torsdag 10 april 2008

Hang them high?

En 23-åring hänger sig på toaletten i häktet i Mariestad. Personalen hittar honom men låser dörren - och låter honom hänga kvar. Denna makabra historia är särskilt upprörande eftersom mannens hjärta när ambulanspersonalen anländer nio minuter senare går att få igång igen. Han avlider först två dagar senare. Av förklarliga skäl är de anhöriga upprörda.

Vad tänker häktespersonalen på i en sådan situation? Får de panik av att se att någon hängt sig? Tar de för givet att han är död? Har de ens genomgått en grundläggande kurs i återupplivning? Det går att rädda människor till livet även om de har hängt sig, bara man gör det i tid. I detta fall tyder mycket på att 23-åringens liv hade kunnat gå att rädda om han plockats ned direkt när han hittats och det gjorts återupplivningsförsök.

Det går inte alltid att undvika självmord, inte ens på psykiatriska avdelningar med bevakning. Men man kan i alla fall försöka.

Inga kommentarer: