söndag 6 december 2009

Alarmism á la DN

Enligt den klimatalarmistiska ideologin är det mänsklig påverkan som leder till ett förändrat klimat på jorden. Därför är fler människor en risk. Människor blir en belastning. Dessa tankar ger upphov till en icke-humanism i bästa fall, i värsta fall till fatala politiska beslut i syfte att minska världens befolkning.

Ett tydligt bevis för den negativa världsbild som klimatalarmismen innebär står DN för genom att publicera en god och glad webbfråga så här på andra advent:

"Vad tror du kommer att utplåna mänskligheten?
"

Kommentarer är väl överflödiga. Men vi kan konstatera att "korkade webbfrågor" eller "Dagens Nyheter" tyvärr inte finns med som svarsalternativ. Min röst skulle annars gå till DN Kultur.

Inga kommentarer: