måndag 14 april 2008

Demokrati enligt Ohly

Lars Ohly sade ungefär det alla väntade sig att han skulle säga i Ekots lördagsintervju. Mest intressant var kanske hans utläggning om vad demokrati är. Enligt Ohly är nämligen den borgerliga regeringen odemokratisk eftersom den inte vill öka den politiska makten i samma mån som vänsterpartiet vill. Vänstern vill öka politikernas makt i samhället och bland annat avskaffa den fria riksbanken.

För Ohly är det höjden av demokrati när medborgarnas fri- och rättigheter begränsas av en folkvald politisk majoritet, när gubbar och gummor som väljs vart fjärde år bestämmer över allas våra liv. När den makten minskar, när människor får mer att säga till om i sin egen vardag, är det enligt Ohly ett hot mot demokratin. Således är alla som arbetar för individuell frihet hot mot demokratin och en borgerlig regering tycks enligt den gamle kommunisten ingå där.

"Regeringen står för en politik som definitivt minskar demokratins omfattning. Det blir mindre möjligt att styra genom demokratiska medel", säger Ohly. Han anser att Venezuelas Hugo Chávez "absolut" är demokrat men ifrågasätter alltså alliansregeringens demokratisyn. Lars Ohly lyckas därmed, trots att han inte längre kallar sig kommunist, hamna totalt fel i så grundläggande politiska frågor som den om demokratin.

Chávez är folkvald, precis som den borgerliga regeringen. Där upphör emellertid likheterna. Chávez har arbetat för att stärka sin egen politiska makt genom ändringar i konstitutionen. Han har en oerhört dominant ställning i sitt land, så pass dominant att citat ur partiets program finns att hitta på matförpackningar. Därtill ska förstås läggas Chávez eget lilla TV-program...

När vänsterpartiet håller kongress i juni kommer partiet att göra ett uttalande för att slå fast att partiet är demokratiskt. Inget annat riksdagsparti skulle komma på tanken att göra något dylikt, men enligt Ohly behövs detta eftersom "många har uppfattningen att vänsterpartiet inte helt ut är demokratiskt trovärdigt". Surprise, surprise. Frågan är förstås om ett uttalande av partietpå en kongress kommer att göra särskilt mycket skillnad när partiets företrädare fortsätter att vackla och ständigt visa på dåligt omdöme i allmänna demokratiska spörsmål.

Inga kommentarer: