lördag 8 januari 2011

Konservativa flaskhalsar

Varje nytt byggprojekt i Stockholm leder till stora diskussioner. De konservativa flaskhalsarna, inte sällan personer som har ett intresse av att deras egen utsikt från innerstadslägenheten inte försämras, vill att staden ska se ut som den alltid har gjort och är mer oroade över Stockholms skyline än stadens skriande bostadsbrist. De vinner ofta. Slussen har behövt en total ombyggnation i decennier, ännu har inget beslut fattats. Det kommer dröja ytterligare några år innan något arbete inleds. Om vi har tur. Jag har svårt att förstå denna kärlek för Slussen - ett fult betonggytter.

Nätverket Stockholmskyline pratar om "idealstaden". De påstår att höghusbyggande inte är ett effektivt sätt att bygga bort bostadsbristen. Ändå är det just så det byggs runt om i världens större städer. Att högre hus måste sluka mer energi är inte heller sant - om ny teknik används kan nybyggda hus tvärtom bli energisnålare.

Självklart ska inte Stockholm bli ett nytt New York, Moskva eller Shanghai. Men staden måste tillåtas växa och för att kunna det måste den få utvecklas. Bygg stort men bygg snyggt.

Stockholm är en vacker stad, men den måste tillåtas växa på både bredden och höjden.

Inga kommentarer: