måndag 24 maj 2010

Hägglund stod pall

Kristdemokraternas Göran Hägglund är den ende partiledaren i riksdagen som står upp mot jämställdhetsdiktaturen i Sverige. Det är befriande att höra honom tala om värdet av valfrihet, om rätten att välja själv i sitt liv. Nu vet vi att Kristdemokraternas politik ingalunda är en valfrihetens politik på alla områden. Men när det gäller familjepolitiken är Kristdemokraterna faktiskt det vettigaste partiet i riksdagen.

Detta blev tydligt i gårdagens Agenda när programledaren Karin Hübinette ständigt försökte få Hägglund i jämställdhetsfällan. Många politiker hade backat och hävdat "å ena sidan, å andra sidan..." för att inte utmana den politiska korrektheten. Hägglund, däremot, stod pall: valfrihet är viktigare än påtvingad jämställdhet. Punkt.

Det vore önskvärt om Kristdemokraternas syn på detta område också blev Alliansens.

Inga kommentarer: