torsdag 11 mars 2010

Google gör motstånd - och sen då?

Sökmotorjätten Google står fast vid sitt beslut att inte längre följa i Beijingregeringens ledband och censurera sökresultat på Google.cn. Detta trots att följden kan bli att företaget helt tvingas lämna Kina.

Jag välkomnar Googles beslut, som med rätta kan ses som ett tydligt ställningstagande mot KKP:s tilltagande censuriver. Frågan är dock vad det kommer att få för reella konsekvenser för den mycket oroande utvecklingen för yttrandefriheten i Kina. Det saknas inte alternativa sökmotorer. Följden kan således bli att regeringen ytterligare stärker greppet om informationsspridningen i landet.

Detta till trots kan Googles beslut bli viktigt på sikt. Det visar nämligen att även multinationella storföretag kan ha ett slags samvete. Om tillräckligt många börjar följa Googles exempel, kan det få konsekvenser för hur Beijing behandlar yttrandefriheten. Det kommer att ta tid och för tillfället går utvecklingen i Kina åt helt fel håll. Men kampen är värd att ta.

Inga kommentarer: