fredag 25 april 2008

Viktigt av JK

Det är fel att utestänga vissa politiska partier från skolor med motiveringen att partiet inte delar skolans värdergrund. Det har nu JK slagit fast. Det är ett principiellt viktigt beslut som JK tagit. Viktigt för yttrandefriheten.

Det borde vara upp till varje skola att bestämma om politiska partier ska få vistas där och dela ut material. Men om skolans ledning anser att de ska tillåtas göra det, bör det vara öppet för alla.

Jag minns tiden från gymnasiet när de politiska ungdomsförbunden hade bokbord och delade ut material. För undertecknad, som var aktiv MUF:are och således kände avsky för såväl kommunistiska åsikter som för rasistiska, kändes det märkligt att Ung vänster tilläts vistas på skolan i sina Che Guevaratröjor och med skrålande kampmusik medan sverigedemokratiska företrädare utestängdes. Till saken hör också att skolungdomar marscherade på stan för att störa sverigedemokraternas torgmöte, ett möte som dock tidigarelades på grund av detta och därmed kunde hållas i lugn och ro.

Ingen verkade reflektera över vad yttrandefrihet egentligen betyder och varför vi har den friheten i vårt land. Den finns inte främst till för sossar, moderater och folkpartister, den är inte tänkt att skydda allmängiltiga åsikter som var och varannan ger uttryck för. Den finns för att skydda rätten att uttrycka just de obekväma, intoleranta och idiotiska åsikter som partier som sverigedemokraterna, nationaldemokraterna och olika kommunistiska falanger står för. Det är då värdet av yttrandefriheten prövas, det är då det framgår om folk är för verklig yttrandefrihet eller bara för rätten att få yttra sina egna, personliga åsikter.

1 kommentar:

Anonym sa...

Nu är ju sd inte rasistiskt och har aldrig varit det, annars skulle jag som själv har invandrarbakgrund inte rösta på dem, men du ska ha tack för att du är en sann liberal som respekterar yttrandefrihet.