tisdag 30 mars 2010

Men järnvägen då?

Regeringen storsatsar på infrastrukturen. Under den kommande 11-årsperioden handlar det om totalt 482 miljarder kronor, inkluderade är 100 miljarder till Förbifart Stockholm, Citybanan, Norra länken och Mälarbanan. Nu ska det byggas!

Det är en mycket välkommen satsning. Sveriges infrastruktur är oerhört eftersatt på många håll och Stockholm har sedan länge vuxit ur sin trånga kostym. Dessvärre finns inga planer på snabbtåg i Sverige. Det är olyckligt. Sverige är ett avlångt land och befolkningen skulle vara mycket betjänt av en fungerande snabbtågslinje mellan några av landets största och viktigaste städer. Tänk dig snabbtågslinjer mellan Stockholm, Göteborg och Malmö samt någon norrländsk stad (förslagsvis Östersund som är en av de populäraste genomfartsorterna när norrlänningarna ska fira jul och när resten av Sverige ska åka skidor, alternativt Sundsvall).

Planer som tidigare har diskuterats har dessutom handlat om tåg som visserligen är snabbare än dagens sega X2000-tåg men som inte kommer i närheten av de verkliga snabbtåg vi hittar på kontinenten eller i Kina. Tills vidare ska regeringen ha beröm för de viktiga satsningarna fram till 2021. Men Sverige behöver tänka större och snabbare framöver.

Snabbtåg i Shanghai.

2 kommentarer:

SkyForce6 sa...

Om Sverige skulle få höghastighetståg, så skulle jag också vilja ha sträckningen Stockholm-Oslo med stopp i Eskilstuna, Örebro och Karlstad. Det skulle effektivt sammanbinda arbetsmarknaderna i hela mellan-Sverige samt också mellan Sverige och Norge.

Vad gäller maglev tåg som man har i bla Kina, Japan och i sviss mån Tyskland, så läste jag nån rapport om huruvida man skulle kunna bygga sånt i Sverige. Slutsatsen var att vi hade varken infrastruktur eller kompetens för att det skulle bli möjligt, en möjlighet skulle då vara att hyra in kompetensen från länder som har det. Men då maglev är lite av nationella stoltheter som vittnar om ett lands tekniska nivå. Så vill de ej låna ut tekniken till andra, därmed faller också det.

Vi blir därmed hänvisade till vanliga rälståg av samma typ som tex Frankrike och Spanien använder.

Hans Li Engnell sa...

Det låter osannolikt att det inte skulle vara intresserade av att sälja teknik och kompetens för miljardbelopp. Men TGV-tågen på kontinenten håller god hastighet.