fredag 11 april 2008

Ingen dum tanke...

Bert Karlsson skriver, med en god portion ironi får man anta, att Sverige bättre skulle styras som ett företag under en verkställande direktör. Tanken är ganska lockande, men vägen dit skulle förutsätta en nedmontering av det politikersamhälle vi har i dag. Ta makt från politiken, ge den till människorna själva. Då behöver vi ingen politisk församling som lagstiftar om petitesser längre.

För visst finns det stunder då man ifrågasätter den allmänna rösträtten...

Inga kommentarer: