tisdag 22 april 2008

FN behöver ersättas med ett DF

Tusentals parlamentariker vill inrätta ett FN-parlament knutet till medlemsstaternas regeringar. Det skulle alltså få fart på det tröga, ineffektiva och moraliskt eftersatta världssamvetet. Radikalt? Måhända mätt utifrån dagens system. Meningsfullt? Knappast. Vad vi behöver för att globalt möta hot om krig, svält och förtryck är ett DF - Demokratiernas Förbund.

Det skulle vara en samling av världens demokratiska stater. Stater som kan skilja på mänskliga rättigheter och folkmord, som inte bara ser på när kvinnor och barn hyggs ned med machete, som inte ägnar sig åt verbala dribblingar för att slippa engagera sig och sätta stopp för slakt på oskyldiga människor, som inte håller tyranner om ryggen utan agerar när det behövs. Med USA och EU i spetsen skulle vi få en stabil grund, en världspolis som åtminstone kan arbeta mot de allra värsta förbrytelserna på denna planet.

Alla förbrytelser kommer vi aldrig att stoppa, ty även demokratier gör sig skyldiga till sådana. Om inte direkt så indirekt. Jag är inte så naiv att jag inbillar mig att inte även västerländska demokratier begår övergrepp i egna syften, oavsett om det är makt, pengar eller både och. Sådan är världspolitiken. Men om vi rensar ut de stater som inte bara begår övergrepp utan dessutom triumferar med det (eller ber alla oliktänkande att "gå och hänga sig"), har vi faktiskt kommit en bit på väg.

FN har spelat ut sin roll.

5 kommentarer:

Anonym sa...

"Det skulle vara en samling av världens demokratiska stater. Stater som kan skilja på mänskliga rättigheter och folkmord, som inte bara ser på när kvinnor och barn hyggs ned med machete, som inte ägnar sig åt verbala dribblingar för att slippa engagera sig och sätta stopp för slakt på oskyldiga människor, som inte håller tyranner om ryggen utan agerar när det behövs. Med USA och EU i spetsen skulle vi få en stabil grund, en världspolis som åtminstone kan arbeta mot de allra värsta förbrytelserna på denna planet."

Hur går det ihop? USA är väl den minst demokratiska staten i samlingen - snacka om att hålla tyranner om ryggen, så länge det passar dem; som verkligen ägnar sig åt verbala dribblingar!

Ska t.ex. Israel räknas in i dessa "demokratiska" stater?

Idén är ju i o f s lysande - men vem och vad bestämmer vilka stater som ska anses vara demokratiska?

Hans Li Engnell sa...

Som jag skrev har jag inga illusioner om att även demokratiska stater (inte minst supermakter) begår övergrepp. USA har begått och fortsätter att begå övergrepp, men vi bör ändå i mina ögon särskilja folkmord från andra övergrepp. USA har faktiskt pushat för ett ingripande i Darfur. Precis som i Rwanda skulle det inte krävas mycket till militär insats för att få stopp på mördandet. En demokratisk allians i stället för FN är måhända en utopisk tanke i nuläget, men som FN ser ut i dag (och givet dess svårigheter att reformeras eftersom vissa länder sitter på vetorätt) är det tydligt att vi behöver något annat i dess ställe. När FN-soldater lämnar över civila till mördare bör FN:s legitimitet definitivt ifrågasättas.

Anonym sa...

Tyvärr består FN av människor. En del människor bryr sig mer om att sko sig själva på elände, än att fixa eländet - det gäller också FN-personal.

Jag tror det skulle räcka med andra kriterier för anställning hos FN, så att inte vissa länders människor kvoteras in.

Dessutom kan man ta bort vetorätten i säkerhetsrådet; beslut om insats ska kunna göras om minst ett antal länder samlas kring frågan. Dessa länder får också stå för notan.

Ett land som inte medverkat i någon insats de senaste 15 åren kan inte komma ifråga för säkerhetsrådet.

Några tips för att göra FN till en tiger igen.

Anonym sa...

joca: men vilka ska rösta fram dina förslag i FN? Fascisterna?

Demokratiskt alternativ till FN är nödvändigt. FN har spelat ut sin roll genom kontaminering. FN kan användas till annat än att styra världen - kanske som ett slags demokratisk förskola.

Anonym sa...

ez, vad i mina förslag är fascistiskt?
Att svepande säga att "FN spelat ut sin roll" - det fordrar en definition av rollen.

Det handlar inte om att styra världen. Det handlar om fred, mänskliga rättigheter och avhjälpandet av hungersnöd, naturkatastrofer etc. Låter det fascistiskt?