måndag 1 mars 2010

It's the way he swings it...

Härom dagen skrev vänsterpartisten Jens Holm och folkpartisten Mats Olausson en sällsynt fånig debattartikel om behovet av att straffbeskatta kött för klimatets skull.

Nu får de svar på tal av en centerpartist. Så trevligt. Eller? Nja. Centerns Jonas Pettersson konstaterar visserligen att det är förmynderi att beskatta människor som äter kött, men han anser att vi "självfallet [ska] minska köttproduktionens klimatpåverkan".

I sak är de sålunda överens. Politiker ska fortsätta att bestämma. Piskan ska bara svingas lite mjukare. Det är vad som skiljer de blågröna och rödgröna alternativen åt.

Och vår väntan på en borgerlig svensk politiker som ifrågasätter klimatalarmismen som sådan, den bara fortsätter...

Whip me softly, Alliansen.

9 kommentarer:

Sundevall sa...

Är du inte lite väl hård? Jonas premiss är ju, rimligen, att klimatpåverkan (via bl.a. kött, som de facto är hög) är en negativ externalitet för oss alla, då det bidrar till utsläpp.

För liberaler brukar det vara helt okontroversiellt att säga negativa externaliteter ska beskattas.

Oscar

Jonas sa...

Instämmer med Oskar.

Sedan vill jag bara ta upp påståendet: ”Politiker ska fortsätta att bestämma”.

Det stämmer ju inte då jag skriver att vi inte ska ha någon skatt.

Vad jag däremot efterlyser är forskning för hur vi ska få ner utsläppen från köttproduktionen och incitament för hur klimatvänligt kött ska bli mer konkurrenskraftigt.

Det kan ju exempelvis ske med liberala reformer som sänkta arbetsgivaravgifter.

Bästa hälsningar, Jonas
www.petterssonjonas.blogspot.com

Hans Li Engnell sa...

Min kritik är snarast att Jonas, precis som Alliansregeringen generellt, ställer upp på den klimatalarmistiska verklighetsbeskrivningen, dvs. att vi måste ändra vårt sätt att leva för att inte klimatet ska ändras på jordklotet. Jag menar att klimatet har förändrats och kommer att fortsätta att förändras även i framtiden med eller utan mänskliga utsläpp.

Dessutom är det också en generell kritik mot Alliansregeringen. När de rödgröna vill kvotera/tvinga/lagstifta vill Alliansen arbeta med incitament/locka. Jämställdhetsbonusen är ett bra exempel på detta. Som sagt, whipping but whipping softly. Det vore önskvärt om Alliansen i stället slog fast att människor själva borde få bestämma. Men då blir väl ni politiker arbetslösa.

Sundevall sa...

Hans,

Då skiljer sig inte Alliansregeringen från vad som är den allmänna uppfattningen, nämligen att människan har en negativ påverkan på klimatet och våra levnadsförhållanden.

"Climategate" och några IPCC-missar i all ära. Men konsensus är fortfarande att människan påverkar klimatet på ett sätt som är skadligt för människor (vilket är lite av pudelns kärna).

Som bisats, för egen del är jag emot kvoterad föräldraförsäkring och allt vad "bonusar" heter för att locka människor till ett visst beteende.

Så, vänligen, chilla med politikerföraktet. Jag är inte din fiende.

Hans Li Engnell sa...

"Den allmänna uppfattningen" var att jorden var platt en gång i tiden. Att homosexualitet var en sjukdom som skulle botas. Och att människor tillhörde olika raser. Starkare än så är inte argumentet om "konsensus" i klimatdebatten. Det finns all anledning att dra öronen åt sig när människor, närmast religiöst övertygade, missionerar om något och skriker "konsensus" och "debatten är över". Det är plötsligt på modet att tro att klimatförändringar - som alltid har funnits så länge jorden existerat - påverkas av människan trots att det finns gott om andra förklaringar att väga in. Problemet är att vi inte kan bevisa att människan INTE har påverkat någonting. Jag saknar kritiskt tänkande från svenska politiker här.

Poängen med min kritiska inställning till politikers vilja att lägga sig i våra liv, är att denna vilja förenar samtliga riksdagspartier, både regering och opposition. Ni vill bara göra det på lite olika sätt. Och som medlem i ett parti är det partilinjen och inte dina egna ställningstaganden som gäller, inte sant?

Anonym sa...

Egnell, om människor ska få bestämma fritt, varför har vi energiskatt på bensin? Det är en annan miljöfarlig produkt. Jag respekterar att du hyser en personlig åsikt om klimathotet. Att den åsikten sedan inte delas av forskarkåren är en annan sak.

Melker

Hans Li Engnell sa...

Melker, jag har inte propagerat för någon straffskatt på drivmedel. Jag skulle gärna se att den togs bort. Vilken är din poäng?

Vad gäller att min åsikt "inte delas av forskarkåren" vet du säkert lika väl som jag att IPCC är synnerligen kritiserat av många forskare runt om i världen. Även i Sverige. IPCC är som bekant en politisk organisation vars mål är att hitta bevis för mänsklig påverkan på den globala uppvärmningen. Således letar IPCC bevis för mänsklig påverkan på den globala uppvärmningen. Och INGENTING annat. Trovärdigt, var begreppet för dagen...

Sundevall sa...

"Starkare än så är inte argumentet om "konsensus" i klimatdebatten"

Så du menar alltså att det är omtvistat om människan har en påverkan på klimat och livsmiljö?

Om du försöker driva den linjen enbart utifrån det s.k. "climategate" får du nog komma med lite fler källor.

Mitt "problem" med klimatförändringar är inte att vi kanske kommer att kunna odla vindruvor i Mälardalen. Jag tänker mer massförflyttningar p.g.a. förstörda biotoper, skadade ekosystem, resurskrig, tropiska sjukdomar som sprider sig, och så vidare.

Vad gäller partierna och skillnaderna kan jag säga med säkerhet säga att C inte har varit de största tillskyndarna av jämstäldhetsbonus och andra påhitt.

Btw spelar visst mina åsikter roll. Jag kandiderar till landstingsråd i Uppsala län - delvis utifrån en plattform, men också utifrån personvalsfrågor som jag vill driva.

Hans Li Engnell sa...

Människans eventuella påverkan på medeltemperaturen på jorden är synnerligen omtvistat, ja. Inte i IPCC, förstås. Deras uppdrag är ju att leta bevis för mänsklig påverkan, inte att kritiskt granska och överväga andra alternativ. Denna kritik har funnits många, många år innan Climategate. Kolla runt lite på vad bland andra Ingemar Nordin har skrivit genom åren.

Saken är att vi VET väldigt lite om klimatet. Vi kan gissa och spekulera, men knappast veta något om framtidens klimat. Helt enkelt därför att klimatet är oförutsägbart och föränderligt. Klimatalarmisternas tvärsäkerhet är därför en charad.

Sedan finns det som jag redan har sagt tidigare, all anledning att ta alarmistiska utspel med en stor nypa salt. Det är inte första gången vi ser sådana. Jag har i andra bloggposter skrivit om den heliga triangeln, den mellan forskare-media-politiker. Forskare vill ha anslag och arbetar således i den riktning som är för stunden accepterad, i detta fall den klimatalarmistiska. Medier älskar dramatik, de vill ha tittare/läsare. Vad passar bättre än närmast domedagsliknande berättelser om framtiden? Och slutligen politikerna, som vill "ta ansvar". Vad passar bättre än att "rädda världen"? Dessa tre göder och profiterar på varandra.

Så ja, klimatet kommer att förändras även framgent. Precis som det alltid har gjort. Detta kommer att få konsekvenser för människor runt om i världen, mer än vad det skulle ha fått tidigare eftersom vi nu är fler än någonsin. Men jag hävdar att vi inte kan göra så mycket åt det. Idén att vi med demokratiskt fattade beslut kan STYRA klimatet (för att använda herr Rockströms ord) är oerhört fånig. Fokusera på saker vi de facto KAN påverka i stället. Som att bekämpa malaria. Ordna rent vatten till människor som dör av diarré. Bekämpa HIV/aids. Dvs. saker som alla hamnar i skymundan när "klimathotet" blir den allenarådande globala frågan.