lördag 29 maj 2010

Skatt på kunskap

En rapport från Almega visar att det för många yrkesgrupper hade varit mer lönsamt att börja arbeta direkt efter gymnasiet i stället för att skaffa sig en högskoleutbildning. Det som har observerats är att för varje nytt år av eftergymnasial utbildning sjunker nyttan. Avkastningen på investeringen avtar således trots att det givetvis borde vara precis tvärtom.

Förklaringen stavas statlig inkomstskatt som slår mot människor i en viss inkomstkategori. Det finns nog en föreställning om att det mest är "rika" som får betala statlig inkomstskatt och att det därmed "inte gör något". Almegas rapport visar emellertid att det är grupper som poliser, barnmorskor, journalister och lärare som drabbas (å andra sidan försöker vänsterblocket som bekant skriva om begreppet "rik" för att motivera sina skattehöjningar).

Politiker brukar vara ense om att Sverige ska satsa på kunskap för att stå emot konkurrensen från öst. Det är ju lätt att säga. Höga skatter på arbete talar en annan historia. Ännu högre skatter på kunskap likaså.

Inga kommentarer: