måndag 21 april 2008

När är gränsen nådd?

I den årliga och omfångsrika Cancerfondsrapporten ingår även en Sifo-studie som visar att i åldrarna 15-29 år anser 63 procent av männen och 73 procent av kvinnorna att de skulle röka mindre om det var svårare att få tag på tobak. Cancerfonden vill därför ha ett försäljningsförbud av tobak i livsmedelsaffärer, något som 57 procent av de tillfrågade är positiva till. Ja, det kunde man ju ge sig fan på, det är liksom nästa steg i klappjakten på rökare i samhället. Men skulle det verkligen bli svårare att få tag i tobak om förslaget blev verklighet? Det skulle gälla livsmedelsbutiker, inte småkiosker. Och med höga skatter och försämrad tillgänglighet ökar förstås intresset för att smuggla.

I stället för att kalla det hårdare lagstiftning eller förbud, som låter lite mer negativt, kallar Cancerfonden förslaget för "en nollvision". Ja, just det där populära ordet som politiker brukar använda när de vill plocka poäng i opinionen efter någon otrevlig händelse. Senast det var aktuellt med en nollvision var när regeringen föreslog en sådan för självmord. Vägverkets nollvision i trafiken har det som bekant gått lite si och så med. 490 döda i fjol var en ökning jämfört med året innan. Det går inte att undvika dödsoffer i trafiken! Det går inte att få ned antalet rökare till 0! Faran med utopiska mål av detta slag är att åtgärderna för att nå dem fort passerar rimlighetens gräns.

Jag röker inte tobak själv, varför bryr jag mig? Därför att det finns gränser för hur förbaskat korkade förslag som kan accepteras. Med tanke på att den borgerliga regeringen följer den folkhälsofascistiska linje som sedan länge drivits av socialdemokraterna är det inte alls osannolikt att det kommer att läggas konkreta politiska förslag i linje med Cancerfondens. I regeringens proposition från 2002 (Folkhälsomål II) anges som delmål att "ingen ofrivilligt ska utsättas för rök i sin omgivning", något som kan tolkas synnerligen brett och egentligen leda till ett totalförbud av all rökning utanför den egna lägenheten.

Cancerfonden kallar en nollvision mot rökning för "en hälsofråga, inte en politisk fråga". En ickepolitisk fråga som alltså ska beslutas om politiskt...?

Inga kommentarer: