att köpa en annan människas kropp, trots att det man självfallet köper är en tjänst som utförs med kroppen under en tidsbegränsad period. Lagen, och nästan all forskning kring fenomenet sexhandel, bygger fortfarande på gamla stereotypa föreställningar om den heltidsarbetande gatusexsäljaren. Sexköpslagens försvarare pratar gärna vitt och brett om hur förbudet ska hjälpa utsatta kvinnor, men det lagen har gjort är att ytterligare stigmatisera och andrefiera sexsäljarna. Vidare råder en svårartad begreppsförvirring - sexköpslagen påstås nämligen förhindra människohandel för sexuella ändamål (vilket det inte finns någon forskning som stöder). I själva verket reglerar sexköpslagen inga tvångsmässiga förhållanden utan endast frivilliga sexuella överenskommelser mot betalning (oavsett om den erläggs eller ej). Försvararna av lagen är livrädda att bli stämplade som sexmoralister och använder därför allsköns irrelevant argumentation för att bädda in lagens verkliga syfte.

Utöver detta går det verkligen att fundera över tankekapaciteten hos de politiker som stiftar en sådan korkad lag. När inte ens dödsstraff hjälper mot oönskade sexuella utsvävningar i en rad skurkstater världen över är det förstås en absurd tanke att en sexköpslag skulle förmå utrota sexhandeln. Förbudet spelar ingen roll. Människor kommer även fortsättningsvis att sälja och köpa sexuella tjänster. Därför att det är spännande. Därför att det ger något extra i vardagen. Därför att det passar den rådande sociala situationen för vissa människor. Att förbjuda dem att på frivillig basis agera utifrån dessa faktorer kan aldrig vara något annat än blind ideologisk moralism.

Det är just den här sortens moralistiska översittarlagar som ger mig andnöd i Sverige. Jag hoppas att vi liberaler kan samlas i detta års Prideparad och tillsammans stå upp för verklig sexuell frihet i det här landet.

28 kommentarer:

A.LS. sa...

Ännu skarpare straff krävs. Det bevisas återigen när "folk" - i vad de tror är liberalismens namn - blundar inför en verklighet som de själva aldrig riskerar att drabbas av.

Sällan möter man sådan okunnighet som när sexbrottslagen debatteras av (oftast), naiva och självgoda individer. Bara det påståendet att sexbrottslagens koppling till trafficking inte kan bevisas visar hur lite personen ifråga här har satt in sig i debatten. Det ÄR nämligen bevisat att länder där prostitution är lagligt och även organiserad i den mening att de prostituerade betalar skatt och får sjukvårssundersökningar etc, såsom ex. Tyskland, också är de länder som har störst problem med trafficking. Det är utbud och efterfrågan, helt enkelt. Annars används oftast det argumentet som en anledning till legalisering av prositution från personer som vet skrämmande lite om saken.

Att höja straffet till ett års fängelse för fall där gärningsmannen rimligen vet att kvinnan är offer för människohandel eller underårig är inte vare sig juridiskt eller moraliskt rätt. Istället för ett års fängelse skall dessa dömas för våldtäkt. Trafficking ÄR våldtäkt - enda skillnaden är att dessa kvinnor, och ofta nog även barn, våldtas upprepade gånger dygnet runt år ut och år in.

SKAM på de som inte inser detta, bara ett djur kan stödja sån människohandel.

Hans Li Engnell sa...

Du förstår alltså inte skillnaden mellan frivillighet och tvång. Du ser inte skillnaden mellan en deltidssexsäljare som drygar ut lönen/studiemedlet genom att sälja sexuella tjänster några gånger i månaden och den som av utomstående TVINGAS sälja sex, blir inlåst och fråntagen sitt pass. Det gör denna diskussion tämligen fruktlös.

Åsa-Nisse sa...

Bra idé att göra en Pride-fråga av det hela. Samla ett gäng och marschera som "Motståndare mot sexköpslagen". Intressant att se vad reaktionerna blir. Då Pride inte varit det minsta kontroversiellt i Sverige de senaste åren så vore det kul att se om man kan chockera på nytt.

Fast något sådant kanske redan har gjorts?

ALS sa...

Men herregud, och du inser inte att 1) att det var just trafficking som detta lagförslag riktade in sig på och 2) den verklighet som oftast ligger bakom det som många romantiserar med att "dryga ut studiebidraget" (eller hjäääälpa sin sjuka moder som ligger döende på sjukhus).

Hade du haft någon insikt, eller tagit stöd i undersökningar, till detta påstående borde du veta att flertalet anonyma undersökningar som gjorts visade tydligt att både kvinnliga och manliga personer som prostituerade sig angav en markant sämre psykisk hälsa än personer överlag. Vad som är hönan och ägget är där svårt att avgöra (dvs. om personer som mår dåligt lättare hamnar i prostitution eller om det är prostitutionen som är helt avgörande för denna ohälsa) men troligen blir det en negativ spiral.

Du borde i så fall också veta att prostituerade är kraftigt överrepresenterade vad gäller sexuella övergrepp. Denna överrepresenationer är inte bara procentuell utan står för en majoritet inom denna grupp (vilket vilken polis som helst som jobbat med detta kan tala om för dig). Det är helt enkelt individer som genom våldtäkter och övergrepp, ofta i unga år, fått en snedvriden syn både på sig själva och sex.

Om du är så insatt som du vill göra gällande så borde du också veta att det inte är sexuell lust som i huvudsak får personer att söka upp prostituerade. Tvärtom, denna grupp utger en minoritet. Betydligt fler angav andra motiv som ofta var kopplade till hur de använde sex som ett sätt att kanalisera andra känslor. Förakt, makt och kontrollbehov blev de orsaker som toppade listan, och därför är det inte svårt att räkna ut varför prostituerade är en våldsutsatt grupp i jämförelse. Det är också därför som man ofta på professionell nivå diskuterar prostitution med likhetstecken till våldtäkter, eftersom det oftast är liknande mekanismer som ligger bakom. Det är alltså inte tokfeminism, utan forskare från båda könen som gör detta.


Och sen har vi en annan aspekt som många är livrädda för, nämligen den om moral. Moral är ett skällsord i dagens samhälle, men i denna fråga är det faktiskt väsentligt att fråga huruvida de som försvarar sexköp själva vill drabbas eller se andra drabbas. Huruvida du själv skulle vilja se en dotter ta emot "kunder" som kanaliserar förakt och maktbehov på henne.
Eller om du skulle vilja att din mamma "jobbade hemifrån" i rummet bredvid när du var barn?
Eller, för all del, en flickvän eller sambo kom hem på kvällen och berättade om sin dag på jobbet.

Vill man inte att det ska drabba en själv eller andra som man bryr sig om, så ska man givetvis inte blunda när andra drabbas heller.


Och nej, alla drabbas inte lika hårt av prostitution. Men för i helvete, alla barn i Afrika svälter inte heller, men betyder det att man ska skita i de som verkligen svälter? När det är i onödan?

Nej, fram för ett modernt samhälle med civiliserade människor där alla (i synnerlighet män i dessa fall) lär sig att kontrollera sin sexualitet utan att riskera andra människor hälsa. Det är inte för mycket begärt av en människa, även om man inte kan begära det av ett djur.

Per sa...

@ALS
- Slaveri (trafficking) är förbjudet

- Vad gäller sexuella övergrepp i barndomen och prostitution så har du vänt på begreppen för att passa dina känslomässiga åsikter.
Det är korrekt att människor som tar oattraktiva jobb (bl.a. prostitution) ofta har väldigt tragiska barndomar. De har faktiskt haft det så jävligt att de till och med kunnat få mentala handikapp (psykiska problem). Personer med psykiska problem har väldigt svårt och få "vanliga jobb". Finns det även problematik med att hantera impulser, kanske använder man droger för att dämpa den ångest som lätt uppstår på grund av en jävlig barndom.
Då blir plötsligt livet mycket svårt och hantera i en styrd värld som vi lever i.
Svaga slås ut

Att den gruppen prostituerar sig beror på att de inte har några andra alternativ. Det är ändå något sätt för dem och tjäna lite extra pengar på.

De som förespråkar tuffa lagar mot sexköp, dessa lagar slår allra hårdast på denna grupp som DU använder för att försvara lagen med.

Anonym sa...

Jag håller med ALS. Att köpa sex av någon som är utsatt för trafficking borde bestraffas med samma straffsats som våldtäckt.

Hans Li Engnell sa...

ALS: Du hänvisar till fakta som inte finns. Det finns inget stöd för att sexsäljare i högre grad än andra skulle ha varit utsatta för sexuella övergrepp i unga år. Detta är kvalificerat skitsnack! Jag vet inte hur många studier du har läst eller vilka studier du förlitar dig på när du skriver sådana stolligheter. Möjligen har du inspirerats av Catharine MacKinnon, men inte heller hon kan leda detta i bevis. Tesen bygger på utgångspunkten att den som säljer sexuella tjänster gör något så äckligt och otänkbart att det måste finnas någon förklaring i barndomen till detta. Vilket alltså är skitsnack.

Nej, sexköpslagen handlade ursprungligen inte alls om trafficking. Förbudet mot att köpa sex skulle dels förändra människors attityder och dels minska både prostitutionen och våldet i samhället, sades det. Lagen sågs således både som ett slags signallag vars uppgift var att påverka den allmänna inställningen till sexhandel och ett verktyg för att bekämpa förekomsten av prostitution. Detta var den socialdemokratiska regeringens hållning. Gudrun Schyman (då V) såg lagen som en tydlig markering för "hur samhället ska se på ojämlika maktförhållanden mellan könen". Det argumenterades således tydligt utifrån en könsmaktsanalys. Däremot har lagen som sådan kommit att försvaras med att den motverkar trafficking, trots att det handlar om äpplen och päron (Josefin Brink har exempelvis i en motion kallat prostitution och trafficking för "två sidor av samma mynt"). Vi har dock, som bekant, redan specifik lagstiftning mot våldtäkt, sexuellt tvång osv. Sexköpslagen har inget med detta att göra.

Varför tror du att vissa väljer att sälja sexuella tjänster? Har du frågat någon sexsäljare om detta? Om du frågar dem kommer du att få många olika svar. Tjejer jag intervjuade i Thailand berättade ofta en liknande historia: de arbetade för att spara ihop pengar till sin familj, sina barn eller för sin egen skull. Vissa gjorde det onekligen av spänning också. I Sverige, där vi inte har samma fattigdom som i Thailand, får du delvis andra svar. Ofta handlar det om att sätta guldkant på tillvaron (jag skulle vilja påstå att majoriteten av sexsäljarna är deltidssexsäljare som gör det vid sidan om studier eller ordinarie arbete). Vissa gör det under en väldigt kort tid, för andra blir det en extrainkomst de vänjer sig vid att ha och därför fortsätter att skaffa sig under flera år. En annan grupp gör det, faktiskt, av ren spänning (vilket också gäller många kunder).

Det vore önskvärt om du refererade till de studier du tycks hänvisa till när det gäller sexköparens motiv till att uppsöka sexsäljare. Det går nämligen inte att så kategoriskt som du gör (och som Sven-Axel Månsson och Annulla Linders gör) måla bilden av den typiske sexköparen. Åter igen: prata med sexsäljarna. Självfallet handlar det om sexuell lust! Att påstå att alla eller majoriteten av sexköparna skulle betala för sex därför att de gillar att kontrollera andra människor är absurt. Givetvis finns personer med en skev inställning till sex bland kunderna också, precis som dessa människor finns överallt annars. Det är just för att undvika obehagligheter med sådana personer som en legaliserad marknad är bäst för sexsäljarnas trygghet. Lägg därtill det gränsöverskridande sexuella beteende som många yngre ägnar sig åt där det inte alltid går att avgöra vad som är att betrakta som prostitution och inte och vi bör alla inse att det är en gråzon vi rör oss inom. Vilket borde vara en självklarhet, människans sexualitet är ju oerhört komplex.

Hans Li Engnell sa...

Åsa-Nisse: Mig veterligen inte i Sverige. Men det är sagt att det ska ske i år. Stay tuned.

ALS sa...

Per, det där kan du knappast tro på själv. Denna sexbrottslag är inte skriven på en kafferast av en bitter feminist, utan har utarbetates under flera år under många olika instanser och utskott. Många hänsyn har tagits, och givetvis har de inte tagit de beslut som är tänkt att drabba de svaga hårdast. Du har rätt i att många fler saker än lagstiftning behövs där, men kanske kan du också förstå - om du tänker efter - varför lagstiftning blev ett steg på vägen.
Inte heller förstår jag riktigt varför du enbart vänder dig till mig i det resonemanget? Vad anser du om de svagas utsatthet (i detta fall prostituerade)? Ska de eller ska de inte skyddas? Eller vad var din poäng? På samma sätt vad gäller de sexuella övergreppen; anser du alltså att eftersom dessa personer är mer sårbara för prostiution (eller droger) så är det okej? Då ska vi inte bry oss?
Kort och gott, försöker du bara säga emot för argumentationens skull eller finns det någon poäng i ditt resonemang?

Per sa...

@ALS: Du vet också om att det är så, har man bara minimalt med kunskap om hur en del har det, du vet det finns uteliggare exempels. Det finns till och med folk som tigger för att lyckas få ihop pengar.

Har du bara minimalt med slutledningsförmåga så borde du klara av och räkna ut ett och annat om staten gör det svårare generera inkomster för utsatta.

Vill du hjälpa gruppen, se då till och sänk trösklarna in på vanliga jobb.

ALS sa...

Lagförslaget om att höja maxstraffet till ett års fängelse var, som du förhoppningsvis kan läsa själv, med inriktning på fall där trafficking och minderåriga var inblandade. Det var väl till den länken du skrev denna blogg, eller?
Jag vet inte vem Catharine MacKinnon är, men herregud, de undersökningarna finns. Ta dig tiden att göra lite research så får du se. Jag halkade in på det ämnet en gång i tiden när jag från början var satt att göra en studie om våldtäkter. Då först märker man hur sammanlänkat detta är med prostitution, vilket visades med att forskning däremellan ofta "sitter ihop".

Att kanalisering är starkare än ren sexdrift är inget nytt. Det är samma fenomen som ex. otrohet där en studie bland män visade att enbart 7% angav sex som anledning. Överst på listan kom bekräftelelse och uppmärksamhet.
Även gällande det vi ofta kallar för pedofili visar samma sak. Enbart i en minoritet av fallen är det "riktiga" pedofiler som är skyldiga, dvs de som dras sexuellt till barn på samma sätt som vi andra dras sexuellt till vuxna. Även där rörde det sig oftare om andra känslor, såsom makt/maktlöshet etc. Många där hade själva blivit utsatta för övergrepp.


Och slutligen, jag tycker att det är vidrigt att utnyttja dessa kvinnor i Thailand vars fattigdom tvingar dem till prositution under ofta "organiserade" (dvs barer och hallickar) former. Det är ren och skär våldtäkt. Och de män som samvetslöst utnyttjar dessa borde få straff för just våldtäkt. Personligen tycker jag det är värre än så - det är de lägsta av de lägsta som utnyttjar andra personers utsatthet och lidanden. Det är enbart krypande, ynkliga kräk som resten av oss med rätta äcklas av - dessa kan man helt korrekt kalla för djur och inte människor.
Tur att ingen medgivit ett sådant brott i min närhet, för den personen hade jag gladeligen skurit av ballarna på och talat om för ALLA varför jag gjorde detta.

ALS sa...

Kanske ska tillägga att jag tycker att det är värre just för att dessa kvinnor och barn tvingas till det, men inte enbart en gång (som förhoppningsvis de flesta våldtagna i Sverige) utan konstant dag för dag, år efter år... vilket slöseri med liv enbart för själviska djurs skull!
Vilken normal männika kan tycka att det är värt det?

Johan sa...

@ALS:

Du anser alltså att myndiga kvinnor inte kan samtycka till sex mot betalning... Du omyndigförklarar vuxna kvinnor.

Krossa morallagen!

Peter sa...

@ALS:

Du verkar väldigt hatisk. I synnerhet mot män. Du kanske inte mår så bra?

I sommar ska jag besöka en stor och laglig bordell. Skäms inte det minsta!

Sköt om dig!

ALS sa...

Nåväl, det har inte varit varken kul eller givande att diskutera detta med dig och dessvärre är det ibland väldigt lite man kan göra för att stoppa grymheter i världen, men nu har jag annat att göra. Skall försöka undvika att halka in på denna blogg i framtiden, för det är en dyster läsning.

Det tråkigaste är dock att detta spär på den syn många kvinnor har av män som djur eller försvarare av djur. Den tråkigaste aspekten av manshat är att manshat ofta är berättigat. Där män beter sig som människor och inte djur, ser kvinnor positivt på dem. Där de beter sig som djur, ser kvinnor negativt på dem.

Önskar att man kunde få män i allmänhet att förstå att det är DE - och inte feminister - som förstör mäns rykte!!! Och att det är DE som har förmågan att kväsa manshatet i världen genom att helt enkelt bete sig på ett sätt som inte uppmuntrar till manshat.

ALS sa...

Ja, jag är hatisk där folk skadar andra. Och nej, jag mår inte bra när andra människor skadas.
I annat fall är jag den vänligaste människa du kan hitta. Men jag accepterar aldrig grymhet, och de som beter sig på detta sätt gentemot andra förtjänar tyvärr bara hat. Önskar ni valde ett annat sätt att leva, både för er egen och andras skull.

Anonym sa...

"Tesen bygger på utgångspunkten att den som säljer sexuella tjänster gör något så äckligt och otänkbart att det måste finnas någon förklaring i barndomen till detta. Vilket alltså är skitsnack."

Jag tror inte det handlar om äckligt och otänkbart, det handlar om att kvinnan i detta fall utsätter sig för risker. Vi kvinnor kan som bekant bli gravida, och detkomplicerar ju saken mer för oss än för er män vid tillfälliga anonyma sexuella kontakter.

Christoffer sa...

A.L.S, jag förstår din inställning och jag betvivlar inte dina intentioner men samtidigt är du helt fel ute här. De flesta undersökningar som gjorts är vinklade eftersom de bara tar upp de som av olika andledningar fått problem och behövt uppsöka polis och andra myndighetsgrupper. Det blir som att använda fruarna på en kvinnojour för att komma fam till hur den genomsnittlige hustrun har det.

Det finns mer heltäckande undersökningar, t.ex. av phd Charlotte Seib i Australien, som visar att kvinnor och män som jobbade lagligt, som eskort eller på bordell, mådde likadant som vilken genomsnittsperson som helst. Hon intervjuade hela 247 personer. Var fjärde av dom hade examen från högre utbildning, 63% hade arbetatat med något annat tidigare.

Det här med att kunderna agerar utifrån maktbehov stämmer inte heller utan det är oftast helt vanligt sex som efetrfrågas. Sex är ju som bekant svårare att få för män än för kvinnor och vissa väljer då att göra det enklare för sig. Otaliga är sexarbetarna som berättar om nervösa män och hur de upplever att det är dom och inte kunderna som har kontrollen.

När det gäller Thailand så tycker jag faktiskt det är lite löjligt att kalla det våldtäkt. Visst, det är en form av uttnyttjande av fattigdom och kan ses som omoraliskt, i stil med otrohet. Men det är barokt och kränkande att kalla något våldtäkt där inte direkt tvång finns, där båda parter valt att vara med. Även en fattig människa har ett val; slita på gården hemma i byn eller sälja sex i pattaya. Där har dom gjort ett val. jag säger inte att det nödvändigtvis är rätt och jag skulle själv inte göra det, men det kan aldrig kallas våldtäkt, låt oss inte urvattna begrepp på det sättet.

Anonym2 sa...

Håller också med om att trafficking skall dömas som våldtäkt och att hårdare tag mot prostitution i allmänhet behövs.

Tänker på Pelle som samvetslöst erkänner vad han tänker göra i sommar.
För många kanske det kan verka en drastisk jämförelse, men detta påminner mig lite om de SS-män som styrde koncentrationslägren. De hade ofta sina familjer precis utanför lägren och gick från att ha utfört dessa av nazismens allra värsta illdåd till att gå hem till sitt hus, kyssa frun och leka med sina barn. Detta utan minsta samvetsbetänksamheter eller en tanke på att de kunde vara annat än bra och hyggliga människor.
Jag tror att vi kan se samma tendens här. Dessa SS-män kunde bete sig på detta sätt eftersom de inte såg judar som människor. Därför påverkade de inte deras syn på sig själva och därför skämdes de inte inför omgivningen.

De som utnyttjar prostituterade gör nog i mångt och mycket samma sak. De ser dem inte som människor, helt enkelt, och därför förstår de inte vad de faktiskt gör. Och efteråt kan de fortsätta se sig som hyggliga människor, precis som dessa SS-män.

Problemet är alltså inte nödvändigtvis grymhet, utan brist på insikt. Men hur får man dessa personer att komma till insikt? Det är DET som är frågan!


Måste bara tillägga att det känns rätt märkligt med en Pride-parad mot sexbrottslagen. Dels förringar det Pride och dess budskap, men också för att det visar ett väldigt tråkig samhällsklimat. Hur många av de män som skulle gå i ett sådant tåg, skulle också gå i ett tåg som demonstrerade mot våldtäkter? Eller trafficking?
Det visar tyvärr var fokus ligger hos dessa män. Mycket, mycket tråkigt.

Anonym2 sa...

Känner mig manad att komma med en kommentar till. Kanske har du rätt i en del saker, Christoffer, även om undersökningar FÖR prostitution också kan manipuleras för att passa den egna agendan. Alla former av undersökningar löper den risken.
Men vad gäller tvångsprostituerade och våldtäkter håller jag nog med Als.

De som pga av sina livsvillkor inte har något annat val än prostitution är i praktiken detsamma som tvång och därmed också våldtäkt, om du tar i beräkningen att de är i "maktlöst tillstånd". Situationen för många runt om i världen är inte som i Sverige, och därför kan vi inte säga att de alltid har ett val. Det är nog inte så svårt att förstå egentligen.
Otrohet är oftast ett val, väldigt få personer tvingas till det. Därför är det inte jämförtbart.

Att papperslappar med siffror byter ägare ändrar faktiskt inte själva handlingen, även om nog många använder det som ett slags självrättfärdigande.
Det är bara att se på före detta polischefen, till exempel, som brukade våld gentemot dessa flickor och använde som försvar att han hade betalat för det. Samvetet måste komma ikapp även dessa människor!

Anonym sa...

A.L.S.

Jag tror att Hans fragade dig efter var du hittat din information du hanvisar till.

Du svarade aldrig!!!! Moget satt att debattera....


P.S. alla man kan inte fa sex, vissa ar fula och har arr och dylikt, likadant for kvinnor. Prostitution hjalper dessa manniskor att fa sex vilket ar oerhort viktigt for ens halsa, och de prostituerade (du verkar glomma att manga ar man, aterigen moget av dig) hjalper till med detta.

Normal ilska mot bortskämda och överpriviligerade varelser sa...

"Det finns inget som tyder på att det finns samband mellan prostitution och tidigare sexuella övergrepp" Fullständigt skitsnack. Önskar ni hade rätt, och jag önskar att den undersökning Christoffer hänvisar till var representativ. Men dessvärre är verkligheten mer mångfacetterad och ofta grymmare. 247 personer i ”rätt” cirklar kan knappast representera de miljoner och åter miljoner personer runt om i världen som lever i detta.
Ni anklagar andra för att enbart vilja se vad de vill se och att de enbart hänvisar till forskning som stödjer deras åsikter – men ni gör samma sak själv.
Och jag sympatiserar mer med de som fokuserar på de som drabbar hårdast än de som blundar för det.

Ifall det finns anledning att tro att prostitution ställer till med mycket lidande för människor runt om i världen så är det anledning nog att agera mot det. Övertrygga och överpriviligerade personer har i den frågan ingen talan – det rör helt enkelt inte er eftersom ni inte riskerar att drabbas.

Hans Li Engnell sa...

ALS: Jag har skrivit en del om sexköpslagen, jag har gjort litteraturstudier av både svensk och utländsk forskning. Och jag har framför allt pratat med både sexsäljare och sexköpare. Tänk att sexköpslagens mest ivriga försvarare ska ha så svårt för att prata med dem lagen faktiskt handlar om...!

Jag frågade dig vilka källor du hade som stöd för dina påståenden men ingenstans ser jag några. Ditt språkbruk antyder att du låter din egen ilska skymma sikten för dig. Du sitter dessutom på så höga hästar att du anser att det är din sexmoral som ska vara vägledande för alla andra. Om man inte har sex på ett, enligt dig, moraliskt korrekt sätt är det våldtäkt. Det är verkligen att ta sig själv på stort allvar.

Hans Li Engnell sa...

"Normal ilska...": Visst kan du genom att studera en viss utvald grupp få i stort sett vilka resultat du vill. Men det finns en skillnad att beakta här. Medan sexköpslagens kritiker ej förnekar att det finns problem i sexhandelsbranschen har sexköpsförbudets försvarare oerhört svårt att erkänna att det de facto finns personer som INTE far illa av att sälja sex ("myten om den lyckliga horan").

Jag anser att vi måste se vad som är grundläggande här: vi måste skilja mellan frivillig och påtvingad sexhandel. Vi måste dessutom avdramatisera sex. Det är faktiskt inte lika heligt som det är i vår kristna västerländska kultur överallt i världen. Vi bör därför undvika att projicera vår egen sexmoral på sexhandel i andra delar av världen. Slutligen måste vi också inse att sexhandeln är mångfasetterad. Det är allt från studenter som drygar ut studiemedlet, deltidssexsäljare som driver egen firma och betalar skatt, personer från andra länder som säljer sex på gatan och slutligen de som tvingas sälja sex av någon utomstående. Det är den sistnämnda gruppen som är fokus för sexmoralisterna som anser att allt personligt är politiskt, trots att det är den minsta gruppen.

I. M. Pissed sa...

Är inte A.L.S en sjukdom? ..

Nåväl.. Jag kommer TVINGAS börja sälja sex inom kort eftersom staten ruinerat mig och utfört så grova lagbrott och övergrepp mot mitt företag så att jag inte kommer ha råd med mat på annat sätt.

Jag skulle uppskatta om jag slipper sälja den produkten endast till folk som är beredda att sitta ett år i fängelse för att få sex. DET är inte hälsosamt klientel för mig känner jag, och jag skulle känna mig betydligt tryggare om jag får sälja sex till folk som kanske inte är beredda att sitta i fängelse alls bara för att få lite sex.

Om staten sabbar även det här för mig, då kommer jag fanimej att börja råna folk istället, men jag tänker fråga först om de var för eller emot en straffskärpning för sexbrott. Jag tänker inte utsätta någon som är oskyldig till att det nu är säkrare för mig att råna folk än det är att sälja den enda produkt jag har kvar att sälja.


Jag rånar, Du bestämmer!

Fan ta alla jävlar som vill pusha oss offer längre ut i den kriminella miljön! Skicka dit de som säljer sprit istället, de gör ingen något gott och det är på tiden att vanliga människor får känna på hur det är att tvingas ut i kriminell miljö bara för att få tag på eller sälja den enda produkt som för närvarande sätter mat på deras bord!

Anonym sa...

tänkte läsa den här debatten men låter bli då argumentationen oftas är av typen ad hominen ex "du verkar hata män" "du mår inte så bra". Ingen sådan argumentation kan härledas till frågan ifall det som man säger är rätt eller inte. Har man automatiskt fel om man är feminist?

Anonym sa...

Ärligt talat, man skäms för att vara svensk när uppenbara psykfall som ALS härjar fritt i debatten! Om du ALS hatar frihet så mycket kan du väl omyndigförklara dig själv men var snäll och sluta att ljuga och kräkas ur dig din vänsterextrema ultrafeminism. Din okunnighet överträffas enbart av din fanatism.

Anonym sa...

"Har man automatiskt fel om man är feminist?"

- JA, på samma sätt som man automatiskt har fel om man är nazist. Båda är extrema hatideologier grundade på lögner som ställer olika grupper mot varandra.