måndag 3 januari 2011

Vad får vi kosta?

När något av det första som hörs från inrikespolitiskt håll är förslaget om en skatt på överviktiga inser man snabbt att Sverige inte har förändrats ett dugg när 2010 blivit 2011. Centerpartisten Stefan Hanna vill att överviktiga ska betala en extra skatt eftersom de "belastar samhället mer än normalviktiga".

Förslaget är förstås både kränkande, idiotiskt, moralistiskt och förmodligen i praktiken ogenomförbart. Men det belyser också den ständigt aktuella frågan i välfärdsstaten: vad får människor egentligen kosta? Ska man räkna på rena kostnader är förstås inte feta människor något hot mot ekonomin, det är alla sjuka som inte tillför något. Ta alla som får stöd enligt LSS, exempelvis. Vad vill Stefan Hanna göra åt dem som inte tillför samhällsekonomin ett dugg utan tvärtom bara kostar skattepengar?

Detta är ett ständigt problem i stora välfärdsstater som den svenska. Vårt sätt att vara bedöms utifrån hur vi tär eller när på den gemensamma kassan. Att låta människor behålla mer av sina inkomster själv, att minska den offentliga sektorn, kommer att minska dessa ständigt återkommande krav på skatter och avgifter på icke önskvärt beteende.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Går inte övrig sjukdom (psykisk som fysisk) och sjuklig övervikt ofta hand i hand, något som ytterligare gör förslaget om extraskatt helt snurrigt. Det gör det knappast lättare för någon att friskna till eller smalna-av om individen samtidigt får sig en känga av staten för sitt omoraliska beteende.

Sen att sjukskrivna är de som kostar och således tar mer av kakan än vad de som endast är tjocka gör, det må kanske stämma på ett nationellt övergripande plan. Men på det individuella planet lär många individer sköljas som i vågor in och ut ut sjukdom och skada. Medan de sjukligt överviktiga troligtvis är en mer konstant grupp. Något som gör den gruppens vaggande kroppshyddor lättare för översittande politiker att sparka på.

Anonym sa...

Fördomar och okunskap kan man lätt förledas att tro ligger bakom Stefan Hannas uttalande. Det tror inte jag. Ren elakhet! Hur skulle skatten räknas ut? Tvångsvägning på Skatteverket under översyn av kontrollanter? Börjar likna Tyskland på 40-talet!
Det blir allt vanligare med kränkningar av överviktiga människor. Även andra grupper av människor behandlas allt sämre p g a sitt utseende, sjukdom och handikapp. Tänk t ex på alla hånfulla och rent elaka skämt - om människor som t ex är överviktiga, kortvuxna eller mindre vackra - som vi överöses av dagligen i alla möjliga program på TV (även i familjeprogram och barnprogram!). Inte undra på att sådana här tomtar som Hanna och alla de som mobbar andra får fria tyglar när alla som motsätter sig detta kallas moraltanter. / Rikard