fredag 4 april 2008

Akademisk motattack mot de nyttiga idioterna

Uppropet mot den statliga informationskampanjen om kommunismen fortsätter att väcka reaktioner. På vänsterhåll fortsätter debattörer att hävda att kritiken mot myndigheten alltid har funnits. Det stämmer inte. Bloggaren Svensson länkar friskt till kritik som han hävdar är "toppen på ett isberg", men den tidigaste är en debattartikel av Åsa Linderborg i Ordfront (tidningen som förstås alla läser!) från 2003. Gott och väl sex år efter att initiativet till myndigheten togs av Göran Persson, ska tilläggas. Nedanstående utdrag kommer från den Expressen-artikel som nyss nämnda Linderborg var inblandad i samma år:

"Det är välkänt att kommunistregimer har begått brott mot mänskligheten, vilket också framgår av vår artikel. Det är viktigt att hålla kunskap om detta levande. Mindre känt är att västmakterna och deras klientstater begått och alltjämt begår brott mot mänskligheten, tidigare i antikommunismens namn och nu i antiterrorismens. Ändå förtiger Forum dessa förbrytelser. USA:s krig i Indokina, Indonesiens väststödda folkmord i Östtimor, USA:s härjningar i Latinamerika, den väststödda apartheidregimens terror i södra Afrika och Israels ockupationspolitik, är bara några exempel på vad myndigheten konsekvent ignorerar. Genom att förtiga västmakternas grymheter förmedlar Forum en förljugen bild av historien."

Detta är ingen kritik av statlig historieundervisning i sig, det är en kritik av valet av prioritering. Det är dock först och främst det vanliga vänstertjafset om allt elände som deras fiende nummer 1 - USA - är ansvarigt för. Inget annat.

Professor Emil Uddhammar vid Växsjö universitet tar bladet från munnen på riktigt. Låt oss hoppas att det finns fler historiker och forskare där ute som genomskådar de nyttiga idioter som Linderborg & c/o gör sig till. Att ge Forum för levande historia uppdraget att informera om kommunismen framstår mer och mer som ett genialistiskt sätt att locka fram avgrundsvänstern ur sina hålor och låta dem göra bort sig inför öppen ridå.

Inga kommentarer: