fredag 7 januari 2011

Nej, det behövs något helt nytt

Slå ihop Centerpartiet och Folkpartiet, tycker ordförandena för respektive ungdomsförbund Magnus Andersson och Adam Cwejman. Idén är som bekant inte ny och har aldrig blivit verklighet, inte minst på grund av olika partistrukturer och kulturer. Men den är icke desto mindre intressant.

Det är kul att det finns folk i de etablerade borgerliga partierna som inser att liberalismen kommit i skymundan och att något drastiskt behöver göras. Men jag är fundersam över hur en hopslagning av C och FP automatiskt skulle resultera i ett liberalt parti. Tanken bygger ju på att det nya partiet skulle få de bra bitarna medan de dåliga lämnas åt sidan. Bara sådär. Det finns liberala ådror i båda partierna och vissa liberala företrädare (fler i Centern än i Folkpartiet i dessa dagar), men de icke-liberala är desto fler. Vad säger att just den liberala falangen skulle segra vid en sammanslagning?

"Det behövs en stark liberal röst som verkar för en förändring av arbetsmarknaden, större integritetsskydd, en kraftfull liberal miljöpolitik men kanske framförallt skapar visionen om ett liberalt samhälle", skriver Andersson och Cwejman. Tyvärr ser jag inte mycket av detta i C och FP. Hur en sammanslagning till ett parti skulle förändra detta har vi alltså inte fått veta.

Jag tror att det är ganska kört att göra så mycket åt Centerpartiet och Folkpartiet (i synnerhet det sistnämnda). Då är det bättre om de liberala krafterna lämnar och startar eget - förslagsvis ansluta till projektet Liberaldemokraterna. Att något av de etablerade partierna faller ur riksdagen efter nästa val kan snarast bli ett nykterhetstecken.

Inga kommentarer: